Teem sekretesspolicy

Ikraftträdandedatum: 12 juli 2019

Teem erbjuder sina företagskunder tjänster för platsbokning, besökshantering och en plattform för arbetsplatsanalyser. För att kunna erbjuda dessa funktioner samlar vi in och använder personuppgifter. Teem sekretesspolicy beskriver hur Teem använder vissa personuppgiftskategorier och tillhandahåller annan information som är specifik för Teem. Mer information hittas i We Companys globala sekretesspolicy, inklusive definitioner av termer med inledande versal som inte definieras här.

Hur vi använder dina personuppgifter

Det här avsnittet är ett tillägg till vår globala sekretesspolicy för att ge ytterligare information om en del av de sätt på vilka vi använder dina uppgifter som är specifika för Teem.

Företagsmedlemmar och kunder.  Om du är en företagsmedlem eller kund använder vi följande personuppgifter:

 • Kontakt- och yrkesuppgifter så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation.

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen).

 • Betalningsuppgifter, om lämpligt, för att behandla en ekonomisk transaktion som du har begärt, inklusive ditt inköp av Tjänsterna (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig).

 • Enhets- och användaruppgifter att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Klicka här för mer information om möjligheter att stänga av användandet av mobil platsanalys (Mobile Location Analytics) som används för att samla in din mobila enhets WiFi MAC-adress eller Bluetooth-adress och

 • Övriga personuppgifter för att anpassa vår marknadsföring till dig och tillhandahålla dig tjänster, inklusive men inte begränsat för att (i) du ska kunna boka konferensrum; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

Anställda hos företagsmedlemmar och kunder.  Om du är anställd hos en företagsmedlem eller kund använder vi följande personuppgifter:

 • Kontakt- och yrkesuppgifter så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation.

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen).

 • Enhets- och användaruppgifter att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Klicka här för mer information om alternativ för att välja bort användning av mobil platsanalys för att samla in din mobilenhets WiFi MAC-adress eller Bluetooth-adress.

 • E-postkalenderuppgifter, genom att integrera med ditt företags e-postkalender, så att du kan boka konferensrum och ta emot mötesmeddelanden. Vi analyserar även data gällande konferensrum som du bokar för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster (t.ex. genom att erbjuda ytterligare konferensrum, omfördelning av konferensutrymme till skrivbordsutrymme och identifiera vilka konferensrum som föredras) och se till att vi kan erbjuda de effektivaste tjänsterna och

 • Övriga personuppgifter för att anpassa vår marknadsföring till dig och tillhandahålla dig tjänster, inklusive men inte begränsat för att (i) du ska kunna boka konferensrum; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

Besökare, gäster och andra slutanvändare.  Om du är en besökare eller gäst som besöker en anläggning med integrerad Teem använder vi följande personuppgifter:

 • Ditt namn och e-postadress, oavsett om det tillhandahålls av dig eller din värd, för att identifiera dig och tillhandahålla dig ett digitalt eller fysiskt passerkort. Vi kan också samla in dina kontakt- och yrkesuppgifter för dessa syften samt för att kunna erbjuda Tjänsterna.

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och syftet med ditt besök och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen).

 • Enhets- och användaruppgifter att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Klicka här för mer information om möjligheter att stänga av användandet av mobil platsanalys (Mobile Location Analytics) som används för att samla in din mobila enhets WiFi MAC-adress eller Bluetooth-adress och

 • Övriga personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till att (i) du ska kunna ta emot mötesmeddelanden; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

Alla. Oavsett om du är medlem, kund eller anställd hos en medlem eller kund, besökare, gäst eller annan slutanvändare använder vi även dina Enhets- och användaruppgifter samt övriga personuppgifter för att sammanställa aggregerad användarstatistik, analysera, tillhandahålla, anpassa och förbättra våra produkter och tjänster, anpassa och tillhandahålla dig erbjudanden och reklam, både på och utanför Tjänsterna, förbättra ditt samarbete med oss och på andra sätt som beskrivs i vår globala sekretesspolicy.

