Chcesz poprawić energię w przestrzeni do pracy? Zacznij tutaj

Kształtowanie dobrej atmosfery w pracy ma naukowe podstawy — wystrój jest naprawdę ważny

Przestrzeń to potężne narzędzie, które może sprzyjać zaangażowaniu, inspirować innowacje i zwiększać produktywność. Jak jednak powinna wyglądać optymalna przestrzeń? W Nauce o przestrzeni wyjaśniamy, jak projektowanie na światowym poziomie może zmienić środowisko pracy w całościowe doświadczenie.

Wszyscy znamy uczucie towarzyszące wejściu do przestrzeni do pracy, w której panuje odpowiednia atmosfera. Jesteśmy zadowoleni i pozytywnie nastawieni. Ludzie wokół rozmawiają ze sobą i wyglądają na rozluźnionych. Być może gra muzyka, być może w powietrzu unosi się aromat świeżo parzonej kawy. Jest energia, której nie da się dokładnie opisać. 

Czy nie byłoby wspaniale dowiedzieć się, jak tworzyć przestrzenie do pracy, w których zespoły mogłyby zawsze być produktywne, zaangażowane i pełne energii? To nie tylko teoria. W WeWork przyjmujemy oparte na badaniach podejście do tworzenia warunków dla rozwoju najlepszej energii w przestrzeniach do pracy, dzięki czemu Twoi pracownicy mogą być zadowoleni, rozluźnieni i produktywni. Czytaj dalej i dowiedz się, jak to robimy.

Zaskakujący wpływ energii przestrzeni do pracy na Twoją firmę

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wyjaśnić, dlaczego każda firma musi inwestować w energię przestrzeni do pracy. Innymi słowy, dlaczego firma w ogóle powinna się przejmować atmosferą przestrzeni do pracy? Czy warto poświęcać czas i zasoby, by się nad tym zastanawiać? 

Odpowiedź brzmi: „oczywiście, że tak”. I to z kilku powodów.

Po pierwsze pomyśl o wszystkich potencjalnych pracownikach i klientach, którzy mogą odwiedzić Twoją firmę.Do jakiego środowiska wejdą? Czy możesz zagwarantować, że za każdym razem będzie w nim panowała odpowiednia energia? Czy czasem będzie to kwestia przypadku?

Wiele firm oferuje mobilne środowiska pracy (a przynajmniej możliwość okazjonalnej pracy z domu), co może być bardzo korzystne dla pracowników. Ale czy Twoje biuro nie wydaje się teraz wymarłe? Prawda jest taka, że jeśli pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca, potrzebują powodu, by pokazać się w Twojej przestrzeni do pracy.

Zastanów się też nad wpływem przestrzeni na samopoczucie pracowników. W przeciętnej korporacji często jedna osoba w imieniu tysięcy podejmuje decyzje dotyczące nieruchomości. Osoby zawodowo zajmujące się nieruchomościami mają możliwość przyglądania się, wysłuchiwania i obserwowania — podobnie jak antropolodzy — jak podejmowane decyzje dotyczące przestrzeni wpływają na życie wszystkich pracowników. Gdy w danej przestrzeni widzimy niezadowolonych pracowników, oznacza to, że ktoś nie wsłuchał się w ich potrzeby. Może to mieć negatywny wpływ na morale i produktywność.

W WeWork mamy możliwość badania energii przestrzeni do pracy w sposób niedostępny dla wielu firm architektonicznych. Na szczęście mamy też trochę pomysłów, którymi możemy się podzielić.

Tworzenie warunków dla pozytywnej energii: bliskość, przejrzystość i warianty kulturowe

Ludzie naturalnie dążą do równowagi między spokojem a energią, więc może się wydawać, że prawidłowy bilans energii po prostu „się staje”. Potrafimy jednak wyjaśnić to naukowo. Nasze badania wykazują, że energię tworzą trzy składniki: bliskość, przejrzystość i warianty kulturowe.

Teoria klatki schodowej

Gdy mówimy o bliskości, zadajemy takie pytania jak: Ile osób znajduje się w danej przestrzeni? Kim są ci ludzie? Co robią? Jak przestrzeń jest zaaranżowana?

Gdy myślimy o energii, lubimy się zagłębiać w kilka teorii opartych na naukach społecznych i naszych własnych badaniach. Thomas Allen, profesor Sloan School of Management MIT oraz autor wielu studiów przypadków na temat przestrzeni do pracy, opracował teorię nazywaną „krzywą Allena”, która pozwala obliczyć bliskość między pracownikami (w jego badaniach byli to konkretnie inżynierowie).

Krzywa Allena pokazała, że występuje silna negatywna korelacja między odległością fizyczną i częstotliwością komunikacji między osobami. Średnia częstotliwość interakcji spada o połowę, gdy odległość wzrasta z 5 do 15 metrów, i znów o połowę, gdy odległość wzrasta z 15 do 50 metrów. Gdy zaś przekracza 50 metrów, równie dobrze możesz się znajdować w innym budynku.

Wykazuje ona, że ludzie mają większą energię dzięki samemu przebywaniu w towarzystwie innych. Opierając się na tej koncepcji, zespół badawczy WeWork zaczął sprawdzać, jak bliskość w naszych budynkach wpływa na energię przestrzeni do pracy. 

