Zarządzanie talentami

Strategia dotycząca przestrzeni może mieć istotny wpływ na pozyskiwanie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników w firmie.