Flatiron Schools databeskyttelsespolitik

Ikrafttrædelsesdato: 12. juli 2019

Flatiron School, sammen med sine tilknyttede selskaber, Access Labs og Designation ("Flatiron School"), tilvejebringer kurser i softwareudvikling, datavidenskab, design, samt arbejdsmarkedstræning, både på campus og gennem onlineprogrammer. For at levere disse funktioner, indsamler, bruger og deler vi personoplysninger. Flatiron Schools databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan Flatiron School indsamler, bruger og deler visse kategorier af personoplysninger og tilvejebringer andre specifikke oplysninger vedrørende Flatiron School. Brug af WeWork-faciliteter er underlagt WeWork and Powered by Wes databeskyttelsespolitik. Du bedes se WeWorks globale databeskyttelsespolitik for yderligere oplysninger, herunder definitioner af betegnelser, der ikke defineres heri.

Oplysninger, som vi indsamler og deler

Dette afsnit supplerer vores globale databeskyttelsespolitik for at tilvejebringe flere oplysninger om de typer af personoplysninger, som Flatiron School kan indsamle i forbindelse med finansierings- og betalingsmuligheder, herunder aftaler om deling af indtægter, udlån og andre produkter ("finansieringsoplysninger") og administration af stipendier ("oplysninger om stipendier), og hvordan vi kan udveksle disse oplysninger med tredjeparter. Disse oplysninger omfatter, for eksempel:

 • Oplysninger, som vi modtager fra dig på ansøgninger eller andre formularer, herunder verifikationsoplysninger og andet bevis for berettigelse, ansættelse, og indkomst,

 • Oplysninger om dine transaktioner hos os eller andre, og

 • Oplysninger, som vi modtager fra et forbrugerrapporteringsbureau.

Når du indgår en aftale med Flatiron School om et finansieringsprodukt, kan vi dele dine personoplysninger for at opretholde eller servicere din(e) konto(i) (herunder henvisninger til inkassobureauer, hvis relevant), beskytte mod svig, uatoriserede transaktioner, krav, eller andet erstatningsansvar, indberette til forbrugerrapporteringsbureauer, foretage en foreslået eller faktisk udveksling eller salg af hele eller en del af vores forretning eller konti, overholde stævninger eller anden retslig procedure eller myndighedskrav, eller som ellers påkrævet eller tilladt ved lov. Vi deler også kategorierne af personoplysninger beskrevet ovenfor med tredjeparter med henblik på at udføre markedsføringstjenester for os. Du bedes se vores globale databeskyttelsespolitik for at få flere oplysninger om vores delingspraksisser. Når du ikke længere er vores kunde, fortsætter vi med at dele dine personoplysninger som beskrevet i Flatiron Schools databeskyttelsespolitik og vores globale databeskyttelsespolitik.

For at beskytte disse personoplysninger mod uautoriseret adgang og brug, bruger vi sikkerhedsforanstaltninger, der overholder lovgivningen. Disse foranstaltninger omfatter computerbeskyttelse og sikrede filer og bygninger.

Du har som regel ikke ret til at begrænse vores deling af disse personoplysninger. Men du kan begrænse vores deling af oplysninger fra din ansøgning og oplysninger fra dine forbrugerrapporter med vores tilknyttede selskaber i WeWork-koncernen til deres daglige forretningsmæssige formål. Disse oplysninger omfatter din indkomst og din kreditværdighed. For at begrænse denne deling, skal du kontakte os via e-mail på info@flatironschool.com.

Du kan også begrænse vores tilknyttede selskaber i WeWork-koncernen fra at bruge oplysninger om dine transaktioner hos os eller andre, oplysninger fra din ansøgning, og oplysninger fra dine forbrugerrapporter, som vi deler med dem for at markedsføre deres produkter eller tjenester til dig. Disse oplysninger omfatter din indkomst, din kontohistorik hos os, og din kreditværdighed. Din beslutning om at begrænse markedsføringstilbud fra vores tilknyttede selskaber gælder i mindst 5 år fra, når du informerer os om dit valg. Hvis vi har til hensigt at denne periode skal udløbe, kan vi forsyne dig med en meddelelse om fornyelse, som vil give dig mulighed for at fortsætte med at begrænse markedsføringstilbud fra vores tilknyttede selskaber i mindst yderligere 5 år. For at begrænse markedsføringstilbud fra tilknyttede selskaber, skal du kontakte os via e-mail på info@flatironschool.com.

Når du ansætter en tredjepart til at finansiere din deltagelse i Flatiron School eller tilvejebringe undervisningshjælp, indgår du et forhold til en tredjepart for et finansielt produkt eller en finansiel tjeneste. Som beskrevet i vores globale databeskyttelsespolitik, er vi ikke ansvarlige for politikkerne og procedurerne til dataindsamling, databeskyttelse og informationsdeling tilhørende sådanne tredjeparter. Læs deres databeskyttelsespolitikker for at finde ud af, hvordan de indsamler og behandler dine personoplysninger inden du indsender eventuelle personoplysninger.

