Začlenění a rozmanitost ve WeWork

Společnost WeWork je postavena na myšlence, že společně jsme lepší. Komunita je naším základem od prvního dne. Počínaje návrhem našich prostor konče našimi programy se snažíme být místem, kde je každý jedinec vítán, začleněn a ceněn, a to bez ohledu na jeho původ, barvu pleti, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, sexuální orientaci nebo jakoukoli odlišnost.

Naše mise

Mise týmu Office of Inclusion společnosti WeWork je vytvořit pracoviště podporující začlenění a rozmanitost.

Prostředí podporující začlenění

Začlenění je podporováno prostředím, které každému umožňuje plně projevit jeho skutečné já.

Rozmanité komunity

Rozmanitost je podporována, když si ceníme rozdílů a uvědomujeme si, že tyto rozdíly existují v naší společnosti i v členských komunitách a jsou zásadní pro náš úspěch.

Naše hodnoty

Hodnoty společnosti WeWork jsou nedílnou součástí vytváření komunity, ve které se daří začlenění a oslavuje se rozmanitost.

Dělejte správnou věc

Jsme si vědomi toho, že „správná věc“ je cílené jednání, o které musíme za všech okolností usilovat, a vychází z integrity a pomáhá budovat důvěru u těch, na kterých nám záleží, včetně našich zaměstnanců, členů a naší komunity.

Prokazujte vděčnost

Nebudeme nikoho a nic brát jako samozřejmost. Jsme vděční za naše zaměstnance, za naše členy, za naši širší komunitu a rovněž za příležitosti, které před námi stojí.

Společná snaha být lepší

Vždy jsme věřili, že společně jsme lepší. Musíme společně pracovat a snažit se o to, abychom se neustále zlepšovali a rostli a abychom byli lepší jako jednotlivci, týmy i celá společnost.

Chovejme se humánně a laskavě

Spolupráce, laskavost a autenticita jsou zásadními aspekty naší humanity.  Musíme si vážit sebe navzájem a budovat komunitu, která oslavuje jedinečný talent, nadšení a původ každého jednotlivce.

Buďme podnikaví

Abychom změnili to, jak svět funguje, musíme být smělí, jednat odvážně a ukázat odolnost při snaze jít za svým cílem bez ohledu na překážky nebo okolnosti.

Náš cíl

Chceme, aby všechny prostory WeWork byly prostředím rovných příležitostí. Netolerujeme diskriminaci nebo obtěžování jakéhokoli druhu, ať už vůči zaměstnancům WeWork, členům, dodavatelům nebo hostům v našich prostorech nebo na našich akcích. Na naší společné cestě za vytvořením inkluzivnější a rozmanitější komunity si vážíme vašeho partnerství při naplňování těchto hodnot.

Máte otázky nebo obavy?

Pokud budete mít někdy obavy z potenciální diskriminace nebo obtěžování, můžete kontaktovat člena místního komunitního týmu nebo vyplnit tento formulář. Poté, co tak učiníte, tým WeWork se okamžitě začne vašimi obavami zabývat a přijme příslušná opatření.