ลงมือเลย: อย่าพลาดสำนักงานราคาพิเศษ เป็นไปตามข้อกำหนด

Via Vittor Pisani, 15

Via Vittor Pisani, 15
Milan, MI 20124
ลงมือเลย: อย่าพลาดสำนักงานราคาพิเศษ เป็นไปตามข้อกำหนด

หากคุณสนใจอาคารนี้

จองทัวร์ชมสถานที่ด้วยตัวเองหรือทางออนไลน์

ติดต่อตัวแทนของเรา

 • Via Vittor Pisani, 15 พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่ส่วนกลาง
 • Via Vittor Pisani, 15 พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่กลางแจ้ง
 • Via Vittor Pisani, 15 พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  ห้องครัว
 • Via Vittor Pisani, 15 พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่ส่วนกลาง
 • Via Vittor Pisani, 15 พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  ภายนอกอาคาร
 • Via Vittor Pisani, 15 ห้องประชุม
  ห้องประชุม
 • Via Vittor Pisani, 15 พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่ส่วนกลาง
 • Via Vittor Pisani, 15 พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่ส่วนกลาง

พื้นที่ทำงานที่พร้อมให้บริการ

มีผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานจำนวนกี่คน
โปรดพิจารณาข้อกำหนดในท้องถิ่นด้านการรักษาระยะห่างเมื่อคุณค้นหาพื้นที่

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • บริการทำความสะอาด
 • บริการด้านเทคโนโลยี
 • ห้องประชุม
 • เจ้าหน้าที่ในสถานที่
 • จุดเด่นของพื้นที่ส่วนกลาง
 • ตู้โทรศัพท์
 • เครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจ
 • งานกิจกรรมและโปรแกรมด้านการทำงาน
ดูสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด

คำมั่นสัญญาของเราในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกและพนักงานทุกคนในพื้นที่ของเรา เพื่อให้คุณทำงานต่อไปได้ด้วยความสบายใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม
การฆ่าเชื้อ

เราจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ด้วยการทำตามกำหนดการและแนวทางปฏิบัติด้านการทำความสะอาดต่อไป เพื่อปกป้องสุขอนามัยที่ดีของสมาชิกและพนักงานของเรา

ป้ายเตือนสุขนิสัย

เราได้ติดตั้งป้ายเตือนเรื่องการรักษาระยะห่างในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเตือนให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขลักษณะ

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

เราจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในพื้นที่ของเราให้คุณใช้ฟรี

การระบายอากาศและการกรองอากาศ

ระบบปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และการกระจายอากาศ (HVAC) ของเราจะได้รับการตรวจสอบและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการระบายอากาศและการกรองอากาศทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติม
การฆ่าเชื้อ
เราจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ด้วยการทำตามกำหนดการและแนวทางปฏิบัติด้านการทำความสะอาดต่อไป เพื่อปกป้องสุขอนามัยที่ดีของสมาชิกและพนักงานของเรา
ป้ายเตือนสุขนิสัย
เราได้ติดตั้งป้ายเตือนเรื่องการรักษาระยะห่างในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเตือนให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขลักษณะ
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
เราจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในพื้นที่ของเราให้คุณใช้ฟรี
การระบายอากาศและการกรองอากาศ
ระบบปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และการกระจายอากาศ (HVAC) ของเราจะได้รับการตรวจสอบและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการระบายอากาศและการกรองอากาศทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
เรียนรู้เพิ่มเติม

ตำแหน่ง

Via Vittor Pisani, 15 Milan, MI 20124
 • การขนส่งใกล้เคียง

 • 2, 3 at Centrale FS Subway Station (4 minute walk) | 9, 10 at Via Filzi Via Pirelli Light Rail Station (1 minute walk)
 • BikeMi station across the street from building on Via Vittor Pisani

กิจกรรม

ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาความรู้ แรงบันดาลใจ หรือเพียงแค่ช่วงเวลาที่ดี ที่นี่มีสิ่งดีๆพร้อมให้คุณเสมอ ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดของเรา:

 • Mental Health at Work
 • Un anno di CLIMATEPARTNER in Italia

Finding Office Space in Central Station Area Milan at 15 Via Vittor Pisani

Teams and individuals alike will be inspired by the energizing communal spaces and art-filled lounges in this shared office space at 15 Via Vittor Pisani. Designed for productivity, the space gives members access to conference rooms and phone booths, as well as shared kitchens. Near Stazione Centrale and the business district of Porta Nuova in Milan, commuting to this WeWork is simple, with tram stops and subway and train stations all within a five-minute walk. The bustling neighborhood has plenty of restaurant options nearby, suitable for lunch breaks and business dinners. Or, recharge with a midday break to Stazione Centrale for some shopping and a nod to the La Mela Reintegrata along the way. Curious to see what this coworking space in Milan can offer? Book a tour to rent office space at 15 Via Vittor Pisani today.

สมาชิกมีความเห็นอย่างไรกันบ้าง

4.6 | 6 รีวิวบน Google

Marco Crippa
July 23, 2021
Organizzatissimo e in ottima posizione.
Corrado Viganò
June 1, 2021
Comodo, ben gestito, ben organizzato
Davide Mognaschi
April 6, 2021
Molto comodo e accogliente
samantha merisio
February 26, 2021
Da qualche mese la mia azienda si è trasferita presso questo bellissimo spazio. Certo è un nuovo modo di lavorare e un nuovo modo di andare in ufficio ma gli spazi che offre we work sono davvero stimolanti e freschi nello stesso tempo. L... Read more Da qualche mese la mia azienda si è trasferita presso questo bellissimo spazio. Certo è un nuovo modo di lavorare e un nuovo modo di andare in ufficio ma gli spazi che offre we work sono davvero stimolanti e freschi nello stesso tempo. Lo stabile è molto bello ma soprattutto funzionale, non manca davvero nulla. Rende la giornata lavorativa molto più leggera. Bello condividere spazi anche con altre realtà.
luca di bari
June 7, 2022
Very nice and inspirational place for working in a smart way.
Irene
February 19, 2022
I worked here for a few days, staff was super nice! It was incredibly loud every day all day, so definitely not the place to go if you need to concentrate
โหลดเพิ่ม
พร้อมช่วยเหลือคุณ
Mathilde D.

ทีมจัดการชุมชนจะเพิ่มรายละเอียดส่วนตัวแบบมืออาชีพให้กับอาคาร WeWork แต่ละที่ และมุ่งมั่นเสริมพลังให้สมาชิกในทุกวิถีทางที่ทำได้

อาคารใกล้เคียง