WeWorks åtgärder mot Covid-19 (coronavirus)

Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att prioritera hälsa och säkerhet hos samtliga medlemmar och anställda i våra utrymmen. Medan du planerar framtiden på arbetet, finns vi här för att hjälpa dig att ge din arbetsplatsstrategi mer säkerhet, flexibilitet och fokus.

Resurser för medlemmar

Våra lokala community-grupper har vidtagit omedelbara åtgärder för att bemöta Covid-19. Nedan följer den senaste informationen om våra byggnader samt de hälso- och säkerhetsåtgärder vi har vidtagit.

Mer information →

Vi prioriterar din säkerhet på arbetsplatsen

Vi har förstärkt våra hälso- och säkerhetsstandarder för din hälsas skull med allt från utökad hygien till utrymmen anpassade för fysisk distansering. Vi har också tagit in experter som arbetar med internationella ISO-standarder för strategisk vägledning om medicinska överväganden och kvalitetssäkring, samt Bureau Veritas för granskning och stöd av våra policyer så att vi ständigt kan bli bättre.

Så här anpassar vi våra utrymmen och tjänster→

Bättre hygienrutiner

Vi desinficerar gemensamma ytor med tätare mellanrum och förser våra utrymmen med extra hygienprodukter, bland annat 45 000+ behållare med handdesinfektion, 33 000+ pappersdispenser och 900 000+ lådor med handskar.

Personligt utrymme prioriteras

Genom att sprida ut sittplatserna och använda buffertzoner som markerats med hjälp av 65 000+ golvdekaler och 400 000+ vinylklistermärken kan teamen utöva en hälsosam social distansering på arbetsplatsen.

Skyltar med riktlinjer

Nya standarder för rengöring och kapacitetsprotokoll förstärks med strategiskt placerade skyltar på över 25 olika språk.

Välkommen till morgondagens arbetsplats

WeWork förnyar arbetsplatsen med allt från utrymmen som prioriterar hälsa och säkerhet till flexiblare villkor än någonsin. Den senaste forskningen redogör för förutsättningarna för en säker återgång till arbetet.

Läs mer→

Lösningar som anpassar sig efter dina behov

När världen förändras i allt snabbare takt behöver du en flexibel arbetsplats för att hänga med. Hos WeWork får du en flexibel plattform med utrymmen som du kan använda på dina villkor, oavsett om det gäller ett huvudkontor, flera kontor över hela staden eller något annat.

Se lösningar för arbetsplatsen→

 

Sätta community-krafterna i verket

Communityn har alltid varit en del av WeWorks kärna, vilket återspeglas i medlemmarnas arbete med att skydda sina communitys.  Genom WeWork for Good engagerar vi oss i och stöder alla typer av företag för att de ska kunna prestera sitt bästa. Till att börja med har vi i USA lagt 2 miljoner dollar på affärsbidrag till afroamerikanska WeWork-medlemmars företag.

Läs mer→

Trender och insikter om arbetsplatsen

Läs igenom WeWorks sekretessmeddelande om Covid-19 om du vill ha mer information om hur WeWork samlar in, använder, hanterar och på andra sätt behandlar personliguppgifter i samband med våra Covid-19-åtgärder.