นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Made by We

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

Made by We เสนอพื้นที่ทำงานตามความต้องการ เช่นเดียวกับร้านค้า คาเฟ่ และพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อให้บริการคุณลักษณะนี้ เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Made by We นี้อธิบายถึงวิธีที่ Made by We ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะกับ Made by We โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะกับ Made by We

ผู้ใช้พื้นที่ทำงานร่วมปลายทาง หากคุณเป็นผู้ใช้พื้นที่ทำงานร่วม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ และมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

  • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการเหล่านี้ของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

  • ข้อมูลปฏิทินอีเมล โดยทำงานร่วมกับปฏิทินอีเมลของบริษัทคุณ เพื่อให้คุณสามารถจองที่นั่งและห้องประชุมและรับการแจ้งเตือนการประชุมได้ เราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่นั่งและห้องประชุมที่คุณจอง เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (อาทิ การเสนอพื้นที่เพิ่มเติม การจัดพื้นที่ประชุมไปจนถึงโต๊ะประชุมใหม่ และการเจาะจงว่าที่นั่งและห้องประชุมใดที่น่าจะถูกใจมากกว่า) และรับรองว่าเราจะสามารถมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ และ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยให้คุณสามารถจองพื้นที่ทำงานร่วม (2) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

ผู้เยี่ยมชม แขก และผู้ใช้ปลายทาง หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมหรือแขกในร้านค้า คาเฟ่ พื้นที่จัดกิจกรรม หรือพื้นที่ทำงานร่วมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อให้เราสามารถระบุตัวคุณและติดต่อคุณ ซึ่งรวมถึงการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอการแก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและการติดต่อสื่อสารการดำเนินงานอื่น ๆ ให้บริการ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงกิจกรรม ป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

  • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมและรายละเอียดธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มของคุณที่คาเฟ่และสินค้าที่ร้านค้าปลีก (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น กิจกรรม Made by We ที่คุณซื้อตั๋ว เมื่อคุณทำการซื้อและจำนวนตั๋วที่คุณซื้อ เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้บริการกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์แก่คุณ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ (3) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

  • โดยทั่วไปเราจะไม่รวบรวมข้อมูลจากเด็กที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ ในบางโอกาส เราอาจอนุญาตให้เด็กหรือผู้เยาว์เข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรมของเรา เราไม่รวบรวมข้อมูลจากเด็กยกเว้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

บุคคลทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้พื้นที่ทำงานร่วม ผู้เยี่ยมชม แขก หรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล

เราอาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานคาเฟ่และพื้นที่ร้านค้าในสถานที่ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น