Retningslinjer for personvern for Conductor

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

Conductor er et teknologiselskap som tilbyr markedsførere programvare og tjenester for å lage og optimalisere innhold. For å kunne tilby disse funksjonene, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for Conductor beskriver hvordan Conductor bruker visse kategorier av personopplysninger og gir annen informasjon spesifikk for Conductor. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om hvilke måter vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for Conductor.

Klienter.  Hvis du er en klient, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften;

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

  • Andre personopplysninger og bedriftsopplysninger for å skreddersy vår markedsføring til deg og din organisasjon og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å gi deg ytelsesrapporter og analysetrender; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Gjester og andre sluttbrukere.  Hvis du er en besøkende eller gjest som besøker et anlegg i forbindelse med tjenestene, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Ditt navn og din e-postadresse, uansett om de er gitt av deg eller din vert, for å identifisere deg og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt. Hvis du er en invitert gjest, vil vi bruke disse opplysningene til å automatisk sende deg en invitasjon til plattformen vår og, hvis ubesvart, en engangs oppfølgingsinvitasjon;

  • Kontaktopplysninger, for eksempel opplysninger du sender inn gjennom nettstedet vårt, slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på forespørsler som vi mottar fra deg;

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din og formålet for besøket ditt, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

  • Andre personopplysninger  for å tilby tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg WiFi; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene. Disse personopplysningene kan variere avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til.

Alle brukere. Enten du er en klient, gjest, eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger, andre personopplysninger, og bedriftsopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjement med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.

Kommunikasjon

Hvis du har registrert deg for å motta e-post fra oss og senere ombestemmer deg, kan du kontakte oss for å få navnet ditt fjernet fra distribusjonslistene våre. For å melde deg av, send en e-post til optout@conductor.com. Referer «Avmelding» i emnelinjen din og beskriv i hoveddelen av e-posten at du ønsker å få navnet ditt fjernet fra distribusjonslistene.