WeWork Spacemob, naked Hub en Powered by We


Ingangsdatum: 25 mei 2018

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Tenzij anderzijds gedefinieerd in dit document, hebben termen de betekenis zoals deze toegewezen hebben gekregen in het Wereldwijde privacybeleid, inclusief de categorieën voor de gebruikte Persoonsgegevens.

Bedrijfslid. Als u een Bedrijfslid bent, als u uw bedrijf inschrijft voor de Diensten, WeWork, spacemob, naked Hub en Powered by We, worden de volgende Persoonsgegevens gebruikt voor onze legitieme zakelijke behoeften bij leveren van onze Diensten; het voorkomen van fraude; het beschermen van onze leden tegen fraude, misbruik of schade; het beschermen van onze eigendomsrechten; het verbeteren van onze Diensten; en om ervoor te zorgen dat onze gegevens accuraat en actueel zijn:

 • contactgegevens en professionele gegevens om u te kunnen identificeren en contact met u op te nemen; om te reageren op vragen of aanvragen voor probleemoplossing die wij van u of uw bedrijf of organisatie ontvangen en om meldingen, pakketten en andere operationele communicatie aan u te leveren;

 • bevestigingsgegevens ter bescherming tegen fraude, misbruik of schade, , naleving van toepasselijke wetgeving en het bevestigen van uw identiteit;

 • betalingsgegevens, waar toepasselijk, voor het verwerken van een financiële transactie die u heeft aangevraagd, inclusief uw aankoop van de Diensten;

 • overige persoonsgegevens voor het verbeteren van onze producten en Diensten, en om de Diensten beter op maat te maken en aan te bieden; en

 • contactgegevens van medewerkers en professionele gegevens zodat we de Diensten en een Veilige omgeving kunnen aanbieden (“Veilige omgeving” zoals gebruikt in dit Beleid staat voor fysieke en online omgevingen).

Medewerkers bedrijfslid. We gebruiken uw persoonsgegevens voor het doeleinde zoals hieronder beschreven om tegemoet te komen aan onze legitieme belangen bij het aanbieden van onze Diensten; het voorkomen van fraude; het beschermen van onze leden tegen fraude, misbruik of schade; het beschermen van onze eigendomsrechten; het verbeteren van onze Diensten en om ervoor te zorgen dat onze gegevens accuraat en actueel blijven:

 • contact- en professionele gegevens om u de mogelijkheid te geven om onze Diensten te gebruiken en u een toegangsbadge te geven, en om te reageren op uw aanvragen, het leveren van meldingen, pakketten en andere operationele communicatie, voor het oplossen van problemen en het leveren van communicatie over WeWork zoals beschreven in het Wereldwijde privacybeleid;

 • we verzamelen en gebruiken uw bevestigingsgegevens om uw identiteit bij registratie te bevestigen, ter voorkoming van fraude; het beschermen van onze leden tegen fraude, misbruik of schade; het naleven van de toepasselijke wetgeving en het mogelijk maken van een Veilige omgeving;

 • we verzamelen en gebruiken betalingsgegevens zoals uw creditcardnummer en vervaldatum waar toepasselijk om de financiële transactie te verwerken die u heeft aangevraagd;

 • wij gebruiken overige persoonsgegevens om u Diensten aan te bieden, inclusief maar niet beperkt tot (i) parkeren; (ii) het beveiligen van onze Diensten en samenstellen van geaggregeerde gebruiksstatistieken; (iii) u verbinden met de gemeenschap; (iv) het bieden van Hulpdiensten aan u; (v) u verbinden met social mediakanalen, apps en websites; (vi) het aanbieden van online en offline evenementen aan u; en (vii) voor interne zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsplanning en programmaontwikkeling;

 • wij gebruiken overige persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan dienstaanvragen, het bieden van Diensten die u aanvraagt via onze boekings- en aanmeldingshulpmiddelen en voor het verwerken van de gegevens of bestanden die u invoert, uploadt of opslaat bij de Diensten, zoals het afhandelen van zoekopdrachten die u indient en voor het verwerken van documenten die u uploadt naar de Diensten;

 • wij integreren uw e-mailkalendergegevens in onze systemen, zodat u vergaderruimten kunt boeken en meldingen over vergaderingen kunt ontvangen. Wij analyseren de gegevens over de vergaderruimten die u boekt om onze Diensten te verbeteren (b.v. door aanvullende vergaderruimten aan te bieden, vergaderruimte aan te wijzen als bureauruimte en te identificeren welke vergaderruimten de voorkeur hebben);

 • we verzamelen en bewaren uw kantoorvoorkeuren, zodat we uw werkomgeving en andere voorkeuren op u kunnen aanpassen (m.a.w. het aanpassen van uw bureauhoogte, de koeling van de kamer, het starten van de ventilator, enz.); en

 • wij ontvangen communicatie en andere gegevens die u bewust deelt of verstuurt via de Diensten om deze Diensten voor u op maat te maken.

Bezoekers, gasten en andere eindgebruikers.  Als u een bezoeker of gast bent die een WeWork-faciliteit bezoekt vanwege de Diensten, verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens voor onze legitieme belangen voor het bieden van een gebruikersvriendelijke ervaring voor u en het Lid dat u bezoekt, zoals hieronder beschreven.

 • U kunt vooraf zijn geregistreerd door uw gastheer, die uw naam en e-mailadres aan ons zal doorgeven, zodat wij u kunnen identificeren en u een badge kunnen geven;

 • Bij uw aankomst vragen wij om bevestigingsgegevens om uw identiteit en het doel van uw bezoek te kunnen bevestigen, onze leden te beschermen tegen fraude, misbruik of schade en te voldoen aan toepasselijke wetgeving;

 • Wij verzamelen ook overige persoonsgegevens, afhankelijk van de lengte van uw bezoek of de Diensten waar u gebruik van maakt, zoals (i) het aanbieden van parkeren, WiFi of Diensten die u via onze boekings- en aanmeldingshulpmiddelen heeft aangevraagd; (ii) het voldoen aan zoekopdrachten die u indient; (iii) het verwerken van de documenten die u uploadt naar de Diensten; (iv) u verbinden met social mediakanalen, apps en websites; (v) het aanbieden van online en offline evenementen aan u en (vi) voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsplanning en programmaontwikkeling;

 • Wij verzamelen overige persoonsgegevens en bevestigingsgegevens om in contact met u te treden als verkoper van goederen van derde partijen of Dienstenleverancier, het verwerken van facturen en het verstrekken en beëindigen van uw toegang, waar noodzakelijk. Het doel is om de noodzakelijke stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan;

 • Afhankelijk van de lengte van uw bezoek verzamelen en gebruiken wij uw kantoorvoorkeuren om uw betrokkenheid bij ons te vergroten en e-mailkalenderinformatie voor het boeken van vergaderruimten;

 • Als u een bezoeker, gast of andere eindgebruiker bent die onze website bezoekt, verzamelen wij contactgegevens en professionele gegevens om te kunnen reageren op aanvragen die wij van u ontvangen, voor het aanbieden van meldingen, pakketten en andere operationele communicatie, voor probleemoplossingen en voor het leveren van advertenties en promotionele communicatie (met uw toestemming, indien vereist op basis van de toepasselijke wetgeving);

 • We gebruiken uw betalingsgegevens voor het verwerken van een betaling voor optionele goederen of Diensten die u heeft aangevraagd; en

 • Wij verzamelen communicatie en andere gegevens die u bewust deelt, verstuurt of ontvangt via de Diensten zodat wij deze Diensten voor u op maat kunnen maken.