För mer information om hur vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter, i enlighet med våra berättigade intressen, och om tillämpligt, med ditt samtycke hänvisar vi till vår globala sekretesspolicy.

Våra kunder kan samla in och behandla personuppgifter genom att integrera med Teem, eller genom att integrera tredjepartsverktyg med Teem. Våra kunder är föremål för deras separata och fristående sekretesspolicyer. Vi kan inte styra eller hållas ansvariga för deras sekretesspraxis.

Privacy Shield

Teem LLC deltar i Privacy Shield-ramverken mellan EU och USA samt mellan Schweiz och USA i enlighet med det som har fastställts av det amerikanska handelsdepartementet (US Department of Commerce) när det gäller insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Schweiz till USA, i enlighet med vad som anges i vår certifiering. Teem omfattas av integritetsprinciperna i Privacy Shield om meddelande, valfrihet, vidare överföring, säkerhet, uppgiftsintegritet och ändamålsbegränsning, tillgång, rättslig prövning, verkställande och ansvar för personuppgifter som har mottagits på grundval av Privacy Shield-ramverken. Om det föreligger konflikt mellan reglerna i Teems integritetspolicy eller någon annan gällande integritetspolicy och integritetsprinciperna i Privacy Shield ska principerna enligt Privacy Shield gälla för personuppgifter som hanteras på grundval av vår Privacy Shield-certifiering. För mer information om Privacy Shield-programmet och för att se vår certifieringssida, gå till https://www.privacyshield.gov. Den federala konkurrensmyndigheten, Federal Trade Commission (FTC) har jurisdiktion över frågor som gäller Teems efterlevnad av Privacy Shield. Eventuella frågor, problem eller kommentarer till Privacy Shield-avsnittet i den här policyn kan lämnas till privacyshield@teem.com.

Tredje parter och juridiska krav: Vi arbetar med tredje parter som bistår oss med att tillhandahålla tjänster till våra företagskunder. Teem kan dessutom komma att, i enlighet med Privacy Shield-certifieringen, lämna ut uppgifter inom WeWork-gruppen och till andra tredje parter på sätt som följer reglerna i Privacy Shield, inklusive när så krävs enligt lag och om det är nödvändigt för att tillhandahålla och skydda våra tjänster. Personuppgifter som överförs till oss kan bli föremål för utlämnande till följd av rättsliga krav och andra juridiska och statliga processer, som stämningar, garantier och beslut.

Dina valmöjligheter: Avseende de personuppgifter som har överförts på grundval av vår Privacy Shield-certifiering har privatpersoner rätt att välja bort (i) utlämnande av sina personuppgifter till specifika tredje parter och (ii) användning av personuppgifter för syften som skiljer sig väsentligt från de syften för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in eller för vilka personen vid ett senare tillfälle gav sitt godkännande. Privatpersoner kan också ha rättigheter enligt reglerna i Privacy Shield att få tillgång till sina personuppgifter, med vissa undantag. Kontakta Teem på privacyshield@teem.com för att utnyttja ovanstående valmöjligheter.

Personer inom EU och Schweiz som har frågor eller problem angående användningen av deras personuppgifter ska kontakta oss på: privacyshield@teem.com. Om din fråga eller ditt problem inte kan lösas på detta sätt har Teem åtagit sig att hänvisa olösta integritetsfrågor som faller under Privacy Shield-ramverken mellan EU-USA och Schweiz-USA till en oberoende tvistlösningsmekanism som drivs av rådet Council of Better Business Bureaus. Om ditt problem inte tas om hand inom rimlig tid eller om Teem inte hanterar din fråga på ett tillfredsställande sätt kan medborgare inom EU och Schweiz hänvisa klagomål avseende personuppgifter som faller under vår Privacy Shield-certifiering till BBB som hanterar EU:s och Schweiz Privacy Shield-program, på: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. Som sista instans och i begränsade fall kan privatpersoner inom EU och Schweiz söka upprättelse via Privacy Shield Panel som bistår med bindande skiljedomsförfarande.