WeWork Space Services

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

WeWork Space Services pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom znaleźć odpowiednią przestrzeń biurową i zapewnia usługi biurowe spełniające ich potrzeby. Aby pomóc firmom znaleźć przestrzeń, która im odpowiada i zbudować ich biuro, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności WeWork Space Services opisuje, w jaki sposób WeWork Space Services wykorzystuje określone kategorie danych osobowych i przekazuje inne informacje dotyczące WeWork Space Services. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie przez WeWork Space Services.

Klienci, osoby odwiedzające i inni użytkownicy końcowi. W przypadku klientów, osób odwiedzających lub innych użytkowników końcowych dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych;

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) udzielenia pomocy w znalezieniu przestrzeni biurowej; (ii) dostarczenia żądanych usług; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług.

Wszyscy. Niezależnie od tego, czy są Państwo klientem, osobą odwiedzającą, czy też innym użytkownikiem końcowym, wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu oraz inne dane osobowe w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.