WeWork Space Services

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

WeWork Space Services ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางค้นหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะสมและให้บริการสำนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตน เพื่อช่วยให้ธุรกิจค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับตนและสร้างสำนักงานของตน เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeWork Space Services นี้อธิบายถึงวิธีที่ WeWork Space Services ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะกับ WeWork Space Services โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะกับ WeWork Space Services

ผู้เยี่ยมชม แขก และผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ หากคุณเป็นลูกค้า ผู้เยี่ยมชม หรือผู้ใช้ปลายทาง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ

  • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการเหล่านี้ของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยหาพื้นที่สำนักงานให้แก่คุณ (2) การให้บริการที่คุณร้องขอ และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ

บุคคลทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้า ผู้เข้าชม หรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล