WeWork Labs


Ingangsdatum: 25 mei 2018

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Tenzij anderzijds gedefinieerd in dit document, hebben termen de betekenis zoals deze toegewezen hebben gekregen in het Wereldwijde privacybeleid, inclusief de categorieën voor de gebruikte Persoonsgegevens.

WeWork Labs-bedrijfslid, partner of sponsor. Als u een WeWork Labs-lid bent en u aanmeldt voor de Diensten, zal WeWork Labs het volgende gebruiken:

 • contactgegevens en professionele gegevens om u te identificeren en contact met u op te nemen, te reageren op vragen of aanvragen voor probleemoplossing die we van u of uw bedrijf of uw organisatie ontvangen en het leveren van meldingen en andere operationele communicatie, om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, of voor onze legitieme belangen om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens uw werkgever;

 • bevestigingsgegevens ter bescherming tegen fraude, misbruik of schade, het bevestigen van uw identiteit en het naleven van de toepasselijke wetgeving; en betalingsgegevens, waar toepasselijk, voor het verwerken van een financiële transactie die u heeft aangevraagd, inclusief uw aankoop van de Diensten, om te voldoen aan contractuele verplichtingen jegens u of voor onze legitieme belangen voor het voorkomen van frauduleuze activiteiten; en

 • overige persoonsgegevens om onze producten en Diensten te verbeteren en onze Diensten beter op maat te maken en te leveren, voor onze legitieme belangen voor het leveren van de best mogelijke producten en Diensten aan onze klanten.

Medewerker WeWork Labs-lid, werknemer partner en werknemer sponsor. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doelstellingen zoals beschreven hieronder voor onze legitieme belangen voor het leveren van onze Diensten aan onze leden, partners en sponsoren, om ervoor te zorgen dat wij frauduleuze activiteiten in onze systemen voorkomen, onze Diensten kunnen verbeteren en ervoor te zorgen dat onze gegevens accuraat en actueel zijn:

 • uw werkgever kan uw contact- en professionele gegevens aan ons geven, zodat u gebruik kunt maken van onze Diensten en een toegangsbadge krijgt. We gebruiken deze gegevens ook om te reageren op aanvragen die wij van u ontvangen, voor het leveren van meldingen en andere operationele communicatie, voor foutoplossing en voor het leveren van communicatie over WeWork Labs;

 • we verzamelen en gebruiken uw bevestigingsgegevens ter bescherming tegen fraude, misbruik of schade, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en om uw identiteit bij registratie te bevestigen; dit helpt ons bij het voorkomen van fraude en het mogelijk maken van een Veilige omgeving;

 • we verzamelen en gebruiken betalingsgegevens zoals uw creditcardnummer en vervaldatum, waar toepasselijk, om de financiële transactie te verwerken die u heeft aangevraagd;

 • daarnaast gebruiken wij overige persoonsgegevens om u Diensten aan te bieden, inclusief maar niet beperkt tot, (i) parkeren; (ii) het beveiligen van onze Diensten en samenstellen van geaggregeerde gebruiksstatistieken; (iii) u verbinden met de gemeenschap; (iv) het bieden van Hulpdiensten aan u; (v) u verbinden met social mediakanalen, apps en websites; (vi) het aanbieden van online en offline evenementen aan u; en (vii) voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsplanning en programmaontwikkeling;

 • wij gebruiken overige persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan dienstaanvragen, het bieden van Diensten die u aanvraagt via onze boekings- en aanmeldingshulpmiddelen en voor het verwerken van de gegevens of bestanden die u invoert, uploadt of opslaat bij de Diensten, zoals het afhandelen aan zoekopdrachten die u indient en voor het verwerken van documenten die u uploadt naar de Diensten;

 • Daarnaast integreren wij met uw bedrijfse-mailkalender (Gmail of Microsoft Outlook), zodat u vergaderruimten kunt boeken en vergaderingsmeldingen kunt ontvangen. Wij analyseren ook de gegevens over de vergaderruimten die u boekt om onze Diensten te kunnen verbeteren (b.v. door aanvullende vergaderruimten aan te bieden, conferentieruimte aan te wijzen als bureauruimte en te identificeren welke vergaderruimten de voorkeur hebben); en

 • we verzamelen en bewaren ook uw kantoorvoorkeuren, zodat we uw werkomgeving op u kunnen aanpassen (m.a.w. het aanpassen van uw bureauhoogte, de koeling van de kamer, het starten van de ventilator, enz.). Wij ook verzamelen communicatie en andere gegevens die u bewust deelt, verstuurt of ontvangt via de Diensten om deze Diensten voor u op maat te maken.

