Dasar Privasi Welkio

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

Welkio menyediakan pelanggan korporatnya dengan penjadualan ruang, pengurusan pelawat, dan platform analisis tempat kerja. Untuk menyediakan ciri-ciri ini, kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi Welkio ini menerangkan bagaimana Welkio menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dan menyediakan maklumat lain khusus kepada Welkio. Sila lihat Dasar Privasi The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada Welkio.

Ahli Korporat dan Pelanggan.  Sekiranya anda seorang ahli korporat atau pelanggan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran yang Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dan menyediakan Perkhidmatan dengan lebih baik, dan membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami; dan

 • Maklumat Peribadi lain untuk menyesuaikan pemasaran kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda menempah bilik mesyuarat; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Ahli Korporat dan Pekerja Pelanggan.  Sekiranya anda seorang ahli korporat atau pekerja pelanggan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran yang Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dan menyediakan Perkhidmatan dengan lebih baik, dan membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami;

 • Maklumat Kalendar e-mel, dengan menggabungkannya dengan kalendar e-mel korporat anda, untuk membolehkan anda menempah bilik mesyuarat dan menerima pemberitahuan mesyuarat. Kami juga menganalisis data tentang bilik mesyuarat yang anda tempah bagi membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami (contohnya dengan menawarkan tambahan bilik mesyuarat, mengatur semula ruang mesyuarat mengikut ruang meja, dan mengenal pasti bilik mesyuarat yang mana menjadi pilihan) bagi memastikan yang kami dapat menyediakan Perkhidmatan yang paling berkesan; dan

 • Maklumat Peribadi lain untuk menyesuaikan pemasaran kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda menempah bilik mesyuarat; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Pelawat, Tetamu, dan Pengguna Akhir Lain  Jika anda merupakan seorang pelawat atau tetamu yang melawat kemudahan yang telah bergabung dengan Welkio, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

 • Nama dan alamat e-mel anda, sama ada yang disediakan oleh anda atau hos anda, untuk mengenal pasti anda dan memberi anda lencana akses digital atau fizikal;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda dan tujuan lawatan anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran yang Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dan menyediakan Perkhidmatan dengan lebih baik, dan membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami; dan

 • Maklumat Peribadi lain untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda mendaftar masuk ke kemudahan; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Semua. Sama ada anda seorang ahli, pelanggan, pekerja ahli atau pelanggan, pelawat, tetamu, atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami, memperibadikan dan menyediakan anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, jika tidak, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan jika tida seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.

Pelanggan kami boleh mengumpul dan memproses Maklumat Peribadi dengan bergabung dengan Welkio atau dengan menggabungkan alat pihak ketiga dengan Welkio. Pelanggan kami adalah tertakluk kepada dasar privasi berasingan dan bebas mereka. Kami tidak boleh mengawal atau menanggung tanggungjawab bagi amalan privasi mereka.