Flatiron School i Access Labs


Data wejścia w życie: May 25, 2018

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Aplikanci. Jeśli są państwo aplikantami, po zgłoszeniu chęci skorzystania z usług Flatiron wykorzystuje następujące dane osobowe w poniższych celach:

 • Dane kontaktowe i zawodowe – wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji, sprawdzania Państwa aplikacji, oraz kontaktowania się celem ustalenia, czy kwalifikują się Państwo do podpisania z nami umowy;

 • Dane kontaktowe są również wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, gdy korzystają Państwo z naszych przestrzeni biurowych, oraz reagowania na Państwa pytania i zgłaszane problemy, przesyłania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu bezpieczeństwa oraz przekazywania Państwu bieżących informacji na temat złożonej aplikacji;

 • Inne dane osobowe – używane w celu doskonalenia naszych produktów i usług, lepszego świadczenia i dopasowywania usług do Państwa potrzeb, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym aplikantom;

 • Inne dane osobowe są również używane w celu oceniania Państwa aplikacji, na przykład preferowanych godzin zajęć, sposobu, w jaki zamierzają Państwo utrzymać się finansowo podczas trwania kursu, dostępności, uzasadnienia chęci nauki programowania, informacji o tym, co chcą Państwo zrobić po ukończeniu programu i skąd Państwo się o nas dowiedzieli, oraz danych lub plików, które podają, przesyłają i przechowują Państwo w usługach, aby ustalić, czy kwalifikują się Państwo do podpisania z nami umowy;

 • Komunikacje – używane w celu oceniania Państwa aplikacji, udzielania odpowiedzi na zapytania lub polepszania naszego procesu składania i przetwarzania aplikacji, aby ustalić, czy kwalifikują się Państwo do podpisania z nami umowy.

Uczniowe. Wykorzystujemy:

 • Dane kontaktowe – używane w celu zapisywania Państwa do naszych usług i dostarczania Państwu identyfikatorów umożliwiających dostęp, aby spełniać zobowiązania umowne wobec Państwa i odpowiadać na Państwa zapytania, oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, aby realizować nasz interes biznesowy polegający na skutecznej komunikacji, w celu rozwiązywania problemów oraz dostarczania wiadomości dotyczących Państwa kursów, biuletynów informacyjnych, ankiet i konkursów związanych z Access Labs, Flatiron School, WeWork oraz jej podmiotami powiązanymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);

 • Dane weryfikacyjne – używane w celu potwierdzania Państwa tożsamości po zapisaniu na kurs; umożliwia nam to zapewnienie ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami oraz stworzenie bezpiecznego środowiska w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na zachowywaniu bezpieczeństwa naszych systemów;

 • Dane płatnicze, takie jak numery i daty ważności Państwa kart kredytowych (w stosownych przypadkach) do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, aby upewnić się, że realizujemy nasze zobowiązania umowne z zakresu przetwarzania Państwa płatności;

 • Inne dane osobowe – używane w celu świadczenia Państwu usług, takich jak m.in. (i) zapewnianie miejsc parkingowych, (ii) zabezpieczanie naszych usług i przygotowywanie statystyk zbiorczych na temat użytkowania, (iii) łączenie Państwa ze społecznością oraz z (iv) kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (v) organizowanie dla Państwa wydarzeń online i offline, (vi) realizowanie naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów, oraz (vii) świadczenie Państwu usług w sytuacjach nagłych, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu jak najlepszych usług naszym uczniom;

 • Innych danych osobowych używamy również, aby realizować żądania związane z usługami, świadczyć te usługi, o które Państwo proszą lub na które Państwo się zapisali, korzystając z naszych narzędzi do zamówień i zapisów, udostępniać internet bezprzewodowy oraz aby przetwarzać dane, elementy kodu, dokumenty lub pliki, które podają, przesyłają i przechowują Państwo w usługach, w celu dostarczania wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz realizacji naszych zobowiązań umownych względem Państwa lub naszego uzasadnionego interes polegającego na dostarczaniu jak najlepszych usług naszym uczniom;

 • Integrujemy dane z kalendarzy Państwa kont e-mailowych (Gmail lub Microsoft Outlook) z naszymi systemami, aby mogli Państwo rezerwować sale konferencyjne i otrzymywać powiadomienia o spotkaniach, celem dostarczania usług, o które Państwo proszą;

