Tận dụng ưu đãi đặc biệt đối với một số văn phòng riêng. Áp dụng các hạn chế và điều khoản.Tìm hiểu thêm

Bạn quan tâm đến địa điểm này?

Hoàn tất mẫu bên dưới để đặt lịch tham quan hoặc liên hệ với một thành viên trong nhóm của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Bạn có muốn đặt lịch tham quan không?*

Bằng việc nhấp vào nút bên dưới, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và thừa nhận Chính sách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi.

Bạn quan tâm đến địa điểm này?

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Whether you’re looking to launch your business or expand your team, WeWork’s shared office space near Goregaon East has something for everyone. Conveniently located in one of the most innovative areas in Mumbai, this neighborhood is a popular hub for teams working in finance, tech, and business development. Members enjoy four floors of collaborative workspaces, beautiful private offices, welcoming event spaces, and modern conference rooms perfect for hosting key client meetings. In addition to the spectacular view, this location features a live chai counter. Plus, convenient parking and the Virwani Estate bus stop nearby will keep your commute simple. Book a tour today to elevate your workday.

Không gian và giải pháp có sẵn

1 20+

Được đề xuất cho bạn

Văn phòng riêng

Không gian làm việc riêng có thể chuyển vào ngay cho mọi nhóm, trang bị tiện nghi chung hoặc riêng theo lựa chọn của bạn—có cả tùy chọn Cả tầng để tăng thêm tính riêng tư và cá nhân hóa.

Hãy bắt đầu trò chuyện

Tìm hiểu thêm về Văn phòng riêng

Chỗ ngồi cố định

Bàn làm việc của riêng bạn trong một văn phòng chung. Thời hạn cam kết linh hoạt.

Văn phòng riêng

Chọn ngày chuyển đến và sức chứa để xem danh mục.

Văn phòng cả tầng

Tận hưởng tiện nghi riêng tư và có thể gắn thương hiệu cá nhân.

Văn phòng cả tầng
Hơn 50 người Tầng riêng

Tiện nghi chuyên nghiệp

Dịch vụ vệ sinh Không gian tổ chức sự kiện Phòng sức khỏe Đỗ xe Các trò chơi giải trí Phòng cho các bà mẹ Cho phép mang theo chó Chỗ để xe đạp

Tìm hiểu thêm

Tiện nghi

Icon for dịch vụ vệ sinh

Dịch vụ vệ sinh

Icon for không gian tổ chức sự kiện

Không gian tổ chức sự kiện

Icon for phòng sức khỏe

Phòng sức khỏe

Icon for đỗ xe

Đỗ xe

Icon for các trò chơi giải trí

Các trò chơi giải trí

Icon for phòng cho các bà mẹ

Phòng cho các bà mẹ

Icon for cho phép mang theo chó

Cho phép mang theo chó

Icon for chỗ để xe đạp

Chỗ để xe đạp

Xem tất cả tiện nghi

Địa điểm

1, Mohan Gokhale Rd Colony No 2 Mumbai, MH 400063

Hệ thống vận chuyển ở gần đây

  • Western Express Highway

  • Virwani Estate Bus Stop

Mọi người nói gì

Nikhil Mukund

April 16, 2024

Best

Ajay Chavan

April 07, 2024

Situated in the bustling commercial hub of Goregaon, WeWork Commerz II offers a modern and vibrant workspace environment tailored to meet the diverse needs of freelancers, startups, and established businesses alike.One of the standout features of WeWork Commerz II is its contemporary design and ergonomic layout. The workspace is thoughtfully designed with sleek furniture, ample natural light, and stylish decor, creating a conducive environment for productivity and collaboration. Whether you're looking for a private office, dedicated desk, or flexible hot desk, WeWork Commerz II provides versatile workspace options to suit individual preferences and working styles.Furthermore, the amenities and services offered at WeWork Commerz II are top-notch. Members have access to high-speed internet, printing facilities, meeting rooms equipped with audiovisual technology, and complimentary refreshments, ensuring a seamless work experience. Additionally, the presence of onsite staff and community managers adds a personal touch, providing assistance and fostering a sense of community among members.The community aspect of WeWork Commerz II is another highlight. The space hosts regular networking events, workshops, and social gatherings, providing opportunities for professionals to connect, collaborate, and exchange ideas. Whether you're seeking mentorship, seeking potential collaborators, or simply looking to expand your professional network, WeWork Commerz II offers a vibrant community that fosters growth and innovation.

Deepak Sippy

February 22, 2024

Very elegant and decent place . Well made and with full security in the tower by oberois. Very professional atmosphere

Bhumik Darji

December 26, 2023

Great Place!
View all reviews

Khám phá các tòa nhà gần đây