WeWork Space Services

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

WeWork Space Services membantu perniagaan kecil dan sederhana mencari ruang pejabat yang betul dan menyediakan perkhidmatan pejabat untuk memenuhi keperluan mereka. Kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi untuk membantu perniagaan mencari ruang yang sesuai dengan mereka dan membina pejabat mereka, Dasar Privasi WeWork Space Services ini menerangkan bagaimana WeWork Space Services menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dan menyediakan maklumat lain khusus kepada WeWork Space Services. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada WeWork Spae Services.

Pelanggan, Tetamu, dan Pengguna Akhir Lain Sekiranya anda seorang pelanggan, tetamu, atau pengguna akhir lain, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain;

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

  • Maklumat Peribadi lain untuk menyesuaikan pemasaran kami kepada anda dan menyediakan anda dengan Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) membantu anda mencari ruang pejabat; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, muat naik, atau simpan dengan Perkhidmatan.

Semua. Sama ada anda seorang pelanggan, pelawat, atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami, memperibadikan dan menyediakan anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.