Retningslinjer for personvern for Made by We

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

Made by We tilbyr arbeidsområder på forespørsel, samt en butikk, kafé, og arrangementsområde. For å kunne tilby disse funksjonene, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for Made by We beskriver hvordan Made by We bruker visse kategorier av personlig informasjon og gir annen informasjon spesifikk for Made by We. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for Made by We.

Sluttbrukere av samarbeidsplasser Hvis du er en sluttbruker for samarbeidsplasser, inkluder personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysningerslik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt;

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon som du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg;

  • E-post kalenderopplysninger, ved å integrere med din bedrifts e-postkalender, for å gjøre det mulig for deg å bestille seter og konferanserom og motta møtevarsler. Vi analyserer dataene om seter og konferanserom som du bestiller, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester (f.eks., ved å tilby ekstra plass, tilordne konferanserom til skrivebordrom, og identifisere hvilke seter og konferanserom som foretrekkes) og sikre at vi kan yte de mest effektive tjenestene mulig; og

  • Andre personopplysninger for å skreddersy markedsføringen vår til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å la deg bestille samarbeidsplass; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Andre besøkende, gjester, og sluttbrukere. Hvis du er en besøkende eller gjest i vår butikk, kafé, arrangementslokale, eller samarbeidsplass, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysningen slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om drift, levere tjenestene, inkludert tilgang til arrangementer, beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis gi et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, og andre transaksjonsdetaljer om kjøpet ditt av mat eller drikke på kafeen og varer hos forhandleren (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

  • Andre personopplysninger , slik som Made by We-arrangementer du har kjøpt billetter til, når du foretok kjøpet og antall billetter du har kjøpt, for å tilby tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg online- og offline-arrangementer; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

  • Vi innhenter generelt ikke opplysninger fra barn i forbindelse med onlinetjenester. I enkelte tilfeller kan vi tillate barn eller mindreårige på vårt arrangementsområde. Vi innhenter ikke opplysninger fra barn unntatt i samsvar med gjeldende lov.

Alle. Enten du er en sluttbruker av samarbeidsplass, besøkende, gjest eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjement med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.

Vi kan samarbeide med tredjeparter for å drive kafeen og butikkplass i våre fasiliteter. Vi er ikke ansvarlige for tredjepartenes personvernpraksis. Vurder deres for retningslinjer for personvern for mer informasjon om deres personvernpraksis.