Potwierdzając krzywą Allena, dowiedliśmy, że członkowie WeWork czują silniejszy związek z tymi, do których fizycznie mają bliżej. Fizyczna bliskość wpływa nawet na prawdopodobieństwo zawarcia przyjaźni. 

Zbadaliśmy wpływ otwartych wewnętrznych klatek schodowych i zainwestowaliśmy w specyficzny projekt naszych schodów. Dlaczego? Ponieważ bliskość ludzi zwiększa prawdopodobieństwo zawarcia przyjaźni, tak samo jak otwarte klatki schodowe. 

Dążenie do przejrzystości

Rozszerzmy tok myślenia stojący za teorią klatki schodowej na ogólną koncepcję przejrzystości zwiększającej równowagę energetyczną. Chodzi o możliwość zobaczenia ze swojego miejsca tego, co się dzieje wokół. 

Na przykład w nowojorskiej centrali WeWork istnieje strefa liderów przylegająca do centralnej spiżarni i sali wypoczynkowej. Ściany z przezroczystego szkła zapewniają transparentność między pracownikami WeWork a najważniejszymi dyrektorami. Zadbano o to celowo — udowodniono bowiem, że liderzy, których widać, mają częstszy kontakt z podwładnymi, co zmniejsza dystans psychologiczny. 

Ponadto szklane ściany (jak te, które stosujemy w WeWork) są zgodne z koncepcją „znajomych obcych” psychologa społecznego Stanleya Milgrama i założeniem jej wpływu na poczucie wspólnoty oraz zaufanie w miejscu pracy. „Osoby, które często się spotykają, nawet te, które nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, mogą z czasem wytworzyć między sobą silną więź” — powiedział Milgram.

Bliskość zależy od kultury

WeWork działa globalnie. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się nasze biura, naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających osiągnięciu optymalnej energii. Dlatego nasz zespół uwzględnia też różnorodność kulturową i różny wpływ bliskości, co nazywamy proksemiką kulturową. W naszych projektach uwzględniamy bliskość współpracowników w przestrzeni do pracy i to, jak może ona się różnić w zależności od kultury i kraju. 

Na przykład zauważyliśmy, że spotkania w Chinach odbywają się w większym gronie, są bardziej formalne i często mają miejsce w większych salach. Natomiast spotkania w Brazylii zwykle są nieoczekiwanie wielkie i bardziej improwizowane, a często odbywają się w mniejszych salach lub nieformalnym otoczeniu. Jeśli chodzi o przerwy obiadowe, zauważyliśmy że członkowie w Meksyku i Brazylii zwykle jedzą razem w większych grupach, natomiast w Argentynie i Holandii — raczej w małych grupach lub sami. 

Ciągle badamy, jak nasze projekty przestrzeni do pracy mogą uzupełniać kultury, w których są realizowane, by poprawić ogólny bilans energetyczny przestrzeni.

Energia i przestrzeń do pracy — podsumowanie

Gdy odczuwasz odchylenia energetyczne, jest wiele warunków, które można zmienić, by przywrócić równowagę. Jak widzieliśmy, może chodzić nie tylko o zmianę przestrzenną. Może to być kwestia kombinacji warunków społecznych, takich jak język używany przy komunikowaniu celów projektu, kwestia różnic kulturowych czy przejrzystości. Analizując swoją przestrzeń do pracy, należy sobie zadać następujące pytania:

  1. Czy istnieje elastyczność między przestrzenią do pracy a pracownikami?
    Nasze środowisko pracy powinno ewoluować wraz z nami. Najbardziej zmiennym czynnikiem zajmującym budynek są ludzie — budynek powinien móc się zmieniać stosownie do ludzkich potrzeb. 

    Zadaj sobie pytanie: czy pracownicy mogą dopasować przestrzeń (przenieść krzesła, stoły itd.) do swoich potrzeb?
  2. Czy przestrzeń do pracy zapewnia różne opcje?
    Przestrzenie muszą oferować różnorodne opcje, by dopasować się do potrzeb pracowników. Projekt przestrzeni do pracy musi uwzględniać różnorodne opcje dostosowane do każdej sytuacji.

    Zadaj sobie pytanie: czy maksymalizujesz interakcje i pozwalasz ludziom wybrać, czy chcą się wycofać ze strefy wysokoenergetycznej (by odpocząć i się odświeżyć), czy w niej uczestniczyć (by współpracować i dyskutować)? 

Jeśli spojrzymy na energię jako wynik określonych warunków, okaże się, że mamy wpływ na aspekty wyjściowe. Czas przekształcić ten trudny do opisania klimat w rzeczywisty plan działania, który pozwoli dokonać pozytywnych zmian dla wszystkich osób w danej przestrzeni do pracy. 

Specjalne podziękowania dla osób, które przeprowadziły wiele badań WeWork opisanych w tym artykule: Daniela Davisa, Annie Cosgrove, Gillian Lau, Rachel Montany i Carla Bailey.

WeWork oferuje firmom różnej wielkości rozwiązania w zakresie przestrzeni biurowej, które pomagają sprostać największym wyzwaniom biznesowym. Zobacz nasze opcje przestrzeni do pracy lub skontaktuj się z nami już dziś.

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.