Meetup i Meetup Now


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Organizatorzy. Jeśli są Państwo organizatorami, po Państwa rejestracji w usługach Meetup będzie wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych na Państwa temat w następujących celach:

 • Dane kontaktowe – używane w celu identyfikowania Państwa, kontaktowania się z Państwem w sprawie naszych usług, dostarczania identyfikatorów, świadczenia usług i zapewniania bezpiecznego środowiska (termin „bezpieczne środowisko” używany w niniejszej Polityce oznacza zarówno otoczenie fizyczne, jak i online), aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes, co opisano w Globalnej polityce prywatności;

 • Dane kontaktowe i zawodowe będą wykorzystywane również w celu reagowania na pytania i problemy zgłaszane przez Państwa lub Wasze firmy lub organizacje oraz dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu Państwu jak najlepszych usług;

 • Dane weryfikacyjne – używane w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami i potwierdzania Państwa tożsamości; dane płatnicze – używane w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa opłat za subskrypcję lub innych transakcji finansowych; Ma to na celu spełnienie zobowiązań umownych wobec Państwa, gdy kupują Państwo którekolwiek z naszych usług;

 • Inne dane osobowe w celu świadczenia bardziej spersonalizowanych i lepszych usług, aby np. (i) ustalić miasto dla Państwa grupy, (ii) polepszać nasze produkty i usługi, (iii) łączyć Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (iv) organizować dla Państwa wydarzenia online i offline oraz (v) realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak planowanie działalności i rozwój programów, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym organizatorom;

 • inne dane osobowe będą również wykorzystywane w celu świadczenia Państwu usług, takich jak udostępnianie internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, dostarczania wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzania dokumentów, które przesyłają Państwo do usług, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym organizatorom;

 • Preferencje, komunikacje oraz wszelkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają lub przesyłają, korzystając z usług, abyśmy mogli dostosowywać spotkania do Państwa potrzeb, odpowiadać na komentarze, pytania i prośby, świadczyć obsługę klienta, informować Państwa o produktach, usługach i wydarzeniach oferowanych przez nas oraz inne podmioty, przekazywać wiadomości i informacje, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, przekazywać komunikaty od innych członków zgodnie z preferencjami dotyczącymi komunikacji podanymi na Państwa kontach, przesyłać Państwu informacje techniczne, aktualizacje, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, wiadomości pomocnicze i administracyjne, aby realizować Komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby móc dopasowywać nasze usługi do Państwa indywidualnych potrzeb oraz realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym organizatorom.

Członkowie. Jeśli są Państwo członkami, po Państwa rejestracji w usługach Meetup będzie wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych na Państwa temat w następujących celach:

 • Dane kontaktowe i zawodowe – używane w celu świadczenia przez nas usług i zapewniania bezpiecznego środowiska (termin „bezpieczne środowisko” używany w niniejszej Polityce oznacza zarówno otoczenie fizyczne, jak i online) zgodnie z umownymi zobowiązaniami wobec Państwa oraz naszym uzasadnionym interesem polegającym na zachowywaniu bezpieczeństwa naszych systemów;

 • Dane kontaktowe i zawodowe – używane w celu identyfikacji i kontaktu z Państwem w związku z naszymi usługami, aby realizować nasz uzasadniony interes, co opisano w Globalnej polityce prywatności;

 • Dane kontaktowe i zawodowe będą wykorzystywane również w celu reagowania na pytania i problemy zgłaszane przez Państwa lub Wasze firmy lub organizacje oraz dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu Państwu jak najlepszych usług;

 • Dane weryfikacyjne – używane w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, potwierdzania Państwa tożsamości i zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Dane płatnicze – używane w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych; Ma to na celu spełnienie zobowiązań umownych wobec Państwa, gdy kupują Państwo którekolwiek z naszych usług;

 • Inne dane osobowe w celu świadczenia bardziej spersonalizowanych i lepszych usług, aby np. (i) ustalić miasto dla Państwa grupy, (ii) polepszać nasze produkty i usługi, (iii) łączyć Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (iv) organizować dla Państwa wydarzenia online i offline oraz (v) realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak planowanie działalności i rozwój programów, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym członkom;

 • Inne dane osobowe będą również wykorzystywane w zależności od usług, z których Państwo korzystają, takich jak udostępnianie internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, dostarczanie wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzanie dokumentów, które przesyłają Państwo do usług, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym członkom i innym osobom;

 • Preferencje, komunikacje oraz wszelkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają lub przesyłają, korzystając z usług, abyśmy mogli dostosowywać spotkania i usługi do Państwa potrzeb, odpowiadać na komentarze, pytania i prośby, świadczyć obsługę klienta, informować Państwa o produktach, usługach i wydarzeniach oferowanych przez nas oraz inne podmioty, przekazywać wiadomości i informacje, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, przekazywać komunikaty od innych członków zgodnie z preferencjami dotyczącymi komunikacji podanymi na Państwa kontach, przesyłać Państwu informacje techniczne, aktualizacje, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, wiadomości pomocnicze i administracyjne, aby realizować Komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby móc dopasowywać nasze usługi do Państwa indywidualnych potrzeb oraz realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym członkom.

Jeśli inny użytkownik wyśle do Państwa zaproszenie, otrzymujemy Państwa adresy e-mail lub numery telefonu.

Goście i inni użytkownicy końcowi.  Jeśli są Państwo gośćmi lub odwiedzającymi placówki Meetup w związku z naszymi usługami, wykorzystujemy następujące dane osobowe na Państwa temat w podanych poniżej celach, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wspaniałego doświadczenia Państwu oraz członkom, których Państwo odwiedzają:

 • Państwa imiona i nazwiska oraz adresy e-mail, które podaje nam gospodarz dokonujący Państwa wstępnej rejestracji. Dzięki tym danym będziemy mogli Państwa zidentyfikować i zapewnić Państwu identyfikatory;

 • Dane weryfikacyjne wykorzystywane po Państwa przybyciu w celu potwierdzania Państwa tożsamości oraz celu wizyty, a także zapewnienia ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami;

 • Inne dane osobowe w celu świadczenia bardziej spersonalizowanych i lepszych usług, aby np. (i) ustalić miasto dla Państwa grupy, (ii) polepszać nasze produkty i usługi, (iii) łączyć Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (iv) organizować dla Państwa wydarzenia online i offline oraz (v) realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak planowanie działalności i rozwój programów;

 • inne dane osobowe będą również wykorzystywane w zależności od usług, z których Państwo korzystają, takich jak udostępnianie internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, dostarczanie wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzanie dokumentów, które przesyłają Państwo do usług;

 • Jeśli są Państwo gośćmi lub innymi użytkownikami końcowymi odwiedzającymi naszą stronę internetową, gromadzimy Państwa dane kontaktowe, aby móc odpowiadać na Państwa zapytania, dostarczać powiadomienia i inne komunikaty operacyjne, rozwiązywać problemy oraz dostarczać materiały reklamowe i promocyjne. Jeśli są Państwo zaproszonymi gośćmi, automatycznie wyślemy Państwu zaproszenia do naszej platformy. W razie braku odpowiedzi wyślemy jednorazowo kolejne zaproszenie. Meetup przechowuje te dane kontaktowe wyłącznie w celu wysyłania zaproszeń i oceniania ich skuteczności.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania w przyszłości zaproszeń od Meetup, postępując zgodnie z poleceniami w tych wiadomościach. Mogą Państwo również skontaktować się z nami drogą e-mailową, pisząc na adres support@meetup.com, aby poprosić nas o usunięcie tych informacji z naszej bazy danych.