Razem możemy wywrzeć naprawdę pozytywny wpływ

Społeczność stanowi główną oś naszych działań — od firm, które wspieramy, po przestrzenie, które tworzymy. Naszym celem jest wykorzystanie potencjału społeczności do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko i ludzi.

Dbamy o społeczności na całym świecie

Ludzie na pierwszym miejscu

Dzięki programom i partnerstwom skupiającym się wokół edukacji, zdrowia i możliwości chcemy wywierać pozytywny wpływ na innych ludzi przez:

 • udostępnianie przestrzeni w zaniedbanych społecznościach,
 • krzewienie edukacji i możliwości, 
 • promowanie dbania o zdrowie i dobre samopoczucie,
 • wspieranie lokalnych społeczności.

Poprawa stanu planety

Przyjmując strategię zrównoważonego rozwoju i stosując najlepsze praktyki, dążymy do tworzenia bardziej ekologicznych przestrzeni przez:

 • osiągnięcie neutralności klimatycznej.
 • priorytety dla odnawialnych źródeł energii,
 • odpowiedzialne korzystanie z zasobów,
 • zachęcanie firm z naszego łańcucha dostaw do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kierowanie się zasadami

Transparentność, odpowiedzialność i integralność stanowią fundament działalności naszej firmy. Chcemy, aby nasze działania przyczyniały się do kształtowania inkluzywnego środowiska przez:

 • zachęcanie do rozwoju dzięki bogatej ofercie szkoleń na każdym poziomie,
 • przestrzeganie naszego kodeksu postępowania i wewnętrznych zasad,
 • zapewnianie dodatkowych korzyści i programów wsparcia,
 • krzewienie integracji, różnorodności, sprawiedliwości i rozwoju w całej naszej działalności.

Prowadzimy, mając cel

Celem WeWork jest wywieranie pozytywnego wpływu na świat, w którym żyjemy. Troszczymy się o naszą planetę i jej mieszkańców — to ich dobrostan jest celem, który przyświeca działaniom naszej firmy. Dzięki temu WeWork nadal będzie przyczyniać się do zmian na lepsze i inspiruje swój zespół, społeczności oraz podobne firmy do troszczenia się o siebie nawzajem i codziennych właściwych wyborów z dbałością o środowisko.
Jak nigdy dotąd, teraz pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba wspólnych działań i pamiętania o tym, że w ostatecznym rozrachunku liczy się nawet najmniejszy uczynek.

Sandeep Mathrani, dyrektor generalny

Firma WeWork została założona w myśl zasady, że razem możemy więcej.Dążąc do realizacji obranych celów, dokładamy starań, aby wspólnie tworzyć społeczności, w których istotną rolę odgrywa empatia wobec innych ludzi i poprawa stanu planety. Mam zaszczyt pracować z zespołem, który naprawdę wierzy w pozytywny wpływ, jaki możemy wywierać każdego dnia.

Anthony Yazbeck,
prezes i dyrektor ds. operacyjnych

Nasze rzeczywiste oddziaływanie

Aby dowiedzieć się więcej lub zaangażować w nasze działania, napisz na adres publicaffairs@wework.com.