Instytucje te zapewniają studentom, którzy potrzebują kontaktu z innymi osobami, wspólne i jednocześnie zapewniające dystans działanie.