มินนีแอโพลิส

Viewing 3 WeWork buildings in Minneapolis
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Coworking Space in Minneapolis

Welcome to Minneapolis, the business center of the Twin Cities and a fitting home for your company’s future. This Midwestern hub is a magnet for talent in a range of industries—from manufacturing and finance to insurance and information technology. With a growing labor force and a top spot on the list of America’s healthiest cities, Minneapolis is an ideal locale to put down roots. WeWork’s vibrant community and unique coworking spaces seal the deal.

Why WeWork For Minneapolis Shared Office Space?

Locals know Minneapolis has the best of both worlds—a diverse business community comprised of Fortune 500 companies, small businesses, and startups, and tons of parks, lakes, and bike trails that allow for a healthy balance of work and play. Likewise, WeWork’s shared office spaces combine practical amenities like conference rooms, coffee, and high speed internet with perks like custom art, vibrant community, and networking events that let you bring your full self to work every day. Plus, month-to-month flexibility means you can grow at your own pace while connecting to our global network of movers and shakers. What’s not to like?