Dasar Privasi Rise by Wise

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

Rise by We menyediakan kelab kecergasan, spa, dan kelas yang berkaitan dengan kesihatan, kesejahteraan, dan latihan fizikal. Untuk menyediakan perkhidmatan dan ciri-ciri berkaitan ini, kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi Rise by We ini menerangkan bagaimana Rise By We menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dan menyediakan maklumat lain khusus kepada Rise by We. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada Rise by We.

Ahli, Ahli Percubaan, dan Pengguna Akhir Lain  Sekiranya anda seorang ahli, ahli percubaan atau pengguna akhir lain, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

  • Maklumat Komunikasi dan Penilaian, termasuk maklumat tentang ketinggian, berat badan, dan kesejahteraan umum, untuk menyesuaikan latihan senaman kepada anda;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian barangan atau Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

  • Maklumat Peribadi Lain dan maklumat umum lain untuk menyesuaikan pemasaran kami kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyesuaikan senaman dan rawatan untuk anda; (ii) menghubungkan anda dengan komuniti, rangkaian media sosial, aplikasi dan laman web; (iii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iv) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

  • Rise by We secara am tidak mengumpul maklumat dari kanak-kanak berhubung dengan Perkhidmatan dalam talian. Ketersediaan Perkhidmatan kami kepada anak muda berbeza mengikut lokasi.

Semua. Sama ada anda seorang ahli, ahli percubaan, atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami dengan lebih baik, memperibadikan dan menyediakan anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.