Vad vill anställda få ut av sitt arbete?

En ny undersökning visar att det inte bara är lönekuvertet som är avgörande för många anställda

Så mycket på arbetsplatsen kan vara negativt: onödiga möten, oresonliga chefer eller en kollega som inte vill samarbeta. Men det finns andra sätt att tillfredsställa en anställd: en känsla av att vara en del av ett större sammanhang eller möjligheten att arbeta bland vänner

Utmaningen som företagen ställs inför i sin strävan att behålla sin bästa personal är att begränsa de tråkiga aspekterna och erbjuda fler positiva aspekter. Med tanke på undersökningar som visar hur tidskrävande och svårt det kan vara för företag att hitta rätt kompetens, är det första steget mot att behålla sina topptalanger att lista ut vad de sökande är ute efter i ett arbete. 

Ett liv utanför arbetet hjälper på arbetet

Det har blivit alldeles för lätt att läsa inkorgen i mobilen före läggdags, eller att uträtta små uppgifter som att svara på mejl, registrera utgifter på sin lediga dag eller ta samtal när du är på språng. En företagskultur som inbjuder till överarbete ger ofta de anställda känslan av att detta förväntas av dem för att de inte ska ses som lata eller inte tillräckligt hängivna. Själva idén är skadlig och har motsatt verkan – både för de anställda och deras chefer – och har föranlett en motreaktion och ett starkt rop på måttlighet. 

Självklart vill anställda få bra betalt för det arbete de utför. Men då arbetet tar upp mer och mer av våra liv, är inte pengarna längre den viktigaste aspekten för anställda. En nyligen genomförd undersökning av WeWork och Aspen Institutes initiativ Framtidens arbete (Future of Work) visar att det anställda värdesätter mest på arbetsplatsen är livsbalansen. 40 procent av de 30 000 anställda världen över som deltog i undersökningen The Future of Work and Cities ansåg att livsbalansen är den viktigaste aspekten av en anställning. Detta är fler än de som i samma undersökning angav att lönen (33 %) respektive förmånerna (28 %) var viktigast. Dessa aspekter togs upp oftare än möjligheter till befordran, framtidsutsikter och bra ledarskap. 

Balansen mellan arbetslivet och privatlivet kan vara svår att greppa, men beskrivs bäst som att avsätta tid och utrymme för att separera arbetet från ens privatliv – att kunna, så långt det är möjligt, hitta en stabil jämvikt mellan den tid du arbetar och den tid du är ledig. För en del kan detta vara att komma hem i tid för att äta middag med familjen, för andra kan det vara att se en film utan att bli avbruten av en chef som ställer frågor om nästa deadline. 

Arianna Huffington ansåg att livsbalansen i vår kultur var så försummad och nedprioriterad att hon startade ett företag för att rikta uppmärksamheten på dess betydelse. Thrive Global är ett mediaföretag med ett headquarters by WeWork , som fokuserar på att eliminera epidemiskt övertidsarbete. Mediachefen startade företaget 2007 efter att hon hade kollapsat på grund av sömnbrist och utmattning till följd av övertidsarbete. Nu förespråkar hon klara gränser mellan arbete och privatliv och föregår själv med gott exempel. Hon tar inga samtal direkt på morgonen då hon ägnar sig åt meditation och motion, och innan hon ger sig av till kontoret för sina möten slutför hon arbetsuppgifter som kräver koncentration i hemmet. 

”Jag tror starkt på stenhård prioritering och strukturering av arbetsdagen, så att du kan ta hand om det som absolut måste göras och sedan sätta punkt och ignorera det som kan vänta”, har hon sagt

Inga fält hittades.

Ta ledigt

I takt med att företagen inser problemen med utbrändhet har de börjat implementera policyer för att hjälpa sin personal. En bra början är att erbjuda betald ledighet så att din personal kan åka på semester och att stryka förväntningarna om att personal måste svara på mejl under ledig tid, och – om du är chef – att själv föregå med gott exempel.

Ett annat sätt för företag att underlätta för sina anställda är att dra ner på tiden det tar att ta sig till arbetet. Det är en stor tidsslukare – och huvudorsaken till att så många anställda flyttar närmare sitt arbete.

Ändra företagets policyer för fjärrarbete och låt personal arbeta hemifrån – för att minska pendlingstiden för de som behöver det. Anställda som inte av praktiska skäl måste närvara fysiskt på kontoret kan vara behjälpta av möjligheten att fjärrarbeta. Nattugglor kan börja arbeta senare på morgonen, föräldrar får möjlighet att hämta upp barnen från skolan – och ingen behöver slå sig fram i rusningstrafiken. Dessutom visar det på ett förtroende när ledningen litar på sina anställda och värdesätter deras bidrag, oavsett om de levereras på kontoret eller via en videokonferens. 

