Polityka prywatności WeLive i Powered by WeLive

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

WeLive i Powered by WeLive tworzą wygodne, komfortowe i połączone przestrzenie mieszkalne. Aby zapewnić te usługi, w tym udogodnienia, takie jak usługi recepcji i inteligentną kontrolę klimatu, wydarzenia i działania, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności WeLive i Powered by WeLive opisuje, w jaki sposób WeLive i Powered by WeLive wykorzystują określone kategorie danych osobowych i przekazuje inne informacje dotyczące WeLive i Powered by WeLive. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie przez WeLive i Powered by WeLive.

Członkowie.  W przypadku członków dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu towarów lub usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych);

  • Dane o preferencjach w celu dostosowywania przestrzeni życiowej do Państwa indywidualnych preferencji (np. dopasowania wysokości biurka, chłodzenia lub podgrzewania pomieszczenia, uruchamiania wentylatora itp.); oraz

  • Inne dane osobowe w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) dostarczenia Państwu usług recepcji; (ii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Osoby odwiedzające, goście i inni użytkownicy końcowi. W przypadku osób odwiedzających lub gości, którzy odwiedzają obiekt w związku z usługami, dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe, niezależnie od tego, czy podane przez Państwa, czy Państwa gospodarza, w celu Państwa identyfikacji i dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki;

  • Dane kontaktowe i zawodowe, takie jak informacje przesyłane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania, które od Państwa otrzymujemy;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i celu wizyty oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu towarów lub usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe w celu dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) dostarczenia Państwu usług recepcji; (ii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług. Te dane osobowe mogą się różnić w zależności od długości Państwa wizyty lub usług, do których uzyskują Państwo dostęp.

Wszyscy. Niezależnie od tego, czy są Państwo członkiem, osobą odwiedzającą, gościem, czy też innym użytkownikiem końcowym, wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu oraz inne dane osobowe w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.