30 kết quả

Được đề xuất cho bạn

Văn phòng riêng

Không gian làm việc riêng có thể chuyển vào ngay cho mọi nhóm, trang bị tiện nghi chung hoặc riêng theo lựa chọn của bạn—có cả tùy chọn Cả tầng để tăng thêm tính riêng tư và cá nhân hóa.

Hãy bắt đầu trò chuyện

Tìm hiểu thêm về Văn phòng riêng

Rất tiếc, không có tòa nhà WeWork trong khu vực này

 • Chúng tôi thường xuyên bổ sung các địa điểm mới và không gian luôn luôn có sẵn. Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để xem chúng tôi có sắp hiện diện ở khu vực của bạn không nhé!
 • Hãy thử tìm ở những thành phố lân cận để có thêm lựa chọn.

Kết nối với chuyên gia WeWork để tìm được không gian làm việc hoàn hảo

Bằng việc nhấp vào nút bên dưới, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và thừa nhận Chính sách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi.
No 1 Poultry
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian ngoài trời
 • Phòng sức khỏe
 • Chỗ để xe đạp
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cho phép mang theo chó
 • Parent's room
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
2 Eastbourne Terrace
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Chỗ để xe đạp
 • Phòng sức khỏe
 • Không gian ngoài trời
 • Cho phép mang theo chó
 • Đỗ xe
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cửa hàng Tự giác
Aviation House
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Parent's room
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Cửa hàng Tự giác
 • Phòng sức khỏe
30 Churchill Place
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Barista
 • Parent's room
 • Cho phép mang theo chó
 • Phòng sức khỏe

Bạn vẫn không tìm được không gian mình cần?

Nhờ một thành viên trong nhóm chúng tôi tìm kiếm – chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được nơi làm việc phù hợp.

Kết nối với chuyên gia WeWork để tìm được không gian làm việc hoàn hảo

Bằng việc nhấp vào nút bên dưới, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và thừa nhận Chính sách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi.
Moor Place
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Phòng sức khỏe
 • Parent's room
77 Leadenhall Street
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Parent's room
 • Cho phép mang theo chó
 • Chỗ để xe đạp
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cửa hàng Tự giác
 • Phòng sức khỏe
145 City Rd
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Chỗ để xe đạp
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cho phép mang theo chó
 • Không gian ngoài trời
 • Parent's room
 • Phòng sức khỏe
33 Queen St
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Chỗ để xe đạp
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Không gian ngoài trời
 • Cho phép mang theo chó
 • Cửa hàng Tự giác
 • Phòng sức khỏe
17 St Helen's Place
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Phòng sức khỏe
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Barista
 • Cho phép mang theo chó
 • Parent's room
3 Waterhouse Square
Greater London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Phòng sức khỏe
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Cửa hàng Tự giác
2 Minster Court
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Parent's room
 • Cho phép mang theo chó
 • Chỗ để xe đạp
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cửa hàng Tự giác
 • Không gian ngoài trời
 • Phòng sức khỏe
Kings Place
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
 • Không gian ngoài trời
 • Phòng sức khỏe
1 Mark Sq
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Chỗ để xe đạp
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Phòng sức khỏe
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Cửa hàng Tự giác
North West House
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Cho phép mang theo chó
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Barista
 • Phòng sức khỏe
5 Merchant Square
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Parent's room
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cửa hàng Tự giác
 • Phòng sức khỏe
16 Great Chapel St
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Cho phép mang theo chó
 • Phòng sức khỏe
 • Không gian ngoài trời
26 Hatton Garden
Greater London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Cho phép mang theo chó
123 Buckingham Palace Rd
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cho phép mang theo chó
 • Parent's room
 • Chỗ để xe đạp
 • Barista
 • Phòng sức khỏe
 • Cửa hàng Tự giác
10 Devonshire Square
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian ngoài trời
 • Chỗ để xe đạp
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cho phép mang theo chó
1 St Katharine's Way
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Chỗ để xe đạp
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Không gian ngoài trời
 • Cho phép mang theo chó
The Monument
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Chỗ để xe đạp
 • Phòng sức khỏe
 • Cho phép mang theo chó
 • Parent's room
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
 • Cửa hàng Tự giác
 • Không gian ngoài trời
8 Devonshire Square
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Phòng sức khỏe
 • Cho phép mang theo chó
 • Parent's room
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
 • Cửa hàng Tự giác
 • Không gian ngoài trời
10 York Rd
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Cho phép mang theo chó
 • Parent's room
 • Không gian ngoài trời
 • Phòng sức khỏe
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Barista
 • Chỗ để xe đạp
1 Waterhouse Square
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Parent's room
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cửa hàng Tự giác
 • Phòng sức khỏe
Aldwych House
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Khu vực pha cà phê
 • Cửa hàng Tự giác
 • Phòng sức khỏe
 • Không gian ngoài trời
Medius House
London
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Giá khởi điểm £299/tháng
 • Chỗ để xe đạp
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Khu vực pha cà phê
21 Soho Square
Greater London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Barista
 • Parent's room
 • Cho phép mang theo chó
 • Chỗ để xe đạp
 • Khu vực pha cà phê
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Phòng sức khỏe
6 Devonshire Square
London
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
 • Hội nghị truyền hình
120 Moorgate
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Không gian tổ chức sự kiện
 • Cho phép mang theo chó
 • Barista
 • Cửa hàng Tự giác
 • Không gian ngoài trời
 • Parent's room
 • Phòng sức khỏe
184 Shepherds Bush Rd
London
 • Vé ngày
 • Phòng họp
 • Chương trình thành viên không gian văn phòng chung
 • Chỗ ngồi cố định
 • Văn phòng riêng
 • Văn phòng cả tầng
Chỉ từ £10/chỗ ngồi/giờ
 • Parent's room
 • Cho phép mang theo chó
 • Phòng sức khỏe
 • Chỗ để xe đạp
 • Barista
 • Cửa hàng Tự giác

Hãy liên hệ với chúng tôi.

Bằng việc nhấp vào nút bên dưới, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và thừa nhận Chính sách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi.