Zásady ochrany osobních údajů společnosti Teem

Datum účinnosti: 12. července 2019

Společnost Teem poskytuje svým korporátním klientům služby plánování prostoru, správy návštěvníků a platformu pro analýzu pracoviště. Abychom mohli tyto funkce poskytovat, shromažďujeme a používáme osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Teem používá určité kategorie osobních údajů, a obsahují další informace specifické pro společnost Teem. Další informace, včetně definic pojmů psaných velkými písmeny, které zde nejsou definovány, naleznete v Globálních zásadách ochrany osobních údajů společnosti We.

Jak používáme vaše osobní údaje

Tato část doplňuje naše Globální zásady ochrany osobních údajů s cílem poskytnout více informací o některých způsobech, jak používáme vaše informace specifické pro Teem.

Korporátní členové a klienti.  Pokud jste korporátní člen nebo klient, pak k osobním údajům, které používáme, patří:

 • kontaktní údaje a profesní informace, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat, odpovídat na dotazy nebo žádosti o řešení problémů a doručovat vám oznámení a další provozní sdělení;

 • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a jinak k zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

 • platební informace, pokud je to na místě, za účelem zpracování finanční transakce, o kterou jste požádali, včetně vašeho nákupu služeb (obecně za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám);

 • informace o zařízení a jejich používání, abychom mohli poskytovat služby a zajistit bezpečné prostředí, zpracovávat data nebo soubory, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, lépe přizpůsobit a poskytovat služby, a které nám pomáhají  zlepšovat naše produkty a služby. Další informace o možnostech odhlášení z využívání služeb sledování polohy mobilních zařízení za účelem získání WiFi MAC adresy nebo adresy Bluetooth vašeho mobilního zařízení získáte po kliknutí sem; a

 • další osobní údaje, abychom mohli náš marketing přizpůsobit vašim potřebám a poskytovat vám služby, mimo jiné včetně toho, že (i) vám umožníme rezervaci konferenčních prostor; (ii) poskytneme služby, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů; a včetně (iii) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.

Zaměstnanci korporátních členů a klientů.  Pokud jste zaměstnancem korporátního člena nebo klienta, pak k osobním údajům, které používáme, patří:

 • kontaktní údaje a profesní informace, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat, odpovídat na dotazy nebo žádosti o řešení problémů a doručovat vám oznámení a další provozní sdělení;

 • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a jinak k zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

 • informace o zařízení a jejich používání, abychom mohli poskytovat služby a zajistit bezpečné prostředí, zpracovávat data nebo soubory, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, lépe přizpůsobit a poskytovat služby, a které nám pomáhají  zlepšovat naše produkty a služby. Další informace o možnostech odhlášení z využívání služeb sledování polohy mobilních zařízení za účelem získání WiFi MAC adresy nebo adresy Bluetooth vašeho mobilního zařízení získáte po kliknutí sem;

 • informace z e-mailového kalendáře prostřednictvím integrace s vaším firemním e-mailovým kalendářem s cílem umožnit vám rezervaci konferenčních místností a přijímat oznámení o jednáních. Analyzujeme také údaje týkající se konferenčních místností, které si rezervujete, aby nám pomohly zlepšovat naše produkty a služby (např. nabídnutím dalších konferenčních prostor, přerozdělením konferenčního prostoru na prostor s pracovními stoly a rozhodnutím, které konferenční místnosti jsou preferovány) a zajistit, abychom mohli poskytovat co nejefektivnější služby; a

 • další osobní údaje, abychom mohli náš marketing přizpůsobit vašim potřebám a poskytovat vám služby, mimo jiné včetně toho, že (i) vám umožníme rezervaci konferenčních prostor; (ii) poskytneme služby, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů; a včetně (iii) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.

Návštěvníci, hosté a další koncoví uživatelé.  Pokud jste návštěvník nebo host, který navštíví zařízení, které využívá služby Teem, pak k osobním údajům, které používáme, patří:

 • vaše jméno a e-mailová adresa, ať už ji poskytujete vy, nebo váš hostitel, abychom vás mohli identifikovat a poskytnout vám digitální nebo fyzický průkaz ke vstupu. Rovněž můžeme shromažďovat vaše kontaktní údaje a profesní informace pro tyto účely a pro účely poskytování služeb;

 • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a účelu vaší návštěvy a jinak za účelem zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

 • informace o zařízení a jejich používání, abychom mohli poskytovat služby a zajistit bezpečné prostředí, zpracovávat data nebo soubory, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, lépe přizpůsobit a poskytovat služby, a které nám pomáhají  zlepšovat naše produkty a služby. Další informace o možnostech odhlášení z využívání služeb sledování polohy mobilních zařízení za účelem získání WiFi MAC adresy nebo adresy Bluetooth vašeho mobilního zařízení získáte po kliknutí sem; a

 • další osobní údaje pro účely poskytování služeb, mimo jiné včetně (i) toho, abychom vám umožnili přijímat oznámení o jednáních, (ii) poskytování služeb, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů; a (iii) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.

