Hva ser de ansatte etter i en jobb?

En ny undersøkelse viser at for mange ansatte, er jobben mye mer enn bare en lønnsslipp

Flere aspekter ved jobben kan være ubehagelige: unødvendige møter, urimelige sjefer eller en fiendtlig kollega. Men det finnes andre aspekter som kan vise seg å være meningsfulle for de ansatte: følelsen av å være en del av et større mål, eller muligheten til å jobbe med venner

Utfordringen for bedrifter som prøver å opprettholde fornøyde og fremgangsrike, høytytende arbeidere, er hvordan de skal begrense de ubehagelige aspektene samtidig som de henter frem flere av de meningsfulle aspektene. Med studier som viser hvor tidkrevende og vanskelig det er for bedrifter å finne talenter, er det å finne ut hva kandidater ser etter i en jobb nå det første steget mot å sikre seg de beste på markedet. 

Det hjelper å ha et liv utenfor jobben

Det har blitt altfor enkelt å sjekke e-posten på telefonen før du legger deg, gjøre små oppgaver som å svare på e-poster eller sende inn utgifter når du har fri, og ta imot anrop når du er på gjennomreise. En kultur for overarbeid skaper ofte en følelse av at denne oppførselen forventes av de ansatte for at de alltid skal ligge ett skritt foran, i redsel for å bli stemplet som lat eller for lite engasjert. Ideen er skadelig og kontraproduktiv, både for de ansatte og sjefene deres, og forståelig nok har det resultert i et tilbakeslag og et stort behov for endring. 

Ansatte ønsker selvfølgelig å motta en god kompensasjon for arbeidet de gjør. Men etterhvert som jobben tar mer og mer plass i livene våre, er ikke lenger penger den faktoren som flest mennesker verdsetter i en jobb. En nylig undersøkelse gjort av WeWork og The Aspen Institute’s Future of Work Initiative viser at den karakteristikken som de ansatte setter størst pris på på arbeidsplassen, er balansen mellom jobb og fritid. 40 % av de totalt 30 000 globale arbeiderne som ble intervjuet i The Future of Work and Cities sa at balanse mellom jobb og fritid er den viktigste faktoren for dem i en jobb, noe som trumfer over de som nevnte faktorene lønn (33 %) og fordeler (28 %). Disse aspektene ble nevnt hyppigere enn muligheten for forfremmelse, fremtid i bedriften og lederskapskvalitet. 

Selv om balansen mellom jobb og fritid kan føles som et dårlig definert moteord, kan det oppsummeres ved å ha tiden og den emosjonell plassen til å skille mellom jobb og privatliv – å være i stand til, så mye som mulig, å ha en tilfredsstillende likevekt mellom tiden du jobber og tiden du ikke jobber. For noen kan det bety å komme seg hjem i tide til middag med familien, mens det for andre innebærer å se en film uten å bli forstyrret av at sjefen stiller spørsmål om neste tidsfrist. 

Arianna Huffington mente at problemet med balansen mellom jobb og fritid var oversett og nedprioritert i så høy grad av kulturen vår, at hun startet et selskap som var dedikert til å utpeke fordelene. Thrive Global, en mediebedrift med hovedkontorer av WeWork, , fokuserer på å få slutt på epidemien av overarbeid. Mediesjefen grunnlag bedriften i 2007 etter at hun kollapset på grunn av søvnmangel og utmattelse etter å ha jobbet for mye. Hun tar nå til orde for å opprettholde klare grenser mellom jobb og fritid, og praktiserer det hun maner: Hun ignorerer bevisst telefonen om morgenen til fordel for meditasjon og trening, og hun jobber fokusert hjemmefra før hun drar til kontoret for å delta på møter. 

«Jeg tror på fordelen av nådeløs prioritering og strukturering av dagen din slik at du kan ta deg av det som MÅ gjøres, og deretter erklære en avslutning på det og slå deg til ro med ufullstendigheter for det som kan vente», har hun sagt

Fant ingen felt.

Ta deg fri

Etterhvert som selskaper blir klare over farene ved utbrenthet, implementerer de retningslinjer som hjelper de ansatte med å avverge det. En god måte å starte på er ved å tilby betalt ferie så folk kan reise vekk, skape en forventning om at ansatte ikke må svare på jobb-e-poster utenfor arbeidstiden, og – hvis du er sjef – være et eksempel til etterfølgelse for slik atferd.

En annen måte selskaper kan beskytte velværet til sine ansatte på, er ved å bidra til å kutte ned på den mest fryktede delen av arbeidsdagen: pendling i rushtiden. Pendling innebærer mye bortkastet tid – og det er grunnen til at så mange ansatte velger å flytte nærmere arbeidsplassen sin.

En endring av selskapets retningslinjer som gjør det mulig for ansatte å jobbe eksternt vil effektivt redusere reisetiden for de som trenger det. Det gjør det mulig for ansatte som ikke er pålagt å møte på kontoret å strukturere arbeidstimene sine på en måte som gir mening for dem. Natteravner kan starte arbeidsdagen litt senere om morgenen, foreldre får muligheten til å hente barna på skolen, og begge kan unngå å bli stå fast i rushtrafikken. Som en ekstra fordel vil det å tilby denne fleksibiliteten signalisere at ledelsen stoler på sine ansatte og setter pris på bidragene deres, det være seg via personlig oppmøte eller videokonferanser. 

