Vårt åtagande att prioritera hälsa och säkerhet 

Vi har åtagit oss att prioritera hälsa och säkerhet för alla medlemmar och medarbetare i våra utrymmen. Nedan följer den senaste informationen om våra byggnader, inklusive de hälso- och säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit över hela världen.

Vi prioriterar din säkerhet på arbetsplatsen

Genom hygienrutiner och renhållning har vi förbättrat våra hälso- och säkerhetsstandarder för ditt välbefinnande och trygghet. Vi har också tagit in experter för att få råd om bästa praxis. Vi fortsätter att samarbeta med International SOS för att få strategisk vägledning om hantering av hälsorisker, och med Bureau Veritas för att granska och certifiera våra policyer.

Renhållning

Vi följer scheman för rengöring och desinfektion och tillhandahåller kostnadsfria saneringsprodukter i våra utrymmen, såsom behållare med handdesinfektion och våtservetter.

Skyltar med riktlinjer

Hygienåtgärderna kommer att förstärkas med strategiskt utplacerad skyltning på över 25 olika språk.

Ventilation och luftfiltrering

VVS-system underhålls och övervakas för att säkerställa att luftventilation och filtrering fungerar korrekt och enligt designkraven.

Riktlinjer för communityns välbefinnande

Skyltning utplacerad på gemensamma ytor hjälper oss att tillsammans prioritera vår hälsa. WeWorks riktlinjer för communityns välbefinnande inkluderar beteendeförväntningar i våra communities avseende Covid-19.

Rengör händerna: Tvätta händerna med tvål och vatten i 20 sekunder och desinficera händerna regelbundet.

Rengör och desinficera ytor: Torka av skrivbord och bänkskivor efter användning.

Överväg att bära munskydd: Tänk på att bära munskydd när du är i nära kontakt med andra.

Täck över munnen: Täck munnen och näsan med en näsduk, ärm eller armbåge när du hostar eller nyser.

Prioritera din community: Följ riktlinjerna för självisolering, karantän och rapportering av fall enligt lokala myndigheters anvisningar.

Uppdateringar om verksamheten i WeWorks byggnader

Medlemmarna meddelas om byggnadsuppdateringar och policyändringar via e-post.  

Har du frågor om din byggnad? Skicka e-post till ditt Community-team eller en supportbegäran via medlemsnätverket eller WeWork-appen. Information om hur du kommer i kontakt med ditt Community-team finns på sidan med Byggnadsguiden i medlemsnätverket eller WeWork-appen.

Gör det lättare att återvända till kontoret

​​WeWork prioriterar hälsa och säkerhet och ger dig dessutom flexibiliteten att få utrymmet att fungera för dig.

Mer information→

Läs igenom WeWorks sekretessmeddelande om Covid-19 om du vill ha mer information om hur WeWork samlar in, använder, hanterar och på andra sätt behandlar personliga uppgifter i samband med våra Covid-19-åtgärder.