WeWork Space Services

Datum účinnosti:12. července 2019

WeWork Space Services pomáhá malým a středním podnikům najít ty správné kancelářské prostory a poskytuje jim kancelářské služby, které splní jejich potřeby.Abychom mohli podnikům pomoci s nalezením prostor, které jim budou vyhovovat, a vybudovat jejich kanceláře, musíme shromažďovat a používat osobní údaje.Tyto zásady ochrany osobních údajů WeWork Space Services popisují, jak WeWork Space Services používá určité kategorie osobních údajů, a obsahují další informace specifické pro WeWork Space Services.Další informace, včetně definic pojmů psaných velkými písmeny, které zde nejsou definovány, naleznete v Globálních zásadách ochrany osobních údajů společnosti We.

Jak používáme vaše osobní údaje

Tato část doplňuje naše Globální zásady ochrany osobních údajů s cílem poskytnout více informací o způsobech, jak používáme vaše osobní údaje specifické pro WeWork Space Services.

**Klienti, návštěvníci a další koncoví uživatelé.**Pokud jste klient, návštěvník nebo jiný koncový uživatel, pak k vašim osobním údajům, které používáme, patří:

  • kontaktní údaje a profesní informace, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat, odpovídat na dotazy nebo žádosti o řešení problémů a doručovat vám oznámení a další provozní sdělení;

  • platební informace, pokud je to na místě, za účelem zpracování finanční transakce, o kterou jste požádali, včetně nákupu služeb (obecně za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám); a

  • další osobní údaje, abychom mohli náš marketing přizpůsobit vašem potřebám a poskytovat vám služby, mimo jiné včetně toho, že (i) vám pomůžeme najít kancelářské prostory; (ii) poskytneme vám služby, které požadujete, a (iii) budeme zpracovávat data nebo soubory, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb.

**Všichni.**Ať jste klient, návštěvník nebo jiný koncový uživatel, používáme také informace o vašem zařízení a jeho používání a další osobní údaje za účelem přípravy souhrnných statistik o používání, za účelem analýzy, poskytování, lepšího přizpůsobování a zlepšování našich produktů a služeb, za účelem nabízení inzerce a reklamy přímo na míru, a to jak v rámci služeb, tak i mimo ně, za účelem zlepšování vaší angažovanosti ve vztahu k nám, a jak je jinak popsáno v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje ke splnění našich smluvních závazků, splnění našich zákonných povinností, v souladu s našimi oprávněnými zájmy a případně s vaším souhlasem, naleznete v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.