Đóng

Chỗ làm việc còn trống

Carrera 53 #80-198

Bạn cần không gian cho bao nhiêu người?
Cân nhắc các yêu cầu về giãn cách xã hội ở địa phương khi tìm một không gian.
  • Xử lý thư tín và bưu kiện
  • Số tín dụng cần để đặt phòng họp tùy thuộc vào số bàn làm việc bạn đặt trước
  • 5 credit để đặt phòng họp tối đa 5 giờ
  • 2 credit để đặt phòng họp tối đa 2 giờ
  • 5 credit để đặt phòng họp tối đa 5 giờ
  • Tín dụng để sử dụng máy in phụ thuộc vào số bàn làm việc bạn đặt

  • Trang bị đầy đủ bàn làm việc và ghế (tủ tài liệu được trang bị tùy theo quốc gia)

Tòa nhà lân cận

Bạn quan tâm đến địa điểm này?

Hoàn tất mẫu bên dưới để liên hệ với một thành viên trong nhóm của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Vui lòng nhập họ tên của bạn.
Hãy nhập địa chỉ e-mail.
Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc.
Vui lòng nhập tên công ty của bạn.
Có bao nhiêu người cần không gian làm việc?
Hãy chọn một giá trị

Bằng việc nhấp vào nút bên dưới, bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và thừa nhận Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.