**Retningslinjer for personvern for WeLive og Powered by WeLive **

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

WeLive og Powered by WeLive oppretter praktiske, komfortable og tilkoblede livsrom. For å kunne tilby disse tjenestene, inkludert fasiliteter, som resepsjonstjenester og smart klimakontroll, arrangementer og aktiviteter, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for WeLive og Powered by WeLive beskriver hvordan WeLive og Powered by WeLive bruker visse kategorier av personopplysninger og gir annen informasjon spesifikk for WeLive og Powered by WeLive. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for WeLive og Powered by WeLive.

Medlemmer.  Hvis du er et medlem, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften;

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av varer eller tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg);

  • Dine preferanser for å skreddersy et livsrom for deg (f.eks., ved å justere høyden på skrivebordet ditt, avkjøling eller oppvarming av rommet, og start av viften); og

  • Andre personopplysninger  for å skreddersy markedsføringen vår til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg resepsjonstjenester; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Besøkende, gjester, og sluttbrukere. Hvis du er en besøkende eller gjest som besøker et anlegg i forbindelse med tjenestene, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger, uansett om de er gitt av deg eller din vert, til å identifisere deg og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt;

  • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger, for eksempel opplysninger du sender inn gjennom nettstedet vårt, slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på forespørsler som vi mottar fra deg;

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din og formålet for besøket ditt, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av varer eller tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

  • Andre personopplysninger  for å tilby tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg resepsjonstjenester; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene. Disse personopplysningene kan variere avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til.

Alle. Enten du er et medlem, en besøkende, gjest eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjement med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.