WeWork Labs


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Firmy członkowskie, partnerskie i sponsorzy WeWork Labs Jeśli są Państwo członkiem WeWork Labs, po Państwa rejestracji w Usługach WeWork Labs wykorzystuje:

 • Dane kontaktowe i zawodowe – w celu identyfikacji i kontaktu z Państwem, reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa lub Wasze firmy lub organizacje oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes polegający na wypełnianiu zobowiązań umownych względem Państwa pracodawcy;

 • Dane weryfikacyjne – w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości oraz przestrzegania obowiązującego prawa; oraz dane płatnicze – w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu produktów lub dóbr, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes w postaci zapobiegania oszustwom; oraz

 • Inne dane osobowe – używane w celu doskonalenia naszych produktów i usług, lepszego świadczenia i dopasowywania usług do Państwa potrzeb, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym klientom.

Pracownicy firm członkowskich, partnerskich i sponsorów WeWork Labs. Używamy Państwa danych osobowych, aby realizować opisane poniżej zadania w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na świadczeniu naszych usług członkom, partnerom oraz sponsorom, ochronie przed oszustwami w naszych systemach, polepszaniu naszych usług oraz prowadzeniu dokładnej i aktualnej dokumentacji:

 • Państwa pracodawca może dostarczyć nam Państwa dane kontaktowe i zawodowe, aby mogli Państwo korzystać z naszych usług i otrzymać identyfikator. Możemy też wykorzystywać te informacje do odpowiadania na zapytania, które od Państwa otrzymamy, dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, rozwiązywania problemów oraz dostarczania materiałów na temat WeWork Labs;

 • Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami i szkodami, przestrzegania obowiązującego prawa oraz potwierdzania Państwa tożsamości podczas rejestracji; pomaga nam to zapobiegać oszustwom i zapewniać bezpieczne środowisko;

 • Gromadzimy i wykorzystujemy dane płatnicze, takie jak numery i daty ważności Państwa kart kredytowych (w stosownych przypadkach) do przetwarzania Państwa transakcji finansowych;

 • Co więcej, używamy innych danych osobowych w celu świadczenia Państwu usług, takich jak m.in. (i) zapewnianie miejsc parkingowych, (ii) zabezpieczanie naszych usług i przygotowywanie statystyk zbiorczych na temat użytkowania, (iii) łączenie Państwa ze społecznością, (iv) świadczenie Państwu usług w nagłych przypadkach, (v) łączenie Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (vi) organizowanie dla Państwa wydarzeń online i offline, oraz (vii) w naszych wewnętrznych celach biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów.

 • Używamy innych danych osobowych, aby realizować żądania związane z usługami, świadczyć te usługi, o które Państwo proszą, korzystając z naszych narzędzi do zamówień i zapisów, oraz aby przetwarzać dane lub pliki, które podają, przesyłają i przechowują Państwo w usługach – np. w celu dostarczania wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzania dokumentów, które przesyłają Państwo do usług;

 • Dodatkowo integrujemy dane z kalendarzy Państwa firmowych kont e-mailowych (Gmail lub Microsoft Outlook), aby mogli Państwo rezerwować sale konferencyjne i otrzymywać powiadomienia o spotkaniach. Analizujemy również dane na temat rezerwowanych przez Państwa sal konferencyjnych w celu polepszania naszych usług( np. oferując dodatkowe sale konferencyjne, zmieniając przestrzeń konferencyjną na biurową i określając, które sale konferencyjne są preferowane); oraz

 • Gromadzimy i przechowujemy Państwa preferencje dotyczące biura, aby móc dopasowywać Państwa środowisko pracy (np. dopasowujemy wysokość biurka, chłodzimy pomieszczenia, włączamy wentylatory itp.). Ponadto gromadzimy komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.

Mentor.  WeWork Labs wykorzystuje następujące dane osobowe Mentorów w następujących celach:

 • Dane kontaktowe i zawodowe – w celu umożliwiania Państwu korzystania z naszych usług, dostarczania identyfikatorów zapewniających dostęp, odpowiadania na Państwa zapytania, dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, rozwiązywania problemów oraz przekazywania informacji o WeWork zgodnie z wytycznymi Globalnej polityki prywatności, aby dostarczać Państwu nasze usługi zgodnie z obowiązkami umownymi wobec Państwa;

 • Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami i szkodami, przestrzegania obowiązującego prawa oraz potwierdzania Państwa tożsamości podczas rejestracji; pomaga nam to zapobiegać oszustwom, nadużyciom i szkodom oraz zapewniać bezpieczne środowisko;

 • Gromadzimy i wykorzystujemy dane płatnicze, takie jak numery i daty ważności Państwa kart kredytowych (w stosownych przypadkach) do przetwarzania Państwa transakcji finansowych oraz do realizowania naszych zobowiązań umownych, gdy dokonują Państwo płatności;

