Retningslinjer for personvern for WeGrow

Effektiv dato: 12. juli 2019

WeGrow er en barneskole som er forpliktet til å heve den kollektive bevissthet om verden ved å utvide lykke og frigjøre hvert menneskes superkrefter. For å kunne behandle søknader om opptak og tilby utdanning og relaterte opplevelser, innhenter og bruker vi personopplysninger, inkludert fra både foreldre og elever. Disse retningslinjene for personvern for WeGrow beskriver hvordan WeGrow bruker visse kategorier av personopplysninger og gir annen informasjon spesifikk for WeGrow.

Som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern er våre onlinetjenester generelt ikke rettet mot barn. Onlinesøknader bør for eksempel fullføres av en forelder eller verge. I den grad vi gjør en barnemålrettet onlinetjeneste som involverer innhenting av personopplysninger tilgjengelig, vil vi innhente foreldresamtykke i henhold til gjeldende lov. Selv om vi har bestrebet å beskrive personvernpraksisen vår i disse retningslinjene for personvern for WeGrow og i de globale retningslinjene for personvern disse supplerer, nøl ikke med å kontakte oss på privacy@wework.com med spørsmål.

Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her og for ytterligere kontaktinformasjon.

Opplysninger vi innhenter

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av typene personopplysninger som innhentes av WeGrow. I tillegg til personopplysningene beskrevet i de globale retningslinjene for personvern, innhenter WeGrow:

  • Søknadsopplysninger, registreringsopplysninger og betalingsopplysninger. Dette kan inkludere referanser, karakterkort og eksempler på skolearbeid eller andre opplysninger for å støtte elevens søknad, evaluere forespørsler om økonomisk støtte og behandle betalinger av skolepenger eller for andre skolerelaterte aktiviteter. Dette kan inkludere elevens verifiseringsopplysninger og andre personopplysninger, inkludert elevens alder, klassetrinn, kjønn, etnisitet, fødested, fødselsdato, språk snakket, personnummer, immigrasjonsstatus, opplysninger om søsken, utdanningsrapport og opplysninger om elevens interesser og evner for å skreddersy elevens utdanningsopplevelse. Der tillatt eller påkrevd etter lov, eller med ditt uttrykte samtykke, kan du også oppgi helseopplysninger om elevens fysiske eller mentale helse og funksjonshemminger eller andre medisinske opplysninger du velger å gi oss;

  • Familie- kontaktopplysninger, inkludert opplysninger om eventuell(e) elev(er) du oppgir ved innsendelse av en søknad, inkludert deres navn, postadresse, telefonnummer(numre) og andre opplysninger som lar oss kontakte familien din;

  • Bilder og videoer av klasserommet, aktiviteter og elever, med samtykke fra foreldre eller verge;

  • Andre personopplysninger vi innhenter som pedagoger, inkludert, for eksempel, opplysninger om ytelse i klasserommet, fremmøte, deltagelse i skoleaktiviteter og arrangementer, opplysninger innhentet i tilknytning til disiplinære prosesser, og vaksinasjons- og helserapporter og andre opplysninger vi er forventet å innhente for å tilby et trygt og sunt miljø; og

  • Vi kan også innhente kontaktopplysninger, verifiseringsopplysninger og andre personopplysninger fra besøkende, gjester og andre sluttbrukere for å tilby tjenestene og et sikkert miljø. Vi kan for eksempel innhente navnet ditt og e-postadressen din for å identifisere besøkende og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt og vi kan innhente data eller filer du legger inn, laster opp eller oppbevarer på tjenestene. For sikkerheten til elevene våre, kan vi innhente rapporter om registrerte sexovergripere eller foreta bakgrunnssjekker, der tillatt ved lov, for de som ber om adgang til WeGrow-anlegg.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for WeGrow.

Personopplysningene vi bruker inkluderer:

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, kommunisere med deg om din søknad og elev, for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften, for å beskytte mot bedrageri, misbruk eller skade, bekrefte din og din elevs identitet og på annen måte tilby et sikkert miljø;

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene, slik som betaling av skolepenger og andre skolerelaterte utgifter (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

  • Andre personopplysninger for å skreddersy vår markedsføring til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å la deg få tilgang til søknadssiden for opptak og relaterte tjenester, for å la deg forberede og sende inn en søknad; (ii) administrere din opptakssøknad; (iii) tilby og gjøre din elevs utdanningsopplevelse personlig, ved å sette elever i alderen 6 år og oppover sammen med en passende mentor og forbedre vårt pensum og våre utdanningstjenester; og (iv) behandling av data eller filer du legger inn, laster opp eller oppbevarer i tjenestene, slik som å behandle dokumenter du laster opp.

Enten du er en forelder, verge, besøkende, gjest eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, forbedre ditt engasjement med oss, og som ellers beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.

Slik deler vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om deling av personopplysninger for å fremme WeGrow-fellesskapet. Spesifikt avslører vi personopplysninger:

  • til andre elever og deres familier for å la deg få kontakt med andre i skolesamfunnet; og

  • til tredjeparts partnere, med samtykke fra forelder eller verge, som påkrevd etter gjeldende lov.

Se våre globale retningslinjer for mer informasjon, inkludert med hensyn til informasjon om hvordan vi kan dele personopplysninger med bedrifter og organisasjoner tilknyttet gjennom felles eierskap med WeGrow og for visse andre formål.