Flatiron School en Access Labs


Ingangsdatum: 25 mei 2018

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Tenzij anderzijds gedefinieerd in dit document, hebben termen de betekenis zoals deze toegewezen hebben gekregen in het Wereldwijde privacybeleid, inclusief de categorieën voor de gebruikte Persoonsgegevens.

Aanvrager. Als u een aanvrager bent en een aanvraag indient bij de Diensten, gebruikt Flatiron de hieronder beschreven Persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • contactgegevens en professionele gegevens om u te identificeren, uw aanvraag te beoordelen en contact met u op te nemen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een contract met ons;

 • contactgegevens voor fysieke beveiliging als u zich aanmeldt bij onze ruimtes, om te reageren op vragen of aanvragen voor probleemoplossing die wij van u ontvangen, voor het leveren van meldingen en andere operationele communicatie, voor onze legitieme beveiligingsbelangen en om u op de hoogte te houden over uw aanvraag;

 • overige persoonsgegevens om onze producten en Diensten te verbeteren en onze Diensten beter op maat te maken en te leveren, voor onze legitieme belangen voor het leveren van de best mogelijke service aan onze aanvragers;

 • overige persoonsgegevens voor het evalueren van uw aanvraag, zoals de voorkeursdata voor lessen; hoe u zich financieel wilt onderhouden tijdens de training; beschikbaarheid; waarom u wilt coderen; wat u wilt doen na afronding van het programma; hoe u van ons heeft gehoord; enige gegevens of bestanden die u invoert, uploadt of opslaat bij de Diensten om te bepalen of u in aanmerking komt voor een contract met ons; en

 • communicatie om uw aanvraag te beoordelen, te reageren op aanvragen of het verbeteren van het aanvraagproces om te bepalen of u in aanmerking komt voor een contract met ons.

Student. Wij gebruiken:

 • contactgegevens om u in te schrijven voor onze Diensten en u een toegangsbadge te geven om onze contractuele verplichtingen aan u te kunnen voldoen en om te reageren op aanvragen die wij van u ontvangen; voor het leveren van meldingen en andere operationele communicatie ten behoeve van onze zakelijke belangen voor effectieve communicatie met u; voor probleemoplossing; en voor het leveren van communicatie over uw trainingen, nieuwsbrieven, enquêtes en competitie gerelateerd aan Access Labs, Flatiron School, WeWork en de gelieerde ondernemingen, in navolging van de toepasselijke wetgeving;

 • bevestigingsgegevens ter bevestiging van uw identiteit bij uw inschrijving, die helpt bij de bescherming tegen fraude, misbruik of schade en voor een veilige omgeving, en voor onze legitieme belangen voor een beveiligde omgeving;

 • betalingsgegevens zoals een creditcardnummer en verloopdatum, waar toepasselijk, voor het verwerken van een financiële transactie die u heeft aangevraagd, om er zeker van te zijn dat wij voldoen aan onze verplichtingen jegens u bij het verwerken van uw betalingen;

 • overige persoonsgegevens om u Diensten aan te bieden, inclusief maar niet beperkt tot, (i) parkeren; (ii) het beveiligen van onze Diensten en samenstellen van geaggregeerde gebruiksstatistieken; (iii) u verbinden met de gemeenschap; (iv) social mediakanalen, apps en websites; (v) online en offline evenementen; (vi) voor interne zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsplanning en programmaontwikkeling; en (vii) het bieden van hulpdiensten om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u en voor onze legitieme belangen voor het bieden van de best mogelijke Diensten aan onze Studenten;

 • overige persoonsgegevens om te voldoen aan serviceaanvragen, het leveren van de Diensten die u heeft aangevraagd of waar u zich voor hebt ingeschreven via onze boekings- en aanmeldingstools, zoals WiFi en het verwerken van de gegevens, code, documenten of bestanden die u invoert, uploadt of opslaat naar de Diensten, en om zoekopdrachten af te handelen die u indient om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of onze legitieme belangen voor het leveren van de best mogelijke Diensten aan onze studenten;

 • Wij integreren uw e-mailkalender (Gmail of Microsoft Outlook) in onze systemen, zodat u vergaderruimten kunt boeken en meldingen over vergaderingen kunt ontvangen, en wij u de Diensten kunnen leveren die u aanvraagt;

