Retningslinjer for personvern for Flatiron School

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

Flatiron School, sammen med sine tilknyttede selskaper, Access Labs og Designation («Flatiron School»), tilbyr opplæring innen programvareutvikling, datavitenskap, design, og andre kurs og arbeidsmarkedsopplæring, både på campus, og gjennom onlineprogrammer. For å kunne tilby disse funksjonene, innhenter, bruker og deler vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for Flatiron School beskriver hvordan Flatiron School innhenter, bruker, og deler visse kategorier av personlig informasjon og gir annen informasjon spesifikk for Flatiron School. Bruk av WeWork-fasiliteter er underlagt WeWorks og Powered by Wes retningslinjer for personvern. Se WeWorks globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Opplysninger vi innhenter og deler

Dette avsnittet supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om hvilke typer personopplysninger Flatiron School kan innhente i forbindelse med finansiering og betalingsalternativer, inkludert inntektdelingsavtaler, lån og andre produkter («finansieringsopplysninger») og administrasjon av stipend («stipendopplysninger»), og hvordan vi kan dele disse opplysningene med tredjeparter. Disse opplysningene inkluderer, for eksempel:

 • Opplysninger vi mottar fra deg på søknader eller andre skjemaer, inkludert verifiseringsopplysninger og andre bevis på kvalifikasjon, ansettelse, og inntekt;

 • Opplysninger om transaksjonene dine med oss eller andre; og

 • Opplysninger vi mottar fra et kredittvurderingsbyrå.

Når du inngår en avtale med Flatiron School for å få et finansieringsprodukt, kan vi dele dine personopplysninger for å vedlikeholde eller betjene kontoen(e) din(e) (inkludert bruk av inkassobyråer, når aktuelt), beskytte mot bedrageri, uautoriserte transaksjoner, krav, eller annen gjeld, rapportere til forbrukerrapporteringsorganer, foreta en foreslått eller faktisk utveksling eller salg av hele eller en del av vår virksomhet eller kontoer, overholde stevninger eller annen juridisk prosess eller forskrifter, eller som ellers påkrevd eller tillatt ved lov. Vi deler også kategoriene av personopplysninger beskrevet ovenfor med tredjeparter som skal utføre markedsføringstjenester for oss. Se våre globale retningslinjer for personvern for mer informasjon om våre delingspraksiser. Når du ikke lenger er vår kunde, fortsetter vi å dele dine personopplysninger som beskrevet i disse retningslinjene for personvern for Flatiron School og våre globale retningslinjer for personvern.

For å beskytte disse personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk, bruker vi sikkerhetstiltak som er i samsvar med lov. Disse tiltakene inkluderer sikkerhetstiltak for datamaskiner og sikre filer og bygninger.

Du har generelt ikke retten til å begrense vår deling av disse personopplysningene. Du kan derimot begrense oss fra å dele opplysninger fra din søknad og opplysninger fra forbrukerrapportene med våre partnere i WeWork-familien for deres daglige forretningsformål. Disse opplysningene inkluderer inntekten din og din kredittverdighet. For å begrense denne delingen, kontakt oss via e-post på info@flatironschool.com.

Du kan også begrense våre partnere i WeWork-familien fra å bruke opplysninger om transaksjonene dine med oss eller andre, opplysninger fra søknaden din og opplysninger fra forbrukerrapportene dine som vi deler med dem for å markedsføre deres produkter eller tjenester til deg. Disse opplysningene inkluderer inntekten din, din kontohistorie hos oss og din kredittverdighet. Ditt valg for å begrense reklametilbud fra våre partnere vil gjelde i minst 5 år fra tidspunktet da du forteller oss om valget ditt. Hvis vi har som hensikt at den perioden skal utløpe, kan vi gi deg et fornyelsesvarsel som lar deg fortsette å begrense reklametilbud fra våre partnere i minst 5 år til. For å begrense reklametilbud fra partnere, kontakt oss via e-post på info@flatironschool.com.

Når du engasjerer en tredjepart for å finansiere din deltakelse i Flatiron Skole eller gi undervisningshjelp, inngår du et forhold med en tredjepart for et finansielt produkt eller en tjeneste. Som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern, er vi ikke ansvarlige for slike tredjeparters retningslinjer og prosedyrer for datainnsamling, personvern, og informasjonsdeling. Les deres retningslinjer for personvern for å finne ut hvordan de innhenter og behandler dine personopplysninger før du sender inn personopplysninger.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for Flatiron School.

Søkere.  Hvis du er en søker, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert om søknaden din, for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften og for å vurdere søknaden din;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, finansieringsopplysninger og stipendopplysninger, der aktuelt, for å behandle en transaksjon du har bedt om eller søkt på, inkludert ditt kjøp eller finansiering av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

 • Andre personopplysninger og kommunikasjon for å skreddersy vår markedsføring til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) vurdering av søknaden din, inkludert dine foretrukne kursdatoer, hvordan du planlegger å støtte deg selv økonomisk under kurset, tilgjengeligheten din, hvorfor du vil kode, hva du har håper å gjøre etter fullføring av programmet, og hvordan du hørte om oss; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper, og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandling av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer i tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Studenter.  Hvis du er en student, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften, registrere deg på våre tjenester, gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt og koble deg til fellesskapet;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, finansieringsopplysninger og stipendopplysninger, der aktuelt, for å behandle en transaksjon du har bedt om eller søkt på, inkludert ditt kjøp eller finansiering av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg);

 • Andre akademiske opplysninger, som din fremdrift og ytelse i programmer og kurs, engasjementet ditt med tjenestene, og porteføljen din, for å tilby deg tjenestene, skreddersy tjenester for deg og koble deg til fellesskapet; og

 • Andre personopplysninger  for å tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg relevante kurs og andre opplæringsprogrammer; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Gjester og andre sluttbrukere.  Hvis du er en besøkende eller gjest som besøker et anlegg i forbindelse med tjenestene, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Ditt navn og din e-postadresse, uansett om de er gitt av deg eller din vert, for å identifisere deg og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt. Hvis du er en invitert gjest, vil vi bruke disse opplysningene til å automatisk sende deg en invitasjon til plattformen vår og, hvis ubesvart, en engangs oppfølgingsinvitasjon;

 • Kontaktopplysninger, slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på forespørsler som vi mottar fra deg;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din og formålet for besøket ditt, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Andre personopplysninger for å tilby tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg online- og offline-arrangementer; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper, og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel til å etterkomme søkeforespørsler du sender eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene. Disse personopplysningene kan variere avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til.

Mentorer, alumni, og universitetsstudenter. Hvis du er en mentor, alumnus, eller universitetsstudent, i tillegg til personopplysningene vi bruker om gjester, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Arbeidsrelaterte opplysninger å levere og skreddersy tjenestene og koble deg til fellesskapet.

Klienter og ansettelsesledere. Hvis du er en klient eller ansettelsesleder, i tillegg til personopplysningene vi bruker om gjester, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Arbeidsrelaterte opplysninger og kommunikasjon å levere og skreddersy tjenestene, engasjere deg som en klient og koble deg til fellesskapet.

Alle. Enten du er en søker, student, gjest eller annen sluttbruker, mentor, alumnus eller universitetsstudent, klient eller ansettelsesleder, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjementet med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.

Kommunikasjon

Du kan melde deg av fra vår markedsførings-/salgsfremmende kommunikasjon ved å klikke på «avslutte abonnement»-lenken nederst i våre e-poster, eller via e-post til oss på info@flatironschool.com.