Det finnes også en annen måte å oppfordre til en god balanse mellom jobb og fritid på, og samtidig redusere reisetiden – nemlig ved å etablere kontorplasser på praktiske lokasjoner. Microsoft gjorde dette når de ga alle sine New York-baserte salgsteam tilgang til alle WeWork-lokasjonene i byen. På den måten kunne de ansatte jobbe fra den lokasjonen som var nærmest hjemmet deres, noe som ga dem tilbake tiden de normalt ville brukt på å pendle til kontoret.

En følelse av tilhørighet

Og det er ikke bare en tydelig beskrivelse av arbeidstid og fritid de ansatte ønsker seg. I arbeidstiden (uansett hvem eller hvor) ønsker ansatte å samarbeide med andre og være en del av noe større enn dem selv. Jobben vår er tross alt det stedet der flest av oss tilbringer størstedelen av livene våre.

28 % av de spurte sier at de setter pris på en «fellesskapsfølelse» ifølge The Future of Cities and Work-undersøkelsen som hadde «fordeler» på tredjeplass i listen over hva de ansatte ønsker seg. Denne preferansen er noe mer utpreget blant eldre arbeidere. 30 % av arbeidere over 45 år identifiserte et fellesskap som et viktig kjennetegn kontra 26 % av de under 45 år. 

Følelsen av å være en del av en større gruppe eller et større oppdrag kan gi mening til e-postene du sender, papirarbeidet du leverer og alle de andre administrative oppgavene som utgjør en arbeidsdag. Å være en del av et sunt og støttende team øker sannsynligheten for at en ansatt vil bli værende og lykkes i jobben. Samarbeid hjelper et team som en helhet med å identifisere svake punkt som hvert individ på annen måte kanskje ikke hadde sett – dette gjelder særlig for personer som ikke har vanskelig for å komme til enighet om ting. 

Nesten 70 % av ansatte som er tilfredse på arbeidsplassen sin oppgir at de samarbeider med andre minst én gang i uken, ifølge en undersøkelse gjort av WeWork og markedsundersøkelsesbedriften Ipsos. Blant utilfredse ansatte sier mindre enn 50 % at de opplever et slikt nivå av samarbeid. I tillegg til å holde på ansatte, finnes det også andre måter der samarbeid kan ha en innvirkning på sluttresultatet. Ifølge forskning fra MIT hadde bedrifter som havnet i øverste kvartil for medarbeidererfaring – de som gjorde det enkelt for ansatte å jobbe sammen og virkeliggjøre ideer – 25 % høyere fortjeneste enn de som havnet i nederste kvartil. 

Skap et fellesskap på kontoret

Etterhvert som ansatte har fortsatt å prioritere samarbeid og relasjoner, har det fysiske arbeidsområdet utviklet seg for å imøtekomme ønskene deres (tenk på suksessen til coworking). 

«Tilhørighet er en stor del av å gjøre ditt beste arbeid», sier Molly O’Rourke, sjef for forskning og design hos IBM. Når IBMs CIO-kontor så etter et nytt arbeidsområde, ønsket de et arbeidsområde som tar hensyn til deres mangfoldige gruppe ansatte og som skaper en fellesskapsfølelse. CIO-kontoret startet et initiativ som de kalte «Vårt sted» der folk i etasjen kunne​ gi tilbakemelding på hvordan de ønsket å bruke plassen. 

Stemningen på et kontor er noe som skapes av de som bruker det, men arkitektoniske detaljer kan hjelpe. Interne trapper og ganger gjør det i høyere grad mulig å spontant møte på andre mennesker i løpet av arbeidsdagen. Store, åpne kjøkken og fellesarealer oppmuntrer de ansatte til å møtes – både formelt og uformelt. Innovative rom som er utstyrt med ikke bare en tavle, men også kunst, planter og en rekke ulike sitteplasser, tilføyer et element av lekenhet til en møteplass og kan bidra til å generere ideer. 

«Når jeg ser på de mest meningsfulle arbeidsområdene som etterlater størst inntrykk, mener jeg det finnes en god sammenheng mellom verktøy, kultur og kontorfellesskaper», uttaler Deano Roberts, Slacks visepresident for globale kontorfellesskaper og eiendom. 

Det å finne ut hva det er som gjør at de ansatte forblir entusiastiske, glade og tilfredsstilte er en av de tøffeste – om ikke den tøffeste – nøtten å knekke for bedrifter. 38 % av bedriftsbeslutningstakere som ble intervjuet i The Future of Cities and Work-studien sa at de syns det var vanskelig å tiltrekke seg og beholde talenter. Det er vanskelig, men essensielt for en bedrifts suksess. Når ansatte er engasjerte, glade og komfortable, reflekteres dette i arbeidet deres – de er mer produktive og bedre rustet til å skape innovasjon. Ifølge McKinsey er høytytende ansatte ca. 800 % mer produktive enn gjennomsnittsarbeidere i jobber med høy kompleksitet.

«Jeg tror fremtiden for arbeidslivet er å gå tilbake til det som gjør oss til mennesker, og huske på at folk ikke bare er ressurser. De har liv, og jobben er bare en del av det livet», sier IBMs O’Rourke.

Anjie Zheng is the editor of Ideas by WeWork. Previously, she was a reporter for the Wall Street Journal. Her work has also appeared in Fast Company, Quartz, and LitHub.

Interessert i et kontorfellesskap? Ta kontakt.
Was this article useful?
thumbs-up thumbs-down