Všichni. Ať jste člen, klient, zaměstnanec člena nebo klienta, návštěvník, host, nebo jiný koncový uživatel, používáme také informace o vašem zařízení a jeho používání a další osobní údaje za účelem přípravy souhrnných statistik o používání, za účelem analýzy, poskytování, lepšího přizpůsobování a zlepšování našich produktů a služeb, za účelem nabízení inzerce a reklamy přímo na míru, a to jak v rámci služeb, tak i mimo ně, za účelem zlepšování vaší angažovanosti ve vztahu k nám, a jak je jinak popsáno v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje ke splnění našich smluvních závazků, splnění našich zákonných povinností, v souladu s našimi oprávněnými zájmy a případně s vaším souhlasem, naleznete v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Naši klienti mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje prostřednictvím integrace se společností Teem nebo integrace nástrojů třetích stran se společností Teem. Naši klienti se řídí svými samostatnými a nezávislými zásadami ochrany osobních údajů. Nemůžeme kontrolovat ani nést odpovědnost za jejich praktiky v oblasti ochrany osobních údajů.

Štít na ochranu soukromí

Společnost Teem, LLC se účastní rámce štítu EU-USA na ochranu soukromí (EU-US Privacy Shield Framework) a rámce štítu Švýcarsko–USA na ochranu soukromí (Swiss-US Privacy Shield Framework) dle ustanovení Ministerstva obchodu USA ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska do Spojených států, jak je uvedeno v naší certifikaci. Společnost Teem podléhá zásadám štítu na ochranu soukromí, pokud jde o oznamování, možnost volby, odpovědnost za další předání, zabezpečení, integritu dat a omezení účelu, přístup, nápravu, vymáhání a odpovědnost s ohledem na osobní údaje obdržené na základě těchto rámců štítu na ochranu soukromí. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi zásadami v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Teem nebo jakýmikoli jinými platnými zásadami ochrany osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí, budou určujícími zásady štítu na ochranu soukromí, co se týče osobních údajů, které jsou předmětem naší certifikace dle štítu na ochranu soukromí. Pokud se o programu štítu na ochranu soukromí budete chtít dozvědět více a budete chtít zobrazit stránku s naší certifikací, naleznete to na adrese https://www.privacyshield.gov. Nad dodržováním štítu na ochranu soukromí ze strany společnosti Teem má působnost Federální obchodní komise (Federal Trade Commission, FTC). Veškeré dotazy, obavy nebo připomínky ohledně části těchto zásad, která se týká štítu na ochranu soukromí, lze rovněž směrovat na adresu privacyshield@teem.com.

Třetí strany a zákonné požadavky: Využíváme třetí strany, které nám pomáhají poskytovat služby našim korporátním klientům. Dále může společnost Teem zpřístupňovat osobní údaje dle své certifikace v rámci štítu na ochranu soukromí ve skupině WeWork a dalším třetím stranám způsobem, který je v souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí, včetně toho, když je to vyžadováno právními předpisy, a tak, jak je to nezbytné k poskytování a ochraně našich služeb. Osobní údaje, které nám jsou předávány, mohou podléhat zpřístupnění na základě zákonných požadavků a dalších soudních nebo správních procesů, jako jsou obsílky, soudní příkazy a nařízení.

Vaše možnosti: S ohledem na osobní údaje předávané na základě naší certifikace dle štítu na ochranu soukromí mají jednotlivci právo výslovně nesouhlasit se (i) zpřístupňováním jejich osobních údajů určitým třetím stranám; a s  (ii) použitím jejich osobních údajů, které je podstatně odlišné od účelu/účelů, k nimž byly původně shromážděny, nebo které následně jednotlivec schválí. Podle zásad štítu na ochranu soukromí mohou mít jednotlivci také práva na přístup k svým osobním údajům, s výhradou určitých výjimek. Budete-li si přát tyto možnosti uplatnit, obraťte se prosím na společnost Teem na adrese privacyshield@teem.com.

Osoby z EU a Švýcarska s dotazy či obavami ohledně použití jejich osobních údajů by nás měly kontaktovat na adrese: privacyshield@teem.com. Pokud nebude možné prostřednictvím tohoto postupu váš dotaz či obavu uspokojivě vyřešit, společnost Teem se dále zavázala postoupit nedořešené stížnosti ohledně ochrany soukromí podle štítu na ochranu soukromí EU-USA a štítu na ochranu soukromí Švýcarsko–USA nezávislému mechanismu řešení sporů provozovanému Council of Better Business Bureaus. Pokud neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud společnost Teem vaši stížnost uspokojivě nevyřeší, mohou osoby z EU a Švýcarska vznést stížnost týkající se jejich osobních údajů, které jsou předmětem naší certifikace dle štítu na ochranu soukromí, v rámci programu BBB EU a švýcarského štítu na ochranu soukromí na adrese: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. A nakonec jako poslední možnost a v omezených situacích mohou osoby z EU a Švýcarska požadovat odškodnění od panelu štítu na ochranu soukromí (Privacy Shield Panel), což je závazný rozhodčí mechanismus.