Welkio sekretesspolicy

Ikraftträdandedatum: 12 juli, 2019

Welkio tillhandahåller sina företagskunder schemaläggning av utrymmen, besökshantering och en analysplattform för arbetsplatsen. För att kunna erbjuda dessa funktioner samlar vi in och använder personuppgifter. Welkio sekretesspolicy beskriver hur Welkio använder vissa personuppgiftskategorier och tillhandahåller annan information som är specifik för Welkio. Mer information hittas i We Company:s globala sekretesspolicy, inklusive definitioner av termer med inledande versal som inte definieras här.

Hur vi använder dina personuppgifter

Detta avsnitt är ett tillägg till vår globala sekretesspolicy för att tillhandahålla dig mer information om på vilka sätt vi använder dina uppgifter som är specifika för Welkio.

Företagsmedlemmar och kunder.  Om du är en företagsmedlem eller kund använder vi följande personuppgifter:

 • Kontakt- och yrkesuppgifter, så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

 • Betalningsuppgifter, om lämpligt, för att behandla en ekonomisk transaktion som du har begärt, inklusive ditt inköp av Tjänsterna (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig);

 • Enhets- och användaruppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp, eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster; och

 • Andra personuppgifter för att anpassa vår marknadsföring till dig och tillhandahålla dig tjänster, inklusive men inte begränsat för att (i) du ska kunna boka konferensrum; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp, eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

Anställda hos företagsmedlemmar och kunder.  Om du är anställd hos en företagsmedlem eller kund använder vi följande personuppgifter:

 • Kontakt- och yrkesuppgifter, så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

 • Enhets- och användaruppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp, eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster;

 • E-postkalenderuppgifter, genom att integrera med ditt företags e-postkalender så att du kan boka konferensrum och ta emot mötesmeddelanden. Vi analyserar även data gällande konferensrum som du bokar för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster (t.ex. genom att erbjuda ytterligare konferensrum, omfördelning av konferensutrymme till skrivbordsutrymme och identifiera vilka konferensrum som föredras) och se till att vi kan erbjuda de effektivaste tjänsterna; och

 • Andra personuppgifter för att anpassa vår marknadsföring till dig och tillhandahålla dig tjänster, inklusive men inte begränsat för att (i) du ska kunna boka konferensrum; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

Besökare, gäster och andra slutanvändare.  Om du är en besökare eller gäst som besöker en anläggning med integrerad Welkio använder vi följande personuppgifter:

 • Ditt namn och e-postadress, oavsett om det tillhandahålls av dig eller din värd, för att identifiera dig och tillhandahålla dig en digital eller fysisk badge;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och syftet med ditt besök och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

 • Enhets- och användaruppgifter att tillhandahålla Tjänsterna och en säker miljö, behandla data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, bättre anpassa och tillhandahålla Tjänsterna samt hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster; och

 • Andra personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till för att (i) du ska kunna logga in på anläggningarna; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp, eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

Alla. Oavsett om du är medlem, kund eller anställd hos en medlem eller kund, besökare, gäst eller annan slutanvändare använder vi även dina Enhets- och användaruppgifter samt andra personuppgifter för att sammanställa aggregerad användarstatistik, analysera, tillhandahålla, anpassa och förbättra våra produkter och tjänster, anpassa och tillhandahålla dig erbjudanden och reklam, både på och utanför Tjänsterna, förbättra ditt samarbete med oss och på andra sätt som beskrivs i vår globala sekretesspolicy.

För mer information om hur vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, i enlighet med våra berättigade intressen, och om tillämpligt, med ditt samtycke hänvisar vi till vår globala sekretesspolicy.

Våra kunder kan samla in och behandla personuppgifter genom att integrera med Welkio eller genom att integrera tredjepartsverktyg med Welkio. Våra kunder är föremål för dess separata och fristående sekretesspolicy. Vi kan inte styra eller hållas ansvariga för deras sekretesspraxis.