Tre tips för att skapa ett kontor som inspirerar till innovation

Bättre, snabbare, starkare: Därför undviker framgångsrika företag konventionella kontorsutrymmen när de vill stimulera innovation i företaget

Utrymme är ett kraftfullt verktyg för att främja engagemang, inspirera till innovation och driva produktivitet. Men hur ser det perfekta utrymmet ut? I Science of Space utforskar vi hur vetenskapen om avsiktlig design kan förvandla vilken arbetsmiljö som helst till en helhetsupplevelse.

Det finns ett enormt tryck på att företag ska förnya sig snabbare än konkurrenterna. Det är möjligheten att hålla sig två (eller tio) steg framför de andra som möjliggör de största vinsterna.

Vägen till innovation kan verka enkel. Anställ de främsta talangerna, som i sin tur kommer fram till nya lösningar; implementera lösningarna; utbilda och upprepa. Men i dagens värld slutar det inte där.

Att anställa de främsta talangerna och be dem att göra sitt bästa i inte helt optimala kontorsutrymmen är inget framgångsrecept. Har du upplevt (eller upplever du kanske just nu) omgivningar som påminner dig om filmen Office Space snarare än ett nav för innovationer?

Världens mest innovativa företag optimerar alla verksamhetens aspekter – inklusive det fysiska arbetsutrymmet.

Förmågan att tänka kreativt, att föreställa sig vad som är möjligt eller dra de slutsatser som tar verksamheten in i framtiden kan verka omöjligt när du tillbringar dina dagar i ett fönsterlöst kontor utan naturligt ljus. Eller när det känns som att du är fastkedjad vid skrivbordet. Ett deprimerande fysiskt arbetsutrymme kan hindra de främsta talangerna från att ta fram nästa stora idé.

Så hur ska arbetsgivare snitsla innovationens bana i sina egna arbetsutrymmen? Som del av det strategiska teamet för arbetsutrymmen här på WeWork har vi lagt mycket tid på att optimera upplevelsen av arbetsutrymmet så att de anställda kan göra sitt bästa. Här kommer tre sätt du kan tänka på kring arbetsutrymmet för att uppmuntra till innovation i dina team.

1. Gör det möjligt att ”hacka” arbetsutrymmet

När ett team får i uppgift att vara kreativt finns det en förväntan på de anställda att snabbt kläcka idéer, skapa prototyper och testa olika saker – varför skulle inte samma möjligheter finnas med deras arbetsutrymme? Med andra ord borde kanske de anställda känna att de har möjlighet att fysiskt ”hacka” sin kontorsplats?

Vad exakt innebär detta`? Vare sig det gäller skrivbord eller stolar, soffor och bord borde de anställda ha möjligheten att forma sitt arbetsutrymme efter sina behov snarare än vad arbetsgivaren ursprungligen har föreställt sig. WeWork har till exempel sett till att en del av våra möbler kan flyttas genom att sätta handtag eller andra visuella tecken på dem. De anställda kan anpassa utrymmet efter deras behov, oavsett om det rör sig om en större grupp som ska brainstorma eller en bekväm plats att arbeta på själv. I grund och botten ser vi arbetsutrymmet som programvara, med möjlighet att uppdatera den efterhand, snarare än en statisk och oföränderlig hårdvara. De anställda borde uppmuntras att skapa en miljö i vilken de känner sig bekväma och inspirerade – precis som känslan i ett hem.

Jag såg ett bra exempel på detta under mitt senaste besök på IDEO, en internationell design- och konsultfirma grundad i Palo Alto, Kalifornien. Deras filosofi är att ett arbetsutrymme som går att ”hacka” gör att de anställdas faktiska arbete blir mer experimentellt. För att föreställa sig hur det känns att ha en vägg på ett visst ställe sätter de anställda på IDEO till exempel upp kartongväggar och testar olika arrangemang av dessa för att se hur deras beteende förändras i utrymmet.

Resultatet av att hacka dessa utrymmen? En arbetsmiljö där människorna känner entusiasm kring att dela med sig av idéer och lösa problem. Dessutom känner anställda i utrymmen som går att hacka en större frihet att uttrycka sina idéer och åsikter utan att bli bestraffade, med andra ord känner de anställda en fysisk trygghet att uttrycka sig

Hur viktig är den psykologiska tryggheten? När Google undersökte dynamiken hos högpresterande team identifierade de den psykologiska tryggheten som den främsta av fem viktiga ingredienser. Att bli av med rädslan för att straffas för att ha försökt göra något nytt gör att de anställda vågar ta risker, ha uppriktiga diskussioner och komma fram till kreativa lösningar. För dem är misslyckandet en väg mot att lära sig och att ta sig an problem ger positiva resultat. All detta kan främjas och uppmuntras av rätt arbetsutrymme. 

