Ochrana zdraví a bezpečnost jsou naše priority 

Děláme všechno pro to, aby zdraví a bezpečnost všech členů i zaměstnanců v našich prostorech byly prioritou. Níže uvádíme novinky o tom, jak zabezpečujeme naše budovy po celém světě, včetně zavedených opatření souvisejících s nemocí covid-19.

Vaše bezpečnost na pracovišti je naše priorita

Dezinfekce

V našich prostorech jsme zavedli plány úklidu a dezinfekce a dále zdarma poskytujeme dezinfekční produkty, včetně dávkovačů dezinfekce na ruce a zásobníků na ubrousky.

Větrání a filtrace vzduchu

O vzduchotechniku se staráme a monitorujeme ji tak, aby větrání a filtrace vzduchu fungovaly přesně podle záměru výrobce.

Zásady pro ochranu zdraví komunity

Tímto vyzýváme naše členy, aby se v našich komunitách řídili pravidly chování, která se týkají nemoci covid-19.

Čisté ruce: Po dobu 20 sekund si umývejte ruce mýdlem a vodou a pravidelně je dezinfikujte.

Ústa a nos: Kašlete nebo kýchejte pouze do kapesníku, rukávu nebo předloktí.

Ohleduplnost: Chovejte se v souladu s nařízeními místních orgánů, dodržujte izolaci nebo karanténu a onemocnění nahlaste.

Novinky o provozu budovy WeWork

Novinky o budově a změny v zásadách členům zasíláme e-mailem.  

Máte nějaké dotazy ohledně svojí budovy? Zašlete e-mail komunitnímu týmu nebo odešlete žádost o podporu přes členskou síť nebo aplikaci WeWork. Informace o tom, jak se obrátit na komunitní tým, najdete na stránce průvodce budovou v členské síti nebo aplikaci WeWork.

Usnadněte si návrat do kanceláře

​​Nejen, že WeWork považuje zdraví a bezpečnost za jasnou prioritu, ale přináší vám i flexibilitu, se kterou bude každý prostor podle vašich představ.

Další informace→

Další informace o tom, jak společnost WeWork shromažďuje, využívá, zveřejňuje a jinými způsoby zpracovává osobní informace v souvislosti s reakcí na nemoc covid-19, jsou uvedené v dokumentu Informace o ochraně soukromí ve společnosti WeWork v době pandemie nemoci covid-19.