WeLive i Powered by WeLive


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Członkowie. Jeśli są Państwo członkami, po Państwa rejestracji w usługach WeLive i Powered by WeLive będą wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych na Państwa temat w następujących celach:

 • Dane kontaktowe i zawodowe – używane w celu identyfikacji i kontaktu z Państwem, spełniania zobowiązań umownych wobec Państwa oraz realizacji naszych uzasadnionych interesów opisanych w Globalnej polityce prywatności. Dane kontaktowe i zawodowe gromadzimy również w celu odpowiadania na otrzymywane od Państwa lub Waszej firmy lub organizacji zapytania lub prośby o pomoc w rozwiązaniu problemu oraz w celu w celu dostarczania powiadomień, pakietów i innych komunikatów operacyjnych, aby realizować nasze uzasadnione interesy, świadcząc Państwu jak najlepsze usługi;

 • Dane weryfikacyjne – używane w celu ochrony Państwa przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, potwierdzania Państwa tożsamości, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych – zapobiegając nieupoważnionemu dostępowi do naszych obiektów – oraz zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem;

 • Dane płatnicze – używane w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług. Ma to na celu spełnienie zobowiązań umownych wobec Państwa, gdy kupują Państwo którekolwiek z naszych usług;

 • Inne dane osobowe – używane w zależności od rodzaju usług, z których Państwo korzystają, takich jak (i) udostępnianie Państwu miejsc parkingowych, internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, (ii) dostarczanie wyszukiwanych przez Państwa haseł, (iii) przetwarzanie dokumentów, które przesyłają Państwo do usług, (iv) łączenie Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (v) organizowanie dla Państwa wydarzeń online i offline, (vi) w naszych wewnętrznych celach biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów, (vii) w celu doskonalenia naszych produktów i usług oraz (viii) w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu Państwu najlepszych produktów i usług, w tym usług spersonalizowanych;

 • Dane kontaktowe i zawodowe – używane w celu świadczenia przez nas usług i zapewniania bezpiecznego środowiska (termin „bezpieczne środowisko” używany w niniejszej Polityce oznacza zarówno otoczenie fizyczne, jak i online) zgodnie z umownymi zobowiązaniami wobec Państwa oraz naszym uzasadnionym interesem polegającym na zachowywaniu bezpieczeństwa naszych systemów;

 • Dane o preferencjach –używane w celu dostosowywania przestrzeni życiowej do Państwa indywidualnych preferencji (np. dopasowania wysokości biurka, chłodzenia lub podgrzewania pomieszczenia, uruchamiania wentylatora itp.);

 • Komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.

Odwiedzający, goście i inni użytkownicy końcowi.  Jeśli są Państwo gośćmi lub odwiedzającymi nasze obiekty w związku z usługami, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, aby zapewnić wspaniałe doświadczenie Państwu oraz członkowi, którego Państwo odwiedzają, wykorzystując Państwa:

 • Dane kontaktowe, które mogą zostać podane podczas wstępnej rejestracji dokonanej przez Państwa gospodarza, wykorzystywane w celu rozpoznania Państwa i przydzielenia Państwu identyfikatorów;

 • Dane weryfikacyjne, o których podanie zostaną Państwo poproszeni po przybyciu. Potwierdzimy dzięki nim Państwa tożsamość oraz cel wizyty, zapewnimy ochronę przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa;

 • Inne dane osobowe – używane w zależności od rodzaju usług, z których Państwo korzystają, takich jak (i) udostępnianie Państwu miejsc parkingowych, internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, (ii) dostarczanie wyszukiwanych przez Państwa haseł, (iii) przetwarzanie dokumentów, które przesyłają Państwo do usług, (iv) łączenie Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (v) organizowanie dla Państwa wydarzeń online i offline, (vi) w naszych wewnętrznych celach biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów, (vii) w celu doskonalenia naszych produktów i usług oraz (viii) w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu Państwu najlepszych produktów i usług, w tym usług spersonalizowanych;

 • Inne dane osobowe i weryfikacyjne – używane, aby zatrudniać Państwa w charakterze sprzedawców, dostawców produktów lub usług stron trzecich, przetwarzać faktury, zapewniać ochronę przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami oraz nadawać i usuwać Państwa prawa dostępu stosownie do potrzeb. Ma to na celu realizację niezbędnych kroków przed podpisywaniem umów z Państwem;

 • Preferencje dotyczące biura oraz dane z kalendarzy e-mailowych, aby zwiększać państwa zaangażowanie oraz rezerwować sale konferencyjne;

 • Jeśli są Państwo gośćmi lub innymi użytkownikami końcowymi odwiedzającymi naszą stronę internetową, gromadzimy Państwa dane kontaktowe i zawodowe, aby móc odpowiadać na Państwa zapytania, dostarczać powiadomienia i inne komunikaty operacyjne, rozwiązywać problemy oraz dostarczać materiały reklamowe i promocyjne (za Państwa zgodą, stosownie do obowiązujących przepisów);

 • Dane płatnicze używane w celu przetwarzania płatności za opcjonalne produkty lub usługi, które Państwo zamawiają;

 • Komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.