Polityka prywatności Rise by We

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

Rise by We oferuje kluby fitness, spa i zajęcia związane ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem i ćwiczeniami fizycznymi. Aby zapewnić te usługi i powiązane funkcje, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności Rise by We opisuje, w jaki sposób Rise by We wykorzystuje określone kategorie danych osobowych i przekazuje inne informacje dotyczące Rise by We. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie przez Rise by We.

Członkowie, członkowie testowi i inni użytkownicy końcowi.  W przypadku członków, członków testowych lub innych użytkowników końcowych dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, a także dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki;

  • Dane dotyczące komunikacji i oceny, w tym informacje na temat wzrostu, masy ciała i ogólnego samopoczucia fizycznego, w celu dostosowania treningów do Państwa;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu towarów lub usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe oraz inne ogólne informacje w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) dostosowania treningów i zabiegów do Państwa; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

  • Ogólnie rzecz biorąc, Rise by We nie gromadzi informacji od dzieci w związku z usługami internetowymi. Dostępność naszych usług dla osób niepełnoletnich różni się w zależności od lokalizacji.

Wszyscy. Niezależnie od tego, czy są Państwo członkiem, członkiem testowym, czy też innym użytkownikiem końcowym, wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu oraz inne dane osobowe w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.