 • Wij analyseren ook de gegevens over de vergaderruimten die u boekt om onze Diensten te kunnen verbeteren (b.v. door aanvullende vergaderruimten aan te bieden, vergaderruimte aan te wijzen als bureauruimte en te identificeren welke vergaderruimten de voorkeur hebben), voor onze legitieme belangen voor het verbeteren van deze Diensten; en

 • voorkeuren, communicatie en alle andere gegevens die u bewust deelt, verstuurt of ontvangt bij uw gebruik van de Diensten, zodat we uw werkomgeving op u kunnen aanpassen (b.v. het aanpassen van uw bureauhoogte, het koelen van de kamer, het starten van de ventilator, enz.) en de drankjes, snacks en andere Diensten aan te bieden van uw voorkeur, voor onze legitieme belangen voor het leveren van de meest relevante informatie aan u.

Gasten en andere eindgebruikers.  Als u een gast of andere eindgebruiker bent die een Flatiron School- of Access Labs-faciliteit bezoekt vanwege de Diensten, verzamelen en verwerken wij de volgende Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden om te kunnen voldoen aan onze legitieme belangen voor het bieden van een gebruikersvriendelijke ervaring voor u en het Lid dat u bezoekt, zoals hieronder beschreven:

 • u kunt vooraf zijn geregistreerd door uw gastheer, die uw naam en e-mailadres aan ons zal doorgeven, zodat wij u kunnen identificeren en u een badge kunnen geven;

 • bevestigingsgegevens, bij uw aankomst om uw identiteit en het doel van uw bezoek te kunnen bevestigen en te beschermen tegen fraude, misbruik of schade;

 • overige persoonsgegevens om de Diensten beter op maat te maken en te leveren, zoals (i) het verbeteren van onze producten en Diensten; (ii) u verbinden met social mediakanalen, apps en websites; (iii) het bieden van online en offline evenementen aan u; en (iv) voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsplanning en programmaontwikkeling;

 • overige persoonsgegevens, afhankelijk van de Diensten die u gebruikt, zoals WiFi of diensten die u aanvraagt via onze boekings- en aanmeldingshulpmiddelen; het afhandelen van zoekopdrachten die u indient; en het verwerken van documenten die u uploadt naar de Diensten; en

 • als u een gast of andere eindgebruiker bent die onze website bezoekt, verzamelen wij contactgegevens om te kunnen reageren op aanvragen die wij van u ontvangen, voor het aanbieden van meldingen en andere operationele communicatie, voor probleemoplossing en voor het leveren van advertenties en promotionele communicatie. Als u een gast bent die niet is uitgenodigd, sturen wij u automatisch een uitnodiging voor ons platform, en, indien deze niet wordt beantwoord, een eenmalige uitnodiging daarna.

Het delen van persoonsgegevens

Wij delen ook bepaalde gegevens met een CPA, die onze banenrapporten samenstelt en evalueert. Onze onafhankelijke banenrapporten zijn een belangrijke informatiebron voor potentiële studenten (en anderen).

Dit is inclusief, bijvoorbeeld, de namen en locaties van werkgevers waarvan u een functie heeft geaccepteerd, geaccepteerde titel/positie, geaccepteerde compensatie, begindata en mogelijk andere gegevens gerelateerd aan een aangeboden functie, naast uw naam, aan onze onafhankelijke auditors ten behoeve van de samenstelling en evaluatie van onze banenrapporten.  U hoeft zich geen zorgen te maken: onze auditor is gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst, die de auditor verbiedt om uw persoonsgegevens openbaar te maken; en noch uw naam noch enig onderdeel van uw overige persoonsgegevens zullen in de banenrapporten verschijnen: alle gegevens in de rapporten zijn geanonimiseerd en geaggregeerd.

Wij delen uw gegevens ook, met uw toestemming, met andere derde partijen (b.v. partijen die u een studiebeurs aanbieden).

Uitschrijven en contact met ons opnemen

U kunt zich uitschrijven voor onze marketing-/promotionele communicatie door de klikken op de link “uitschrijven” aan de onderkant van onze e-mails, of door ons een e-mail te sturen via info@flatironschool.com.

U kunt ook via het volgende adres met de post contact met ons opnemen:

Flatiron School, Inc.

Attn:  Webmaster

11 Broadway, Suite 260

New York, NY 10004, USA