Mentor.  WeWork Labs gebruikt de volgende persoonsgegevens gerelateerd aan Mentoren voor de volgende doeleinden:

 • contact- en professionele gegevens om u de mogelijkheid te geven om onze Diensten te gebruiken en u een toegangsbadge te geven, en om te reageren op aanvragen van u, het leveren van meldingen en andere operationele communicatie, voor het oplossen van problemen en het leveren van communicatie over WeWork zoals beschreven in het Wereldwijde privacybeleid, zodat wij kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u en om onze diensten aan u te kunnen leveren;
 • we verzamelen en gebruiken uw bevestigingsgegevens ter bescherming tegen fraude, misbruik of schade, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en om uw identiteit bij registratie te bevestigen; dit helpt ons bij het bieden van bescherming tegen fraude, misbruik en schade en het mogelijk maken van een Veilige omgeving;

 • we verzamelen en gebruiken betalingsgegevens zoals uw creditcardnummer en vervaldatum, waar toepasselijk, om de financiële transactie te verwerken die u heeft aangevraagd, en om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u als u betalingen uitvoert;

 • we gebruiken overige persoonsgegevens om u Diensten aan te bieden, inclusief maar niet beperkt tot, (i) parkeren; (ii) het beveiligen van onze Diensten en samenstellen van geaggregeerde gebruiksstatistieken; (iii) u verbinden met de gemeenschap; (iv) het bieden van Hulpdiensten; (v) u verbinden met social mediakanalen, apps en websites; (vi) het bieden van online en offline evenementen aan u; en (vii) voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsplanning en programmaontwikkeling om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u en voor onze legitieme belangen voor het bieden van de best mogelijke Diensten aan onze Mentoren;

 • we gebruiken overige persoonsgegevens om te voldoen aan serviceaanvragen, het leveren van de Diensten die u heeft aangevraagd via onze boekings- en aanmeldingstools, en het verwerken van de gegevens of bestanden die u invoert, uploadt of opslaat naar de Diensten, zoals het afhandelen van zoekopdrachten die u indient en voor het verwerken van documenten die uploadt naar de Diensten, zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of onze legitieme belangen voor het leveren van de best mogelijke Diensten;

 • Wij integreren uw bedrijfse-mailkalender (Gmail of Microsoft Outlook) in onze systemen, zodat u vergaderruimten kunt boeken en meldingen over vergaderingen kunt ontvangen, en wij u de Diensten kunnen leveren die u aanvraagt;

 • Wij analyseren de gegevens over de vergaderruimten die u boekt om onze Diensten te kunnen verbeteren (b.v. door aanvullende vergaderruimten aan te bieden, vergaderruimte aan te wijzen als bureauruimte en te identificeren welke vergaderruimten de voorkeur hebben) om ervoor te zorgen dat we de meest efficiënt mogelijke diensten kunnen leveren;

 • we verzamelen en bewaren uw Kantoorvoorkeuren, zodat we uw werkomgeving en voorkeuren op u kunnen aanpassen (m.a.w. het aanpassen van uw bureauhoogte, de koeling van de kamer, het starten van de ventilator, enz.) om ervoor te zorgen dat we de meest nuttige Diensten aan u kunnen leveren; en

 • Wij verzamelen communicatie en andere gegevens die u bewust deelt, verstuurt of ontvangt via de Diensten zodat wij deze Diensten voor u op maat kunnen maken.

Bezoekers, gasten en andere eindgebruikers.  Als u een bezoeker of gast bent die een WeWork Labs-faciliteit bezoekt vanwege de Diensten, verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens op de volgende manieren, om te kunnen voldoen aan onze legitieme belangen voor het bieden van een gebruikersvriendelijke ervaring voor u en het Lid dat u bezoekt, zoals hieronder beschreven.

 • U kunt vooraf zijn geregistreerd door uw gastheer, die uw naam en e-mailadres aan ons zal doorgeven, zodat wij u kunnen identificeren en u een badge kunnen geven;

 • Bij uw aankomst vragen wij om bevestigingsgegevens om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen, uw identiteit en het doel van uw bezoek te kunnen bevestigen en ter bescherming tegen fraude, misbruik of schade;

 • Wij verzamelen ook overige persoonsgegevens, afhankelijk van de lengte van uw bezoek of de Diensten waar u gebruik van maakt, zoals (i) het aanbieden van parkeren, WiFi of Diensten die u via onze boekings- en aanmeldingshulpmiddelen heeft aangevraagd; (ii) het afhandelen van zoekopdrachten die u indient; (iii) het verwerken van de documenten die uploadt naar de Diensten; (iv) u verbinden met social mediakanalen, apps en websites; (v) het aanbieden van online en offline evenementen aan u en (vi) voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsplanning en programmaontwikkeling;

 • We verzamelen overige persoonsgegevens en bevestigingsgegevens om in contact met u te treden als verkoper van goederen van derde partijen of Dienstenleverancier, het verwerken van facturen, ter bescherming tegen fraude, misbruik of schade en het verstrekken en beëindigen van toegang, waar noodzakelijk. Het doel is om de noodzakelijke stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan;

 • Afhankelijk van de lengte van uw bezoek verzamelen en gebruiken wij uw kantoorvoorkeuren om uw betrokkenheid bij ons te vergroten en e-mailkalenderinformatie voor het boeken van vergaderruimten;

 • Als u een bezoeker, gast of andere eindgebruiker bent die onze website bezoekt, verzamelen wij contactgegevens en professionele gegevens om te kunnen reageren op aanvragen die wij van u ontvangen, voor het aanbieden van meldingen en andere operationele communicatie, voor probleemoplossingen en voor het leveren van advertenties en promotionele communicatie (met uw toestemming indien vereist op basis van de toepasselijke wetgeving);

 • We gebruiken uw betalingsgegevens voor het verwerken van een betaling voor optionele goederen of Diensten die u heeft aangevraagd; en

 • Wij verzamelen communicatie en andere gegevens die u bewust deelt, verstuurt of ontvangt via de Diensten zodat wij deze Diensten voor u op maat kunnen maken.