Wpływ pandemii COVID-19 na doświadczenia studentów

Nowe badanie pokazuje, jak wielkie trudności mają studenci i jak uczelnie mogą poprawić ich doświadczenia

Szkolnictwo wyższe przeszło ogromne zmiany w czasie pandemii COVID-19. Początek pandemii — przypadający na semestr letni 2020 r. — wymusił u studentów pozostanie w domach oraz korzystanie z nowych lub przebudowanych platform edukacyjnych online, a w semestrze zimowym przyjęto przeróżne strategie działań. Niektóre uczelnie przywróciły udział osobisty w zajęciach, część pozostała w pełni online, a inne skorzystały z rozwiązań hybrydowych. 

W grudniu 2020 r., czyli podczas semestru zimowego, firma WeWork we współpracy z firmą badawczo-doradczą brightspot strategy przeprowadziła reprezentatywne, anonimowe badanie ponad 400 studentów w USA w celu dokonania całościowej oceny ich doświadczeń w semestrze zimowym. Wyniki tej grudniowej ankiety w zakresie ocen doświadczeń studentów zgłaszanych przez nich samych są najgorsze od czasu przeprowadzenia pierwszej takiej ankiety w 2018 r.

Najważniejsze wnioski

  • Ogólny poziom zadowolenia studentów obniżył się o 27 procent w semestrze zimowym 2020 r. w porównaniu do semestru letniego 2020 r. (początek pandemii COVID-19). 
  • Studenci uczący się wyłącznie online są o połowę mniej zadowoleni w porównaniu ze studentami w pełni stacjonarnymi (35 procent zadowolonych w porównaniu z 69 procentami zadowolonych), podczas gdy studenci hybrydowi, korzystający z zajęć stacjonarnych i online, są zadowoleni w 67 procentach. Studenci uczęszczający na wszystkie zajęcia osobiście o 15 procent częściej oceniają swoje zajęcia jako „znacznie powyżej średniej” w tym semestrze w porównaniu ze studentami korzystającymi wyłącznie z zajęć online.
  • Dwa najważniejsze powody, dla których studenci cenią kampus, „zajęcia stacjonarne” i „spotkania ze znajomymi”, to jednocześnie obszary doświadczeń studentów, które odnotowały największy spadek między semestrem letnim a zimowym 2020 r.
  • Oceny studentów dotyczące ich rozwoju akademickiego i osobistego oraz doświadczeń społeczności spadły średnio o 14 do 21 procent w okresie od semestru letniego 2020 r. do semestru zimowego 2020 r. W szczególności studenci odnotowali 23-procentowy spadek „poczucia zaangażowania w pracę na zajęciach” i 20-procentowy spadek w obszarze „pracy nad długoterminowymi projektami”.
  • Średnio studenci zdecydowaliby się przeznaczyć większość czesnego (59%) na wydatki pozalekcyjne (w tym dostęp do technologii i obiektów kampusu), a mniejszość (41%) na zajęcia. 

Jak podaje Chronicle of Higher Education, w semestrze zimowym 2020 r. około 44 procent uczelni planowało otworzyć się głównie lub całkowicie online, 21 procent przewidywało model hybrydowy, a 27 procent planowało działać głównie lub całkowicie stacjonarnie. Przesunięcie w kierunku zajęć wirtualnych było kontynuacją rozwiązań przyjętych w semestrze letnim 2020 r., kiedy to większość uczelni zamknęła swoje kampusy i dokończyła semestr online.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z badaniem i zobaczyć, co sprawia, że studenci są bardziej zadowoleni z funkcjonowania uczelni podczas pandemii COVID-19.

Największy wpływ na zadowolenie studentów miała możliwość osobistego udziału w zajęciach. Kształcenie online silnie oddziałuje na życie studentów, a tym samym na ogólne doświadczenie uniwersyteckie. Studentom trudno jest nawiązywać kontakty towarzyskie i budować więzi z podobnie myślącymi osobami za pośrednictwem zajęć wirtualnych. Badani studenci proszą, aby uniwersytety znalazły miejsca, w których mogą bezpiecznie wchodzić w interakcje i nawiązywać kontakty towarzyskie. Mają również nadzieję, że wykładowcy będą bardziej wspierać środowisko społeczne podczas zajęć wirtualnych.

