สมาชิกเด่น

สมาชิก WeWork ต่างก็ต้องการขยายธุรกิจและแก้ไขปัญหาในชุมชนของตัวเองทั่วโลก ลองมาดูเรื่องราวของธุรกิจเหล่านี้