WeGrow


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Dane, które gromadzimy.

Oprócz danych osobowych opisanych w Globalnej polityce prywatności WeGrow gromadzi:

  • Dane kontaktowe członków rodziny, w tym informacje na temat Państwa dzieci, które podają Państwo przy przesyłaniu aplikacji, w tym ich imiona i nazwiska, adres do korespondencji, numer(y) telefonu i inne informacje, które pozwalają nam na kontakt z nimi;

  • Dane ucznia, w tym wiek, oceny, płeć, pochodzenie etniczne, miejsce urodzenia, data urodzenia, znajomość języków, numer ubezpieczenia społecznego, status imigracyjny, informacje o rodzeństwie i dane związane z wykształceniem. Jeśli prawo na to zezwala lub tego wymaga, lub jeśli wyrażą Państwo wyraźną zgodę, mogą Państwo również podać informacje zdrowotne ucznia, w tym informacje o zdrowiu fizycznym i psychicznym, niepełnosprawnościach i inne dane medyczne; oraz

  • Inne informacje aplikacyjne, rejestracyjne lub dane osobowe, w tym referencje, zestawienia ocen, przykładowe prace szkolne lub inne informacje wspierające zgłoszenie aplikacyjne ucznia, takie jak to, czy rodzic lub opiekun ubiega się o pomoc finansową.

Wykorzystywanie informacji.

Gdy prześlą Państwo zgłoszenie aplikacyjne jako pierwszy krok w budowaniu naszej relacji, zebrane od Państwa dane osobowe wykorzystamy wyłącznie do:

  • Zapewnienia Państwu dostępu do strony z aplikacją do rejestracji i powiązanych usług celem umożliwienia złożenia aplikacji;

  • Zarządzania Państwa aplikacją oraz personalizacji doświadczeń edukacyjnych Państwa dziecka, jeśli zostanie ono przyjęte;

  • Komunikacji z Państwem na temat aplikacji Państwa dziecka, przesyłania Państwu materiałów i informacji, o które Państwo poproszą, oraz do realizacji naszych uzasadnionych interesów w postaci informowania aplikantów na temat ich zgłoszeń; oraz

Ujawniamy dane osobowe:

  • firmom i organizacjom stowarzyszonym w ramach wspólnej własności w WeGrow, szerzej członkom naszej społeczności, forów i sieci celem pomocy w realizacji celów opisanych wyżej oraz aby umożliwić Państwu kontakt z innymi; oraz

  • innym podmiotom zewnętrznym, za Państwa zgodą.