ซีแอตเทิล

Viewing 17 WeWork buildings in Seattle
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า
ย่าน

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Finding Office Space to Rent in Seattle

Nature and business collide in Seattle, home to beautiful waterways, evergreen forests, and the headquarters of tech giants. You’ll experience the same diversity in our offices for rent, designed to foster collaboration and drive productivity. If you’re looking to grow your business under the gaze of the Space Needle—amid Microsoft, Amazon, and a buzzing startup sector—WeWork’s flexible leasing agreements make settling in easy. Schedule a visit to find out more.

WeWork’s Seattle Office Spaces

A futuristic city powered by business in e-commerce, software engineering, biotechnology, and architecture, Seattle is a launchpad to success—and WeWork’s office spaces are built with the future in mind. Your team will stay energized and efficient in our agile workspaces, taking advantage of our free-flowing coffee and fresh fruit water throughout the day. Tap into our global network to meet new collaborators, and attend monthly community events to connect with local partners. To join a vibrant community of innovators and creators, lease a shared workspace or private office at WeWork in Seattle today.

Find Office Space Anywhere in Seattle