Att dricka kaffe är en populär ritual på WeWork i Bogotá, Colombia.

2. Bygg en unik kultur med ritualer

Alla företag har ritualer – från de vardagliga (kafferaster) till större, mindre frekventa evenemang som årsmöten och fester för medarbetare som går i pension. Det är enkla händelser som kopplar oss samman med oss själva, platsen och ögonblicket. Men visste du att ritualer i arbetsutrymmet också kan påverka hur innovativa dina anställda är?

Anställda som uppmuntras till och får möjlighet att starta upp specifika aktiviteter i arbetsmiljön tenderar att få en starkare känsla av tillhörighet i teamet. I grund och botten skapar ritualer en delad identitet personer emellan. Framgångsrika tränare i lagsport använder till exempel ofta ritualer för att bygga sociala band mellan lagmedlemmarna.

Det är viktigt att observera skillnaden mellan en standardritual och de ritualer som är utformade för att främja innovationer. Hos WeWork serverar vi till exempel inte bara nybryggt kaffe varje dag, utan vi gör det i ett kök utformat som ett gravitationscentrum – en plats skapad för att samla människor som pratar och delar med sig av idéer. Vi har inte bara en reception, vi har ett helt community-team vars jobb det är att se till att de anställda känner sig omhändertagna. Och på måndagar har vi team-middagar som handlar om mer än att äta – de går ut på att träffas efter helgen för att diskutera veckan vi har framför oss. Alla dessa ritualer bidrar till att ge de anställda en känsla av att de är del av ett community, vilket bidrar till den psykologiska tryggheten som behövs för att vara innovativ.

I huvudsak kan arbetsutrymmets utformning hjälpa till att skapa dessa ritualer, men det är den där extra känslan av gemenskap som förstärker de vardagliga aktiviteterna med positiva minnen. Dag efter dag stimulerar de här ritualerna minnen och minskar oro, samtidigt som de skapar en känsla av samhörighet och rätt miljö för innovationer. 

3. Lägg till ett lekfullt element

Att införliva lekfullhet i allt som vi gör utvecklar hjärnans flexibilitet – och den krävs för innovation och kreativitet (något som vi får avsevärt mindre av ju äldre vi blir). Enligt med. dr. Stuart Brown och Christopher Vaughan, författare till Play: How It Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul, är lek i grund och botten att göra saker ”bara för att”. 

Lek är och innebär:

  • Till synes utan syfte
  • Frivillig
  • Inneboende attraktion
  • Frihet från tiden
  • Minskat självmedvetande
  • Improvisationspotential
  • Fortsättning på begäret

I hjärnan stimulerar lek direkt den neurotrofiska faktorn (nervtillväxt), amygdala (känslor) och dorsolaterala prefrontalkortex (verkställande beslut). Studier har till exempel visat att råttor vidareutvecklar sina hjärnor genom en mängd olika stimuli när de leker med leksaker och umgås med andra råttor.

Specifikt kan man finna indikatorer på innovation i emotionellt laddade minnen av tidig lek, som blir starkare i barnen i och med att deras hjärnor utvecklas. Men faktum är att när det kommer till innovation bör inte leken sluta med barndomen. Om du införlivar fler möjligheter till lekfullhet i ditt arbetsutrymme kommer du att göra det möjligt för dina anställda att använda sina kreativa tankemuskler för att kläcka nästa innovativa idé. 

Prova till exempel att bjuda in dina anställda till att brainstorma utan tidsbegränsning (dvs. se till att ingen känner någon skuld för att de pausar sina projekt) under en eftermiddag för att få in mer tid till lek i deras scheman. Genom att uppmuntra dessa stunder ställer du in dina anställdas förväntningar på att det är deras jobb att vara kreativa och innovativa och att det är ditt jobb som arbetsgivare att skapa en miljö i vilken innovationer uppstår.

Snitsla en innovationens bana

Världens mest innovativa företag optimerar alla verksamhetens aspekter – inklusive det fysiska arbetsutrymmet. Det räcker inte längre att bara anställa de allra främsta. För att skapa innovation på den konkurrenskraftiga nivå som de behöver krävs ett utrymme där de kan göra sitt bästa arbete. Detta gör att du kan snitsla banan för de innovativa idéer som driver ditt företag i rätt riktning.

WeWork erbjuder företag av alla storlekar utrymmeslösningar som hjälper till att lösa deras största verksamhetsutmaningar.

Inga fält hittades.
Söker du arbetsutrymme? Kontakta oss.