โอ๊คแลนด์

Viewing 3 WeWork buildings in Oakland
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Finding Office Space in Oakland

Steeped in creativity, our Oakland office spaces put you at the forefront of the city’s burgeoning tech and arts sectors. These vibrant locations are designed with you in mind: Progress happens naturally thanks to comfortable collaborative areas and an abundance of natural light, while specialized workstations keep your team comfortable and engaged. Make your mark in this lively hub of innovation, and join WeWork’s office space in Oakland today.

Explore Our Oakland Office Spaces

Situated at the crossroads of art, culture, and commerce, WeWork’s office spaces in Oakland provide the space, support, and community your team needs to succeed. Take advantage of our flexible solutions to grow at your own pace, and tap into a global network of members to form local and far-flung connections. Each of our Oakland office spaces boasts a wealth of all-inclusive amenities—including high-speed internet, cleaning services, and free-flowing coffee—allowing you to focus on the work that matters. Schedule a visit to find out more.

Find Office Space Anywhere in Oakland