Nieliczni studenci, którzy mieli dostęp do „trzeciego miejsca”, czyli lokalizacji poza ich domem i kampusem, która mogłaby służyć jako miejsce do nauki, na przykład kawiarni lub przestrzeni coworkingowej, ocenili swoje wyniki w nauce jako przekraczające średnią. W przypadku tych studentów prawdopodobieństwo, że polecą oni swoją uczelnię znajomemu, było największe. Żaden z nich nie planował zniechęcania innych do swojej uczelni. Na tle wszystkich ankietowanych studentów najwyżej też ocenili oni zdolność swoich kampusów do wzbudzania wśród nich poczucia przynależności do społeczności.

WeWork Giralda Place w Coral Gables (USA, Floryda).

Ankietowani, którzy polegają na swoich uniwersytetach w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i ekonomicznego, naciskają, aby ich szkoły stały się lepszymi systemami wsparcia dla wszystkich studentów. Apelują do uniwersytetów, aby obniżyły czesne i zniosły opłaty kampusowe dla studentów, którzy funkcjonują w pełni online. Proszą o większą pomoc finansową i udostępnianie posiłków przez cały dzień. 

Patrząc w przyszłość, wielu studentów dostosowuje swoje plany na semestr letni 2021 r. Liderzy szkolnictwa wyższego muszą uznać znaczenie kompleksowego doświadczenia studenckiego, które obejmuje wszystkie aspekty życia studenta na terenie kampusu i poza nim. W niniejszym badaniu sprawdzono, jak reakcje uczelni na pandemię COVID-19 wpływają na deklarowane przez studentów zadowolenie, i podkreślono kwestie, na których uczelnie powinny skoncentrować swoje wysiłki podczas pandemii i później.

Wyniki

Życie na kampusie i zajęcia stacjonarne prowadzą do większego zadowolenia

Studenci uczący się online są mniej zadowoleni i odczuwają mniejszą przynależność do społeczności. Studenci uczący się wyłącznie online są o połowę mniej zadowoleni w porównaniu ze studentami w pełni stacjonarnymi (35 procent zadowolonych w porównaniu z 69 procentami zadowolonych).

Z kolei studenci uczęszczający na wszystkie zajęcia osobiście mają mniej problemów i o 15 procent częściej oceniają swoje zajęcia jako „znacznie powyżej średniej” w tym semestrze w porównaniu ze studentami korzystającymi wyłącznie z zajęć online. Studenci hybrydowi, korzystający po równo z zajęć stacjonarnych i online, są również bardziej zadowoleni niż studenci uczący się całkowicie online, a prawdopodobieństwo polecenia przez nich uczelni jest o 33 procent większe.

Na poziom zadowolenia negatywnie wpłynęła również sytuacja życiowa studentów. Jedna ze studentek opisała swoje wyzwania związane z pracą w domu: „To nie działa dobrze. W moim domu nie ma dobrego połączenia z Internetem, a korzystają z niego cztery osoby. Ponadto moja mama jest nauczycielką, więc trudno znaleźć miejsce i dobry Internet”.

To, czy studenci mieszkają na kampusie, czy poza nim, a także stopień otwarcia ich kampusu, wpływa na ich ogólne wrażenia. Jeden ze studentów zasugerował, że na nadchodzący semestr letni jego uczelnia powinna „starać się jak najlepiej przekazywać informacje o planach uniwersytetu, aby umożliwić planowanie mojej rodzinie [i mnie]”.

Największy negatywny wpływ odnotowano w sferze rozwoju akademickiego i osobistego

Spośród wszystkich ocenianych wskaźników największy spadek w porównaniu z semestrem zimowym 2020 r. dotknął zdaniem studentów kwestii akademickich. Silnie ucierpiały praktyki, które mają związek ze zwiększoną wytrwałością studentów, ich zadowoleniem i zatrzymaniem na uczelni. 

Jeden ze studentów odniósł się do kwestii braku zaangażowania: „Mam napisać artykuł z terminem za tydzień, a nawet go nie zacząłem, bo nie czuję się emocjonalnie związany z kursem tak, jak by było w przypadku, gdybym uczestniczył w nim osobiście”.

Studenci zmagają się z przygotowaniami na przyszłość od semestru letniego 2020 r., zgłaszając około 14-procentowy spadek w zakresie uzyskiwania umiejętności życiowych, takich jak „przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej”, „dobra praca w zespole” i „poszerzenie strefy komfortu”. 

Sytuację tę potęguje spadek poziomu pewności siebie o 15 procent. Jak to ujął jeden ze studentów: „Myślę, że najtrudniej było ustalić, jaką potencjalną ścieżkę kariery chciałbym wybrać, ponieważ całkowite przejście na nauczanie online ograniczało moje możliwości zdobywania doświadczenia i rozmawiania z ludźmi o tym, co robią, w celu ustalenia, co może mnie zainteresować”.

