Kreuzberg

Viewing 1 WeWork building in Kreuzberg
Số nhân viên
Ngày chuyển vào

Yêu cầu tư vấn

Một chuyên gia sẽ liên hệ bạn trong vòng 48 giờ tới.

Vui lòng cho biết họ tên.
Vui lòng nhập email hợp lệ.
Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc.
Bạn không tìm được nơi ưng ý?
Không gì là không thể khi chúng ta cùng nhau trao đổi. Hãy gọi chúng tôi và cùng tìm ra giải pháp phù hợp với bạn.

Finding Office Space in Kreuzberg

Welcome to Kreuzberg, a melting pot of culture, creativity, and innovation in Berlin. You’ll experience the same lively energy at our vibrant workspaces, which are designed to inspire creativity and collaboration. Anchored by the River Spree, and home to famed art collections in unusual locations (in Berlin’s deepest underground station, or on Museum Island), inspiration comes easy in Kreuzberg—and WeWork’s coworking spaces have what you need to succeed. Schedule a visit to find out more.