Polityka prywatności Summer Camp

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

Summer Camp to coroczne wydarzenie, w ramach którego nasi członkowie, pracownicy i goście angażują się w kreatywną eksplorację i biorą udział w rekreacyjnych kursach. Aby zapewnić te wyjątkowe i satysfakcjonujące wydarzenia i doświadczenia, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności Summer Camp opisuje, w jaki sposób The We Company wykorzystuje określone kategorie danych osobowych w związku z wydarzeniem Summer Camp i przekazuje inne informacje dotyczące wydarzenia Summer Camp. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie w ramach wydarzenia Summer Camp.

Członkowie, goście i inni użytkownicy końcowi. W przypadku członków, gości lub innych użytkowników końcowych dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, a także dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu towarów lub usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych);

  • Inne dane osobowe w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) organizacji dla Państwa wydarzeń w Internecie i poza nim; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Pracownicy The We Company. W przypadku pracowników The We Company, oprócz gromadzonych przez nas danych dotyczących członków, gości i innych użytkowników końcowych, dane osobowe, które wykorzystujemy obejmują:

  • Dane weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i rezerwacji Państwa lotów (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów).

Wszyscy. Niezależnie od tego, czy są Państwo członkiem, gościem, czy też innym użytkownikiem końcowym lub pracownikiem The We Company wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu oraz inne dane osobowe w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.