Ett annat sätt att uppmuntra livsbalans och minska pendlingstiden är att inrätta kontorsutrymmen på lägliga platser. Microsoft gjorde detta genom att ge sina New York-baserade säljteam tillgång till alla WeWork-platser i staden. De anställda kunde välja att arbeta från den plats som låg närmast deras hem för att slippa förlora tid på att ta sig till arbetet.

En känsla av tillhörighet

För de anställda är det inte bara livsbalansen som är viktig. Under sin arbetstid (var än de befinner sig) vill de samarbeta med andra och känna sig delaktiga. När allt kommer omkring tillbringar vi den största delen av vår vakna tid på arbetsplatsen.

Tjugoåtta procent av deltagarna i undersökningen Future of Cities and Work svarade att de värdesätter ”en känsla av gemenskap” vilket gjorde att ”förmåner” kom in som trea på de anställdas önskelista. Detta önskemål är något mer uttalat bland äldre anställda: 30 procent av anställda över 45 år ansåg att gemenskapen var en viktig del, för anställda under 45 år stämde detta för 26 procent. 

Känslan av att vara delaktig i ett större sammanhang ger en mening till alla arbetsuppgifter och allt administrativt arbete som dagen innehåller. Att vara en del av ett team som hjälps åt och stöttar varandra kan vara avgörande för att en anställd ska stanna kvar och trivas på arbetet. Speciellt när teammedlemmar har olika åsikter kan samarbete hjälpa teamet som helhet att identifiera döda vinklar som varje enskild individ annars kanske inte hade uppmärksammat. 

Nästan 70 procent av de anställda som är nöjda med sin arbetssituation säger att de samarbetar med andra minst en gång i veckan, enligt en undersökning som WeWork genomfört i samarbete med forskningsföretaget Ipsos. Bland de anställda som är missnöjda med sin arbetssituation säger mindre än 50 procent att de samarbetar på den här nivån. Samarbete kan, förutom att hålla kvar anställda, även påverka resultatet på andra sätt. Enligt forskning från MIT kunde företag rankade i den övre kvartilen avseende de anställdas upplevelser – de som gjort det enkelt för anställda att samarbeta och verkställa idéer – se en ökning på 25 procent i vinst jämfört med de som rankades i den undre kvartilen. 

Skapa en community på kontoret

I takt med att anställda fortsätter att prioritera samarbete och samhörighet måste det fysiska utrymmet utvecklas för att tillgodose dessa nya krav (jämför med hur coworking har utvecklats). 

”Att känna sig delaktig är avgörande för att man ska kunna prestera ditt bästa”, säger Molly O’Rourke, forsknings- och designledare på IBM. När IBM:s CIO-kontor letade efter ett nytt kontorsutrymme ville de ha ett som passade teamets mångfald och som skapade en känsla av samhörighet. CIO-kontoret inledde ett initiativ som fick namnet Our Space, dit personalen kan vända sig för att ​lämna feedback på hur utrymmet kan användas. 

Stämningen på kontoret skapas av de som befinner sig där, men designen kan hjälpa till. Invändiga trappor och korridorer erbjuder spontana mötesplatser under arbetsdagen. Stora öppna kök och gemensamma utrymmen uppmuntrar till både formella och informella möten. Innovativ rumsdesign som förutom en whiteboard även innehåller konst, växter och olika typer av sittplatser ger ett intryck avlekfullhet i ett mötesutrymme och kan underlätta till att nya idéer föds. 

”Tittar man på de arbetsutrymmen som är mest betydelsefulla och har mest inverkan går det att se en röd tråd mellan verktyg, kultur och utrymmen”, säger Deano Roberts, Slacks chef för global verksamhet och fastigheter. 

Det svåra, om inte det svåraste, för företagen är att räkna ut vad som krävs för att de anställda ska känna sig entusiastiska, glada och nöjda. 38 procent av de beslutsfattare som deltog i undersökningen Future of Cities and Work säger att de tycker det är svårt att locka till sig och hålla kvar kompetent personal. Det är svårt men avgörande för företagets framgång. När dina anställda är engagerade, glada och nöjda visar detta sig i deras arbete – de blir mer produktiva och nyskapandet ökar. Enligt McKinsey är högpresterande personal cirka 800 procent mer produktiva än medelpresterande personal på arbeten med hög komplexitet.

”Jag tror att vi i framtiden kommer att återgå till det som gör oss mänskliga och vi bör komma ihåg att människor inte bara är resurser. De har egna liv och arbetet är bara en del av det”, säger O’Rourke.

Anjie Zheng is the editor of Ideas by WeWork. Previously, she was a reporter for the Wall Street Journal. Her work has also appeared in Fast Company, Quartz, and LitHub.

Söker du arbetsutrymme? Kontakta oss.
Was this article useful?
thumbs-up thumbs-down