Vårt åtagande att prioritera hälsa och säkerhet 

Vi har åtagit oss att prioritera hälsa och säkerhet för alla medlemmar och medarbetare i våra utrymmen. Nedan finns de senaste uppdateringarna om våra byggnader, inklusive de COVID-19-relaterade åtgärder som vi har vidtagit runt om i världen.

Vi prioriterar din säkerhet på arbetsplatsen

Renhållning

Vi följer scheman för rengöring och desinfektion och tillhandahåller kostnadsfria saneringsprodukter i våra utrymmen, såsom behållare med handdesinfektion och våtservetter.

Ventilation och luftfiltrering

VVS-system underhålls och övervakas för att säkerställa att luftventilation och filtrering fungerar korrekt och enligt designkraven.

Riktlinjer för communityns välbefinnande

Vi uppmuntrar våra medlemmar att följa nedanstående beteendemässiga förväntningar i våra commnunitys när det gäller COVID-19.

Rengör händerna: Tvätta händerna med tvål och vatten i 20 sekunder och desinficera händerna regelbundet.

Täck över munnen: Täck munnen och näsan med en näsduk, ärm eller armbåge när du hostar eller nyser.

Prioritera din community: Följ riktlinjerna för självisolering, karantän och rapportering av fall enligt lokala myndigheters anvisningar.

Uppdateringar om verksamheten i WeWorks byggnader

Medlemmarna meddelas om byggnadsuppdateringar och policyändringar via e-post.  

Har du frågor om din byggnad? Skicka e-post till ditt Community-team eller en supportbegäran via medlemsnätverket eller WeWork-appen. Information om hur du kommer i kontakt med ditt Community-team finns på sidan med Byggnadsguiden i medlemsnätverket eller WeWork-appen.

Gör det lättare att återvända till kontoret

​​WeWork prioriterar hälsa och säkerhet och ger dig dessutom flexibiliteten att få utrymmet att fungera för dig.

Mer information→

Läs igenom WeWorks sekretessmeddelande om Covid-19 om du vill ha mer information om hur WeWork samlar in, använder, hanterar och på andra sätt behandlar personliga uppgifter i samband med våra Covid-19-åtgärder.