WeWork 1460 Broadway w Nowym Jorku. Zdjęcie dzięki uprzejmości Her Campus Media LLC.

Nauka online wpłynęła również na sposób, w jaki studenci nawiązują kontakty towarzyskie, i utrudniła budowanie naturalnych więzi dzięki pracy na zajęciach i wspólnym zainteresowaniom. Studenci tęsknią za sposobami bezpiecznego spędzania czasu w towarzystwie na kampusie i proszą uczelnie o pomoc w zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą wystąpić te interakcje, lub wirtualnym opracowaniu lepszych wydarzeń i zajęć. Wzajemna komunikacja na zajęciach online jest trudna, a studenci liczą na to, że wykładowcy będą odgrywać większą rolę we wspieraniu środowiska społecznego w wirtualnych klasach. 

Poza salą lekcyjną studenci mają trudności z angażowaniem się w zajęcia pozanaukowe i przyjmowaniem ról przywódczych — dwoma ważnymi aspektami rozwoju i budowania kariery po ukończeniu studiów. Trudności z angażowaniem się mieli nawet studenci mieszkający na kampusie. Według jednego z nich: „Było wiele zajęć w pełni online, ale mieszkałem na kampusie w akademiku, więc często musiałem siedzieć przy biurku przez cały dzień od rana do popołudnia, a wychodziłem tylko na posiłki”.

Ogólnie rzecz biorąc, miejsca na kampusach były szeroko dostępne: 89 procent ankietowanych studentów miało dostęp do części lub nawet całych kampusów. Jednak większość ankietowanych studentów wykorzystywała jako główną przestrzeń do nauki dedykowane biuro lub przestrzeń biurową we własnym domu, a nie na kampusie. Dwadzieścia procent studentów korzystało z miejsca nieprzeznaczonego do pracy, takiego jak stół kuchenny czy kanapa, a 12 procent korzystało ze wspólnej przestrzeni na kampusie, takiej jak biblioteka.

Możliwe działania uczelni

Wybiegając w przyszłość, należy podkreślić, jak ważne jest, aby uniwersytety zdały sobie sprawę, że nawet niewielkie osobiste zaangażowanie może wiele zdziałać dla studentów. Stopień otwartości kampusu oraz dostęp studentów do alternatywnego trzeciego miejsca ma duży wpływ na zdolność studentów do zdobywania osobistego doświadczenia. Uniwersytety powinny przewidzieć, że studenci dostosują swoje plany rekrutacyjne i mieszkaniowe w semestrze letnim 2021 r. na podstawie dostępu do tych ważnych przestrzeni.

Z myślą o nadchodzącym semestrze letnim studenci próbują znaleźć różne sposoby na osiągnięcie satysfakcjonującego doświadczenia osobistego. Zgłaszają, że jeśli nie znajdą go na zajęciach, mogą szukać go w swoim otoczeniu mieszkalnym lub w trzecim miejscu, takim jak kawiarnia lub przestrzeń coworkingowa.

Uniwersytety mogą rozważyć zapewnienie studentom trzeciego miejsca — poza domem i kampusem — sprzyjającego nauce. 

Podczas semestru zimowego 2020 r. niektórzy studenci online i hybrydowi mający ograniczony dostęp do przestrzeni kampusu odnieśli sukces w trzecim miejscu — lokalizacji poza ich domami i kampusem, która zapewniła sprzyjające środowisko do nauki. Studenci, którzy pracowali w alternatywnym trzecim miejscu, oceniają swoje wyniki w nauce wyłącznie powyżej średniej. W przypadku tej grupy studentów prawdopodobieństwo, że polecą oni swoją uczelnię znajomemu, było największe. Żaden z nich nie planował zniechęcania innych do swojej uczelni. Studenci pracujący w trzecim miejscu najwyżej ocenili zdolność swoich kampusów do zapewnienia im poczucia przynależności do społeczności — w porównaniu do studentów pracujących w domu lub na kampusie. Uniwersytety powinny mieć to na uwadze, szukając możliwości symulowania pobytu studentów na kampusie. 

Przez wiele lat skumulowane doświadczenia społeczności na kampusie fizycznym budowały wyjątkowość i siłę oddziaływania tradycyjnego szkolnictwa wyższego. Wobec braku tych kształtujących działań fizycznych studenci starają się je odtworzyć w inny sposób. Jeśli chodzi o naukę na odległość i przyszłość edukacji online, istnieje wyraźna potrzeba stworzenia miejsca poza kampusem, gdzie studenci mogliby w znaczący sposób się zaangażować i nawiązywać kontakty.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie wyniki krajowej ankiety wśród studentów.

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.