Jak 175-letnia firma piwowarska zmienia pracę zdalną

Pabst Brewing Company korzysta z globalnego dostępu WeWork, aby wzmocnić swój zespół i wzbogacić kulturę firmy

Wyzwanie: krzewienie kultury firmy wśród pracowników zdalnych

Pabst Brewing Company ma 175 lat, jednak zamiast oglądać się w przeszłość, skupia się na przyszłości. Dzięki ponad 30 kultowym markom piwa — w tym Lone Star, Rainer, Olympia i przywołującej nazwę firmy Pabst Blue Ribbon — firma Pabst jest niezależnym i piątym co do wielkości producentem piwa w Ameryce. Matt Bruhn, dyrektor generalny w Pabst Brewing Company tak podsumowuje główny czynnik sukcesu po tylu latach: „Już dziś przygotowujemy się na zmiany, aby zadbać o lepsze jutro. Gdy myślimy o naszych markach, myślimy także o zmianach w naszej społeczności i kulturze”.

Firma Pabst wypróbowywała i wprowadziła innowacyjne rozwiązania w różnych obszarach działalności — także w zakresie doświadczeń pracowników. Choć główna siedziba firmy mieści się w Los Angeles, a inne biura mieszczą się w San Antonio i Dallas, większość z ponad 300 pracowników firmy pracuje zdalnie w całym kraju — od sprzedawców po krajowych opiekunów klientów i lokalnych specjalistów ds. marketingu. Choć praca zdalna dla wielu pracowników jest korzyścią, może prowadzić do utraty zaangażowania. Bruhn wspomina, że praca w domu i praca zdalna dystansuje nie tylko od innych pracowników, ale też i klientów, przez co pracownikom trudno jest o dobre wyczucie niuansów kulturowych.

Bruhn zawsze poszukuje kreatywnych rozwiązań, które wzmocnią zespół pracowników zdalnych i zwiększą jego zaangażowanie. „Z myślą o pracownikach zdalnych chcemy utworzyć środowisko i możliwości integracji ze sobą oraz innymi członkami zespołu w prawdziwym świecie. Nie chcemy, aby nasi pracownicy byli odcięci od ciągle zmieniającego się świata. Chcemy, aby aktywnie w nim uczestniczyli i rozumieli, co się zmienia” — mówi Bruhn.

Rozwiązanie: paszport do przestrzeni do pracy i kultury

Bruhn zwrócił się o pomoc do WeWork. Sugerowane rozwiązanie dotyczyło globalnego dostępu i możliwości korzystania ze wszystkich lokalizacji WeWork na całym świecie. Dzięki globalnemu dostępowi WeWork firma Pabst mogła zapewnić zdalnym pracownikom dostęp do sieci przestrzeni i społeczności w poszczególnych miastach.

Bruhn zdecydował się wypróbować globalny dostęp WeWork z 11 pracownikami zdalnymi w 5 miastach Stanów Zjednoczonych: Chicago, Detroit, Seattle, Denver i Charlotte. Przyjął, że jeśli próba okaże się udana, firma zaangażuje więcej pracowników. Dzięki globalnemu dostępowi do lokalizacji WeWork Bruhn mógłby ustalić, jak pracownicy Pabst korzystają z członkostwa — począwszy od najczęściej odwiedzanych lokalizacji po liczbę sal konferencyjnych rezerwowanych w każdym miesiącu i liczbę zarejestrowanych gości.

Efekty: zadowoleni pracownicy i wyjątkowa elastyczność działania

Wyniki próby wzbudziły entuzjazm — dzięki globalnemu dostępowi styl pracy pracowników firmy w Pabst przeszedł metamorfozę. WeWork stał się ich docelową przestrzenią do pracy dzięki spełnieniu rozmaitych potrzeb: od atmosfery sprzyjającej koncentracji po możliwość organizacji spotkań zespołowych.

Jakościowa informacja zwrotna od pracowników firmy Pabst wskazuje, że WeWork przyczynia się do wzmocnienia dobrego samopoczucia zespołu pracowników zdalnych i ma pozytywny wpływ na ich codzienną pracę. „Miło mieć przestrzeń dla społeczności, gdy się pracuje poza siedzibą firmy. Wszystkie przestrzenie WeWork są niezwykle komfortowe i atrakcyjne. Możliwość interakcji z wieloma osobami jest dla mnie motywująca i inspirująca” — mówi Ashley Swygert, wiceprezes ds. strategii komercyjnej i sprzedaży terenowej w firmie Pabst.

Test trwał zaledwie 3 miesiące, jednak firma Pabst już zdecydowała się zacieśnić współpracę z WeWork. „To, co tworzymy wspólnie z WeWork, to przyszłość wielu firm o podobnej skali działania, które poszukują rozwiązań w zakresie nieruchomości” — mówi Bruhn. Według niego firma Pabst z pewnością rozszerzy współpracę z WeWork w przyszłości.

Najważniejsze informacje

  • Piękne przestrzenie do pracy, które stanowią wsparcie pracowników na odległych rynkach
  • Integrowanie pracowników zdalnych z kulturą firmy w lokalnych społecznościach
  • Dostęp do tętniącej życiem społeczności WeWork dla pracowników zdalnych
  • Większa elastyczność dzięki globalnemu dostępowi WeWork w zależności od potrzeb biznesowych
  • Ekonomiczne i praktycznie pozbawione ryzyka rozwiązanie w zakresie nieruchomości

Dowiedz się więcej na temat globalnego dostępu WeWork i skontaktuj się z nami, jeśli rozważasz tę opcję z myślą o swoim zespole.

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.