Retningslinjer for personvern for Welkio

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

Welkio tilbyr sine bedriftskunder romplanlegging, administrasjon av besøkende, og en analyseplattform for arbeidssted. For å kunne tilby disse funksjonene, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for Welkio beskriver hvordan Welkio bruker visse kategorier av personopplysninger og gir annen informasjon spesifikk for Welkio. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for Welkio.

Bedriftsmedlemmer og klienter.  Hvis du er et bedriftsmedlem eller en klient, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon som du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg;

 • Enhets- og bruksopplysninger for å tilby tjenestene og et sikkert miljø, behandle data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer i tjenestene, bedre skreddersy og tilby tjenestene, og hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester; og

 • Andre personopplysninger for å skreddersy markedsføringen vår til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å la deg bestille konferanserom; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Bedriftsmedlemmers og klienters ansatte.  Hvis du er et bedriftsmedlems eller en klients ansatt, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Enhets- og bruksopplysninger for å tilby tjenestene og et sikkert miljø, behandle data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer i tjenestene, bedre skreddersy og tilby tjenestene, og hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester;

 • E-post kalenderopplysninger, ved å integrere med din bedrifts e-postkalender, for å gjøre det mulig for deg å bestille konferanserom og motta møtevarsler. Vi analyserer også dataene om konferanserommene som du bestiller, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester (f.eks., ved å tilby ekstra konferanserom, tilordne konferanserom til skrivebordrom, og identifisere hvilke konferanserom som foretrekkes) og sikre at vi kan yte de mest effektive tjenestene mulig; og

 • Andre personopplysninger for å skreddersy markedsføringen vår til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å la deg bestille konferanserom; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Besøkende, gjester, og andre sluttbrukere.  Hvis du er en besøkende eller gjest som besøker et anlegg som har integrert Welkio, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Ditt navn og din e-postadresse, uansett om de er gitt av deg eller din vert, for å identifisere deg og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt.

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din og formålet for besøket ditt, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Enhets- og bruksopplysninger for å tilby tjenestene og et sikkert miljø, behandle data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer i tjenestene, bedre skreddersy og tilby tjenestene, og hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester; og

 • Andre personopplysninger  for å tilby tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å la deg få registrere deg på anlegg; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Alle. Enten du er et medlem, en klient, et medlems eller en klients ansatt, en besøkende, gjest eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjement med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.

Våre klienter kan innhente og behandle personopplysninger ved å integrere med Welkio eller ved å integrere tredjepartsverktøy med Welkio. Våre klienter er underlagt sine separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi kan ikke kontrollere eller bli holdt ansvarlig for deres personvernpraksis.