Gặp gỡ khách hàng của chúng tôi

Từ các công ty Fortune 500 đến tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp ở mọi quy mô đều tìm được không gian nâng bước thành công ở WeWork.
Từ các công ty Fortune 500 đến tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp ở mọi quy mô đều tìm được không gian nâng bước thành công ở WeWork.

Đánh giá của khách hàng

Slack gia tăng sự gắn kết giữa người với người trong văn hóa làm việc bằng cách xóa bỏ những trở ngại tiêu cực trong bối cảnh kỹ thuật số. WeWork cũng làm vậy, nhưng trên thực tế.
Julie Maresca
Lợi ích WeWork mang lại không chỉ là khả năng dự đoán chi tiêu theo thời gian, mà còn giảm được chi phí đầu tư ban đầu.
Francis Moran
Chúng tôi đã giúp GE hoàn tất một dự án tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt được mục tiêu chuyển đổi văn hóa để cùng nhau phát triển.
Francis Van Parys
Không gian cho những công ty lớn nhất thế giới
Những công ty sáng tạo nhất trên thế giới đang sử dụng WeWork để có được cái nhìn khác về không gian làm việc.