Sådan bruger vi dine personoplysninger

Dette afsnit supplerer vores globale databeskyttelsespolitik for at tilvejebringe flere oplysninger om nogle af de måder, hvorpå vi bruger dine oplysninger, der er specifikke for Flatiron School.

Ansøgere.  Hvis du er en ansøger, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder om din ansøgning, for at svare på forespørgsler eller fejlfindingsanmodninger og for at levere underretninger og andre driftsmeddelelser, og gennemgå din ansøgning,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Betalingsoplysninger, finansieringsoplysninger, og oplysninger om stipendier, hvis relevant, for at behandle en finansiel transaktion, som du har anmodet eller ansøgt om, herunder dit køb eller din finansiering af tjenesterne (generelt set, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig), og

 • Andre personoplysninger og meddelelser for at tilpasse markedsføring til dig og levere tjenesterne til dig, herunder, men ikke begrænset til at (i) vurdere din ansøgning, herunder dine foretrukne klassedatoer, hvordan du planlægger at forsørge dig selv økonomisk under kurset, din tilgængelighed, hvorfor du vil kode, hvad du håber at gøre efter færdiggørelse af kurset, og hvordan du hørte om os, (ii) forbinde dig med fællesskabet, sociale mediekanaler, apps og websteder, (iii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iv) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne.

Studerende.  Hvis du er en studerende, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler eller fejlfindingsanmodninger og for at levere underretninger og andre driftsmeddelelser, tilmelde dig vores tjenester, forsyne dig med en digital eller fysisk adgangsbadge, og forbinde dig med fællesskabet,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Betalingsoplysninger, finansieringsoplysninger, og oplysninger om stipendier, hvis relevant, for at behandle en finansiel transaktion, som du har anmodet eller ansøgt om, herunder dit køb eller din finansiering af tjenesterne (generelt set, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig),

 • Andre akademiske oplysninger, såsom dine fremskridt og resultater i programmer og kurser, din interaktion med tjenesterne, og din portefølje, for at levere tjenesterne til dig, tilpasse tjenester til dig, og forbinde dig med fællesskabet, og

 • Andre personoplysninger for at levere tjenesterne til dig, herunder, men ikke begrænset til at (i) tilvejebringe relevante kurser og andre træningsprogrammer for dig, (ii) forbinde dig med fællesskabet, sociale mediekanaler, apps og websteder, (iii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iv) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne.

Gæster og andre slutbrugere.  Hvis du er en besøgende eller gæst, som besøger en facilitet i forbindelse med tjenesterne, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Dit navn og din e-mailadresse, uanset om tilvejebragt af dig eller din vært, for at identificere dig og forsyne dig med en digital eller fysisk adgangsbadge. Hvis du er en inviteret gæst, bruger vi disse oplysninger til automatisk at sende dig en invitation til vores platform og, hvis den ikke besvares, en enkelt opfølgende invitation,

 • Kontaktoplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler, som vi modtager fra dig,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet og formålet med dit besøg, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Andre personoplysninger for at levere tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til at (i) tilvejebringe online- og offline-begivenheder for dig, (ii) forbinde dig med fællesskabet, sociale mediekanaler, apps og websteder, (iii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iv) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne. Disse personoplysninger kan variere afhængigt af varigheden af dit besøg eller tjenesterne, som du tilgår.

Mentorer, tidligere studerende og universitetsstuderende. Hvis du er en mentor, tidligere elev eller universitetsstuderende, i tillæg til de personoplysninger, som vi bruger om gæster, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Faglige oplysninger for at levere og tilpasse tjenesterne og forbinde dig med fællesskabet.

Kunder og ansættelsesledere. Hvis du er en kunde eller ansættelsesleder, i tillæg til de personoplysninger, som vi bruger om gæster, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Faglige oplysninger og meddelelser for at levere og tilpasse tjenesterne, interagere med dig som kunde, og forbinde dig med fællesskabet.

Alle. Uanset om du er en ansøger, studerende, gæst eller anden slutbruger, mentor, tidligere studerende eller universitetsstuderende, bruger vi også dine enheds- og brugsoplysninger og andre personoplysninger til at udarbejde aggregerede brugsstatistikker, analysere, levere, bedre tilpasse og forbedre vores produkter og tjenester, tilpasse og levere kampagner og annoncering til dig, både på og uden for tjenesterne, på anden måde forøge din interaktion med os, og som ellers beskrevet i vores globale databeskyttelsespolitik.

For flere oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger til at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser, til at opfylde vores juridiske forpligtelser, i overensstemmelse med vores legitime interesser, og, hvis relevant, med dit samtykke, bedes du se vores globale databeskyttelsespolitik.

Meddelelser

Du kan framelde dig vores markedsførings-/salgsfremmende meddelelser ved at klikke på "afmeldingslinket" i bunden af vores e-mails, eller ved at sende os en e-mail på info@flatironschool.com.