 • Używamy innych danych osobowych w celu świadczenia Państwu usług, takich jak m.in. (i) zapewnianie miejsc parkingowych, (ii) zabezpieczanie naszych usług i przygotowywanie statystyk zbiorczych na temat użytkowania, (iii) łączenie Państwa ze społecznością, (iv) świadczenie Państwu usług w nagłych przypadkach, (v) łączenie Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (vi) organizowanie dla Państwa wydarzeń online i offline oraz (vii) realizowanie naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów, realizując nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu jak najlepszych usług naszym Mentorom;

 • Używamy innych danych osobowych, aby realizować żądania związane z usługami, świadczyć te usługi, o które Państwo proszą, korzystając z naszych narzędzi do zamówień i zapisów, oraz aby przetwarzać dane lub pliki, które podają, przesyłają i przechowują Państwo w usługach – np. w celu dostarczania wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzania dokumentów, które przesyłają Państwo do usług, realizując nasze zobowiązania umowne względem Państwa oraz nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu jak najlepszych usług;

 • Integrujemy dane z kalendarzy Państwa firmowych kont e-mailowych (Gmail lub Microsoft Outlook) z naszymi systemami, aby mogli Państwo rezerwować sale konferencyjne i otrzymywać powiadomienia o spotkaniach, celem dostarczania usług, o które Państwo proszą;

 • Analizujemy dane na temat rezerwowanych przez Państwa sal konferencyjnych w celu polepszania naszych usług (np. oferując dodatkowe sale konferencyjne, zmieniając przestrzeń konferencyjną na biurową i określając, które sale konferencyjne są preferowane), upewniając się, że dostarczamy możliwie jak najlepsze usługi;

 • Gromadzimy i przechowujemy Państwa preferencje dotyczące biura, aby móc dopasowywać Państwa preferencje oraz środowisko pracy (np. dopasowujemy wysokość biurka, chłodzimy pomieszczenia, włączamy wentylatory itp.), upewniając się, że dostarczamy możliwie jak najlepsze usługi; oraz

 • Gromadzimy komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.

Odwiedzający, goście i inni użytkownicy końcowi.  Jeśli są Państwo gośćmi lub odwiedzającymi w placówkach WeWork Labs w związku z naszymi usługami, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujące sposoby w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, aby zapewnić wspaniałe doświadczenie Państwu oraz członkom, których Państwo odwiedzają, co opisano poniżej.

 • Gospodarz może dokonać wstępnej rejestracji, podając nam Państwa imiona i nazwiska oraz adresy e-mail. Dzięki temu będziemy mogli Państwa zidentyfikować i zapewnić Państwu identyfikatory.

 • Po Państwa przybyciu zostaną Państwo poproszeni o podanie danych weryfikacyjnych w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, dzięki którym potwierdzimy Państwa tożsamość oraz cel wizyty i będziemy mogli chronić przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami;

 • Gromadzimy również inne dane osobowe w zależności od długości Państwa wizyt lub rodzaju usług, z których Państwo korzystają, takich jak (i) udostępnianie Państwu miejsc parkingowych, internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, (ii) dostarczanie wyszukiwanych przez Państwa haseł, (iii) przetwarzanie dokumentów, które przesyłają Państwo do usług, (iv) łączenie Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (v) organizowanie dla Państwa wydarzeń online i offline, oraz (vi) w naszych wewnętrznych celach biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów;

 • Zbieramy też inne dane osobowe i weryfikacyjne, aby zatrudniać Państwa w charakterze sprzedawców, dostawców produktów lub usług stron trzecich, przetwarzać faktury, zapewniać ochronę przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami oraz nadawać i usuwać Państwa prawa dostępu stosownie do potrzeb. Ma to na celu realizację niezbędnych kroków przed podpisywaniem umów z Państwem;

 • W zależności od długości Państwa wizyt gromadzimy i wykorzystujemy Państwa preferencje dotyczące biura, aby bardziej Państwa zaangażować, oraz dane z kalendarzy e-mailowych, aby rezerwować sale konferencyjne.

 • Jeśli są Państwo gośćmi lub innymi użytkownikami końcowymi odwiedzającymi naszą stronę internetową, gromadzimy Państwa dane kontaktowe i zawodowe, aby móc odpowiadać na Państwa zapytania, dostarczać powiadomienia i inne komunikaty operacyjne, rozwiązywać problemy oraz dostarczać materiały reklamowe i promocyjne (za Państwa zgodą, stosownie do obowiązujących przepisów).

 • Wykorzystujemy Państwa dane płatnicze w celu przetwarzania płatności za opcjonalne produkty lub usługi, które Państwo zamawiają.

 • Gromadzimy komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.