Welkio


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Firmy członkowskie i klienci. Jeśli są Państwo firmą członkowską lub klientem, po Państwa rejestracji w Usługach Welkio użyje:

  • Danych kontaktowych – w celu identyfikowania Państwa, kontaktowania się z Państwem i świadczenia naszych usług, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes, co opisano w Globalnej polityce prywatności;

  • Danych weryfikacyjnych – w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami; oraz danych płatniczych – w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu produktów lub dóbr, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes w postaci zapobiegania oszustwom; oraz

  • Innych danych osobowych – w celu lepszego dostosowania i świadczenia usług, aby realizować nasz uzasadniony interes w postaci dostarczania Państwu istotnych i dostosowanych usług.

Pracownicy firm członkowskich i klientów.  Welkio będzie używać danych osobowych opisanych wyżej, aby realizować nasz uzasadniony interes w postaci świadczenia Usług firmom członkowskim oraz klientom, jak opisano poniżej:

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne, do potwierdzania Państwa tożsamości oraz celu wizyty, a także zapewnienia ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami;

  • Dane weryfikacyjne – w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami i szkodami;

  • Inne dane osobowe – w celu lepszego świadczenia i dopasowywania usług do Państwa potrzeb; oraz

  • Dane do komunikacji oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają lub przesyłają, korzystając z usług, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.

Odwiedzający, goście i inni użytkownicy końcowi.  Jeśli są Państwo gośćmi odwiedzającymi placówki w związku z naszymi usługami, wykorzystujemy następujące dotyczące Państwa dane osobowe w podanych poniżej celach, aby realizować nasz uzasadniony polegający na zapewnianiu wspaniałego doświadczenia Państwu oraz pracodawcy lub gospodarzowi, których Państwo odwiedzają:

  • Gospodarz może dokonać wstępnej rejestracji, podając nam Państwa imiona i nazwiska oraz adresy e-mail. Dzięki temu pracodawca lub gospodarz będzie mógł Państwa zidentyfikować i zapewnić Państwu identyfikatory lub inne cyfrowe lub fizyczne elementy identyfikacyjne.

  • Po Państwa przybyciu poprosimy o dane weryfikacyjne w celu potwierdzania Państwa tożsamości oraz celu wizyty, a także zapewnienia ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami. Danych weryfikacyjnych używamy do zapobiegania oszustwom oraz

  • Dodatkowo używamy innych danych osobowych w celu lepszego świadczenia i dopasowywania usług do Państwa potrzeb. Zbieramy także dane do komunikacji oraz inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają lub przesyłają, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.