 • Analizujemy również dane na temat rezerwowanych przez Państwa sal konferencyjnych w celu polepszania naszych usług( np. oferując dodatkowe sale konferencyjne, zmieniając przestrzeń konferencyjną na biurową i określając, które sale konferencyjne są preferowane), aby realizować nasze uzasadnione interesy polegające na doskonaleniu tych usług;

 • Preferencje, komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają lub przesyłają, korzystając z usług, aby móc dopasowywać środowisko pracy do Państwa indywidualnych potrzeb (np. dostosowując wysokość biurka, chłodząc pomieszczenie, uruchamiając wentylator itp.) oraz oferować napoje, przekąski i inne preferowane przez Państwa usługi w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu Państwu jak najodpowiedniejszych informacji.

Goście i inni użytkownicy końcowi.  Jeśli są Państwo gośćmi lub użytkownikami końcowymi odwiedzającymi placówki Flatiron School lub Access Labs w związku z naszymi usługami, wykorzystujemy następujące dane osobowe na Państwa temat w podanych poniżej celach, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wspaniałego doświadczenia Państwu oraz członkom, których Państwo odwiedzają:

 • Państwa imiona i nazwiska oraz adresy e-mail, które podaje nam gospodarz dokonujący Państwa wstępnej rejestracji. Dzięki tym danym będziemy mogli Państwa zidentyfikować i zapewnić Państwu identyfikatory;

 • Dane weryfikacyjne wykorzystywane po Państwa przybyciu w celu potwierdzania Państwa tożsamości oraz celu wizyty, a także zapewnienia ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami;

 • Inne dane osobowe w celu świadczenia bardziej spersonalizowanych i lepszych usług, aby np. (i) polepszać nasze produkty i usługi, (ii) łączyć Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (iii) organizować dla Państwa wydarzenia online i offline oraz (iv) realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak planowanie działalności i rozwój programów;

 • Inne dane osobowe będą również wykorzystywane w zależności od usług, z których Państwo korzystają, takich jak udostępnianie internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, dostarczanie wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzanie dokumentów, które przesyłają Państwo do usług;

 • Jeśli są Państwo gośćmi lub innymi użytkownikami końcowymi odwiedzającymi naszą stronę internetową, gromadzimy Państwa dane kontaktowe, aby móc odpowiadać na Państwa zapytania, dostarczać powiadomienia i inne komunikaty operacyjne, rozwiązywać problemy oraz dostarczać materiały reklamowe i promocyjne. Jeśli są Państwo zaproszonymi gośćmi, automatycznie wyślemy Państwu zaproszenia do naszej platformy. W razie braku odpowiedzi wyślemy jednorazowo kolejne zaproszenie.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy też niektóre informacje CPA kompilującym i sprawdzającym nasze Raporty dot. pracy. Nasze niezależnie sprawdzane Raporty dot. pracy są ważnym zasobem dla potencjalnych uczniów (i innych osób).

Zawierają one na przykład nazwy i lokalizacje pracodawców, od których zaakceptowali Państwo oferty pracy, zaakceptowane stanowiska, zaakceptowane stawki wynagrodzenia, daty rozpoczęcia pracy oraz potencjalnie inne informacje związane z ofertą pracy, a także Państwa imię i nazwisko, przekazywane naszym niezależnym audytorom w celach przygotowania i sprawdzenia naszych Raportów dot. pracy.  Nie muszą się Państwo obawiać, nasi audytorzy są związani umową o zachowanie poufności, która zabrania im ujawniania Państwa danych osobowych; a Państwa imię i nazwisko ani żadne inne dane osobowe nie pojawią się w Raportach dot. pracy: Wszystkie informacje w raportach są zanonimizowane i zagregowane.

Za Państwa zgodą udostępniamy również Państwa informacje innym stronom trzecim (np. stronom oferującym stypendia).

Rezygnacja i kontakt z nami

Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości marketingowych/promocyjnych, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji na dole naszych wiadomości e-mail lub pisząc do nas na adres info@flatironschool.com.

Mogą Państwo również skontaktować się z nami pocztą tradycyjną, pisząc na adres:

Flatiron School, Inc.

DW:  Webmaster

11 Broadway, Suite 260

Nowy Jork, NY 10004